Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Estructura dels principals grups de comunicació. Planificació de mitjans. Anàlisi i selecció de mitjans. Tècniques de planificació a mitjans. Tècniques de compra i negociació d'espais. Anàlisi i investigació d'audiències. Metodologia d'avaluació de l'eficàcia de la planificació
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUIS SARDA TAÑA
Idioma de les classes:

Grup A2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUIS SARDA TAÑA
Idioma de les classes:

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LLUIS SARDA TAÑA
Idioma de les classes:

Grup SO

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUIS SARDA TAÑA
Idioma de les classes:

Competències

  • CG.3. Treballar en equip manifestant capacitat per assolir el rol que es demana en cada context desenvolupant vincles que potenciïn la cooperació.
  • CE.2. Gestionar estratègicament la comunicació.
  • CE.4. Analitzar i investigar processos i estructures de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.
  • CE.11. Comparar les principals variables que configuren els rols de les audiències i els públics

Continguts

1. 1.Introducció a la planificació de mitjans. 2. Conceptes bàsics. 3. Els mitjans publicitaris. 4. Sistemàtica de treball. 5. Fonts d'informació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8 5 13
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 6 2,5 8,5
Classes expositives 22,5 10 32,5
Classes pràctiques 40 5 45
Debat 4 0 4
Exposició dels estudiants 5 0 5
Prova d'avaluació 2 0 2
Treball en equip 10 30 40
Total 97,5 52,5 150

Bibliografia

  • Perlado Lamo de Espinosa, Marta (2006). Planificación de medios de comunicación de masas. MC. GRAW HILL. Catàleg
  • González Lobo, Ma Ángeles (2008). Manual de Planificación de medios. ESIC. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives No 0
Prova d'avaluació 70
Anàlisi i estudi de casos de planificació de mitjans per marques No 0
Resolució de les etapes de la planificació No 0
Classes pràctiques No 0
Generació de debat No 0
Treball en equip 30
Exposició dels estudiants No 0

Qualificació

Alumne avaluat a través d’un examen final (70%) i un treball en grup (30%). Per optar a aprovar l'assignatura cal presenta-se a les dues proves (examen i treball).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació d'una prova equival a 0.