Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Coneixement oral (comprensió i expressió oral) i escrit (comprensió i expressió escrita) de l’anglès.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup 4T

Durada:
Anual
Professorat:
MANUEL LOPEZ CRUELLS
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • CG.2. Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit.
 • CE.6. Emprar les tecnologies del llenguatge audiovisual en mitjans convencionals i no convencionals

Continguts

1. - Comprensió i expressió oral. - Comprensió i expressió escrita. - Gramàtica morfosintaxi i lèxic. - English for ESP.

2. -Fonètica. Treball de les vocals i consonants, stress, rhythm and intonation.

3. L'objectiu és aconseguir un nivell d'anglès coincident amb el títol oficial B2.2. Els materials usats i les metodologies faran servir, sempre que sigui possible, els termes, els argots i les situacions simulades pròpies de la Publicitat i les Relacions Públiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 33,80 83,40 5,00 122,20
Exposició dels estudiants 3,30 20,00 0 23,30
Prova d'avaluació 3,60 50,30 0 53,90
Sessió participativa 12,80 0 0 12,80
Sessió pràctica 12,80 0 0 12,80
Total 66,30 153,70 5,00 225

Bibliografia

 • Maire McLisky (2011). English for public relations. Garnet Education. Catàleg
 • Nick Ceramella & elisabeth Lee. (2010). Cambridge English for the media. CUP. Catàleg
 • George Sandford (2010). Cambridge English for human resources. CUP. Catàleg
 • Simon Sweeney (2009). English for business communication. CUP. Catàleg
 • Murphy, Raymond (2004). English grammar in use, : a self-study reference and practice book. CUP. Catàleg
 • Swan, Michael (1995). Practical English usage (2nd ed). . OUP. Catàleg
 • Diccionari online. Recuperat , a http://www.yourdictionary.com/
 • online grammar. Recuperat , a http://www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm
 • Dummett, Paul (2013 ). Life : upper intermediate [B2] . Andover: National Geographic Learning. Catàleg
 • Dummett, Paul (2013 ). Life : upper intermediate [B2] : workbook . Andover: National Geographic Learning. Catàleg
 • Frank Brennan (2011). Joe Faust / Series: Page Turners Reading library. Level 10 (1st Edition). Cengage Learning.
 • LIFE UPPER INTERMEDIATE STUDENT’S BOOK + APP + MyELT Online Workbook 2nd Edition Editorial National Geographic Learning, ISBN:9781337286268 (2019). Editorial National Geographic Learning.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
-Activitats orals. Speaking La puntuació serà de 0-10 - tasques d’expressió oral.
Criteri d’avaluació:
S’avaluarà l’expressió oral a partir de l’exposició de treballs orals.
15 No
- resolució d’exercicis, workbook i exercicis de llengua, d'entrega obligatòria. -apte o no apte 0 No
- prova específica de llengua. S'avaluarà la gramàtica, morfosintaxi, vocabulari de la llengua anglesa així com el writing, reading, listening i speakinga nivell B2.La puntuació serà de 0-10.
També inclourà pregunta sobre la lectura obligatòria amb nota d'apte o no apte.
-Tasques d’expressió escrita "writing", lectura "reading" i gramàtica "use of English". .
Criteri d’avaluació:
S’avaluarà la posada en pràctica dels coneixements de gramàtica, morfosintaxi i fonètica a nivell B2.2
S'ha d'aprovar aquest examen per tal de fer mitja amb la resta de notes de l'assignatura.
40
-Activitats escrites.Writing La puntuació serà de 0-10 - treballs escrits pràctics.
Criteri d’avaluació:
S’avaluarà la correcta presentació, organització del text, gramàtica i exposició escrita dels continguts.
15 No
-Activitats de lectura. Readings. La puntuació serà de 0-10 Comprensió lectora 15 No
-Activitats de comprensió oral. Listenings. La puntuació serà de 0-10 Comprensió oral 15 No

Qualificació

-El fet d'aprovar aquesta assignatura acredita el nivell B2. Per tant, cal aprovar l'examen amb un 5 sobre 10 per aprovar l'assignatura.
-Totes les activitats de Listening, speaking, reading i writing s'avaluaran de 0-10 punts. Una activitat no presentada comptarà com a 0 punts a l'hora de fer la mitjana.
-L'examen final de l'avaluació continuada i avaluació única també es puntuarà de 0-10 punts.
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat l’estudiant que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada (si s’escau es ponderen per el pes corresponent) o no s’ha presentat a l’avaluació única.

Avaluació única:
L’avaluació única es farà amb un únic examen en la data fixada. Aquesta data serà publicada abans de l’inici del semestre i serà abans que finalitzi l’avaluació continuada. Aquest examen tindrà una possible recuperació en la setmana prevista per a les recuperacions.

El valor de la prova d’avaluació única serà del 100%. Aquesta prova tindrà les següents pars: writing, reading, use of English, listenig i Speaking.També inclourà una pregunta del llibre de lectura obligatori.

Requisits mínims per aprovar:
-Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0
-També s'haurà de treure un mínim de 6.5 punts sobre deu en la nota del Writing de l'examen final.
-Cal assistir com a mínim al 80% de les classes per poder aprovar l'avaluació continuada.

Tutoria

A través del correu electrònic directe al professor de l’assignatura podeu concertar trobades per fer tutories.
Respondrem els correus en un màxim 24 hores en dies laborables.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A l’hora de classe es donaran totes les instruccions necessàries pel seguiment de l’assignatura, a més es farà una entrada al fòrum de l’assignatura per a que en quedi constància.
S'utilitzarà la plataforma de moodle.

Observacions

Es recomana tenir nivell B1 de llengua anglesa o superior per matricular-se en aquesta assignatura.

Els estudiants que aprovin aquesta assignatura tindran reconegut el nivell B2 de llengua anglesa.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas de pasar a l'escenari IV de confinament.

Les activitats d'avaluació continuada es modificaran de la següent manera:

Es farà el seguiment de les activitats previstes al llarg del curs durant les hores de classe previstes, a través de GoogleMeet.

Modificació de l'avaluació:
Alumnes que segueixen l'avaluació continuada:

En el cas que les activitats d’avaluació no es puguin fer de forma presencial, es realitzaran aquestes mateixes activitats el mateix dia i hora previst, amb mitjans no presencials. Quinze dies abans de la data us informarem del mitjà que s’utilitzarà per fer-lo.

Les activitats d'avaluació continuada es podran fer a través de GoogleMeet o una altra plataforma similar, o bé enviant fitxers d'audio i vídeo i documents escrits.

Activitats orals: 15% de la nota final
Activitats escrites: 15% de la nota final
Readings 15% de la nota final
Listenings 15% de la nota final.
Examen final 40% de la nota final. Aquest examen serà recuperable.

Parts de l'examen dels alumnes que segueixen avaluació continuada:

PARTS OF TEST: Writing, grammar and vocabulary (use of English) and book to read test if not done.

Cal aprovar la prova del writing de l'examen final amb un 6.5 per aprovar l'assignatura i fer mitja amb la resta de notes. Aquesta part serà recuperable.

Tutoria i comunicació:
La Tutoria i comunicació amb l’estudiantat es farà tal i com es
defineix en la pestanya de Tutoria i Comunicació en tots els escenaris