Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Descripció del rol de l'executiu de comptes dins d'una agència de publicitat, els seus reptes i les seves obligacions amb el client i amb els diferents departaments de l'agència
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup 4T

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CG.5. Llegir, comprendre i comentar textos científics.
 • CE.4. Analitzar i investigar processos i estructures de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.

Continguts

1. Introducció a la direcció de comptes

2. L'equip de comptes en l'estructura de les agències de publicitat

3. Funcions de la direcció de comptes

4. Eines de planificació

5. Relació agència-client

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 3,00 5,00 0 8,00
Debat 0 5,00 10,00 15,00
Prova d'avaluació 2,00 8,00 0 10,00
Resolució d'exercicis 3,00 4,00 0 7,00
Sessió expositiva 10,00 0 0 10,00
Sessió participativa 5,00 0 0 5,00
Treball en equip 4,00 16,00 0 20,00
Total 27,00 38,00 10,00 75

Bibliografia

 • Revista digital. Recuperat , a http://www.anuncios.com/
 • Revista digital. Recuperat , a http://www.ipmark.com/
 • Revista digital. Recuperat , a http://controlpublicidad.com/
 • Revista digital. Recuperat , a www.elpublicista.es/
 • Revista digital. Recuperat , a https://controlpublicidad.com/
 • Revista digital. Recuperat , a http://www.marketingnews.es/
 • Revista digital. Recuperat , a http://www.agenciasaeacp.es/
 • Revista digital. Recuperat , a www.anunciantes.com/
 • Medina, P.; Ferrer, I. (2014). Dirección empresarial para publicitarios. Dykinson.
 • Solanas, I.; Sabaté, J. (2008). Dirección de Cuentas. Gestión y planificación de cuentas en publicidad. UOC.
 • Ferrer, I.; Medina, P. (2014). De director de cuentas a director de agencia: 50 casos prácticos sobre agencias de publicidad. Dykinson.
 • Álvarez, A. (2017). La magia del planning. ESIC.
 • Aguilera, J. (2016). La gestión de cuentas en la agencia de comunicaciones de marketing. Madrid: ESIC Editorial.. ESIC.
 • Castellblanque, M. (2006). Perfiles profesionales de publicidad y ámbitos afines: ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Para qué tengo talento?. UOC.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Anàlisi i estudi de cas o article d'actualitat que es realitzarà en grup i es presentarà a la resta de la classe en una data que serà prèvia a l'examen. Es puntuarà entre 0 i 10. Es valorarà que sigueu clars i concrets en l’exposició de les vostres idees i raonaments. 10 No
Debats sobre temes d'actualitat que l'estudiant haurà de preparar prèviament o durant la sessió. La participació serà individual i es realitzarà en horari de classe de manera virtual mitjançant eines com el GoogleMeet. Es puntuarà entre 0 i 10 i es tindrà en compte el nombre de participacions i la qualitat de les mateixes (novetat i originalitat, suport amb referències/casos/vídeos, tipus d'argumentació, plantejament de noves línies de debat,..) 10 No
Elaboració del treball final de l'assignatura. Es realitzarà en grup i es presentarà a la resta de la classe en una data que serà prèvia a l'examen. El treball s'avaluarà entre 0-10 i, en base a un briefing, exigirà la presentació argumentada d'una proposta d'estratègica per a un producte o servei. Es valorarà que sigueu clars i concrets en l’exposició de les vostres idees i raonaments. 30 No
Prova d'avaluació final que consistirà en un examen que es realitzarà individualment. L'examen s'avaluarà entre 0-10. Farà mitjana amb una nota igual o superior a 4. Es valorarà la qualitat de la resposta i és important que sigueu clars i concrets en l’exposició de les vostres idees i raonaments. 50

Qualificació

El sistema d’avaluació continuada està constituït per un conjunt d’activitats de diversa tipologia que té com a finalitat l’aprenentatge de les competències presents al programa de l’assignatura. Per aquesta raó, l’estudiant ha d’estar permanentment integrat en la dinàmica i en el dia a dia de l’assignatura, consultant el MOODLE i participant activament en les activitats que es proposen a classe o través d’aquesta plataforma virtual, i sent responsable amb les dates de lliurament dels exercicis.

L’avaluació continuada constarà de quatre parts:

(1) Un examen en la data fixada que tindrà un pes del 50%. Aquest examen tindrà una possible recuperació en la setmana prevista per a les recuperacions.
(2) L'activitat "Debats sobre temes d'actualitat" que tindran un pes en el seu conjunt del 10%. Aquesta activitat serà individual i es realitzarà en horari de classe de manera virtual mitjançant eines com el GoogleMeet.
(3) L'activitat "Anàlisi i estudi de cas" que tindrà un pes del 10%. Aquesta activitat es realitzarà en grup i es presentarà a la resta de la classe en una data que serà prèvia a l'examen.
(4) L'activitat "Treball final de l'assignatura" que tindrà un pes del 30%. Aquesta activitats es realitzarà en grup i es presentarà a la resta de la classe en una data que serà prèvia a l'examen.

Tots els treballs han d'estar escrits adequadament i amb correcció, contràriament el professor pot rebaixar la nota fins un 15%.

Qualsevol indici de còpia entre alumnes, i si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'algun exercici avaluable, sigui perquè ha copiat textualment de llibres, manuals o articles entre altres continguts sense la citació corresponent, o per qualsevol altra conducta irregular significarà el suspens de l'assignatura amb un zero, i l'alumne no tindrà dret a recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat l’estudiant que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada o no s’ha presentat a l’avaluació única.

Avaluació única:
L’avaluació única es farà amb un únic examen en la data fixada. Aquesta data serà publicada abans de l’inici del semestre i serà abans que finalitzi l’avaluació continuada. Aquest examen tindrà una possible recuperació en la setmana prevista per a les recuperacions. Aquest examen final inclourà la totalitat de la matèria de l’assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

També cal treure una nota d'examen igual o superior a 4 per tal de poder aplicar els percentatges de la resta d'activitats avaluables, és a dir, si l'estudiant treu una nota d'examen inferior a 4, la resta d'activitats no faran mitjana en el càlcul de la nota final i es suspendrà l'assignatura amb la nota de l'examen.

Una vegada es compta amb aquests requisits, s’aplicaran els percentatges de cadascuna de les parts i es farà la mitjana. Si la mitjana final dóna com a resultat un 5 o superior, l’alumne haurà aprovat l'assignatura. No es contempla l'opció de pujar nota.

Si la mitjana final dóna com a resultat un valor inferior a 5, l’alumne haurà suspès l'assignatura que podrà recuperar amb un únic examen en la setmana prevista per a les recuperacions.

Tutoria

A través del correu electrònic directe al professor de l’assignatura podeu concertar trobades per fer tutories. Es procurarà respondre els correus en un màxim 48 hores en dies laborables.
La tutoria es podrà fer tant de forma presencial com de forma remota a través del canal especificat al Moodle o del que es pugui acordar amb el professor.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El primer dia de classe es donaran totes les instruccions necessàries per al seguiment de l'assignatura, a més es farà una entrada al fòrum d'avisos i notícies de l'assignatura perquè en quedi constància.
Aquest canal serà el canal de comunicació ordinari i més habitual entre professor i els estudiants fora de les hores de classe. Addicionalment, la Delegada o Delegat de curs podrà mantenir comunicació directa amb el professor a través de WhatsApp com a via de comunicació complementària amb el professor.

Observacions

L’assistència i la participació a les classes és fonamental per poder assolir uns coneixements òptims de l'assignatura.

L'idioma predominant de l'assignatura és el català, encara que s'alternarà amb el castellà. Els documents i la bibliografia també podran ser en castellà i anglès.

S'intentarà comptar amb l'assistència -presencial o en línia- d'algun destacat professional del món de la publicitat qui, en forma de conferència o xerrada, donarà contingut de l'assignatura. Aquestes intervencions seran avaluables i, per tant, el seu contingut podria entrar a examen.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de l'assignatura s’ha fet per la docència en un escenari presencial, però en el cas de passar a un escenari semi-virtual o inclús de confinament, les sessions i activitats previstes que no es puguin fer de forma presencial es realitzaran amb mitjans virtuals com, per exemple, GoogleMeet. En el seu moment us informarem de la dinàmica que s’utilitzarà per fer-les.

Modificació de l'avaluació:
En el cas que les activitats d’avaluació no es puguin fer de forma presencial, es realitzaran aquestes mateixes activitats el mateix dia i hora previst, amb mitjans no presencials. Quinze dies abans de la data us informarem del mitjà que s’utilitzarà per fer-lo.

L'avaluació de l'assignatura no es modifica pel que fa als elements d'avaluació i els percentatges de ponderació de cada element.

Tutoria i comunicació:
La Tutoria i comunicació amb els estudiants es farà tal com es defineix en la pestanya de Tutoria i Comunicació, a excepció feta de les trobades presencials.