Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Teoria i tècniques de la redacció audiovisual i multimèdia. Teoria i pràctica del llenguatge televisiu i del llenguatge radiofònic aplicat a la publicitat i les RP. Pràctiques de formats comercials televisius, radiofònics i multimèdia.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALBERT COSTA MARCE  / SILVIA ESPINOSA MIRABET  / AIDA FUENTES PICAZO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG.2. Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit.
 • CG.3. Treballar en equip manifestant capacitat per assolir el rol que es demana en cada context desenvolupant vincles que potenciïn la cooperació.
 • CG.4. Recollir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, en funció d'objectius predeterminats, i de diferent procedència i format, respectant l'autoria de les fonts.
 • CE.6. Emprar les tecnologies del llenguatge audiovisual en mitjans convencionals i no convencionals
 • CE.11. Comparar les principals variables que configuren els rols de les audiències i els públics
 • CE.12. Operar les diverses estratègies publicitàries sorgides amb els nous formats narratius.

Continguts

1. Gèneres i formats audiovisuals

2. La música en l'audiovisual

3. L'audiobranding i el consum sonor:públics estratificats

4. Llenguatge radiofònic i podcasting

5. Redacció audiovisual

6. Televisió: llenguatges i comportaments

7. Producció de projectes audiovisuals

8. Creació contingut web, blog i xarxes socials

9. El client: interaccions i documents de comunicació amb un client real

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 38,00 18,00 62,00
Cerca i anàlisi d'informació 1,00 0 9,00 10,00
Elaboració individual de treballs 5,00 10,00 10,00 25,00
Exposició dels estudiants 2,00 10,00 0 12,00
Prova d'avaluació 1,00 10,00 0 11,00
Sessió pràctica 2,00 18,00 10,00 30,00
Total 17,00 86,00 47,00 150

Bibliografia

 • Millerson, Gerald (cop. 2009 ). Realización y producción en televisión (13ª ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Tirado Ruiz, Juan Antonio (2003 ). Técnicas para leer y escribir en radio y televisión : lasnoticias en el espejo . Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Barroso, Jaime (2008). Realización audiovisual (Síntesis). Madrid: Síntesis. Recuperat 27/06/2016, a www.sintesis.com Catàleg
 • Mario Tascón, dirección; Marga Cabrera, coordinación (2012). Escribir en internet: guía para los nuevos medios y las redes sociales. Barcelona: Galaxia Gutenberg. Catàleg
 • Josep M. Martínez Polo, Jesús Martínez Sánchez, M. Concepción Parra Meroño (2015). Marketing digital: guía básica para digitalizar tu empresa. Barcelona: UOC. Catàleg
 • PALENCIA, MANUEL (2010). Banda sonora de la publicidad televisiva española. Comunicación y sociedad, XXIII(1), 299-318

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen L’examen de 50 preguntes tipus test amb 3 possibles respostes, de manera que una resposta correcta: + 0'2 punts i una resposta incorrecta o en blanc: - 0'2 punts 15 No
Presentació formal davant públic. L'equip ha d'escollir el seu millor representant per a dur a terme una presentació formal. Cal seguir la Rúbrica. Més info al Dossier. Cal preparar preguntes contra la resta dels equips (veure Dossier)
5 No
Televisió Es valorarà la qualitat i la creativitat del contingut del material. Més info al Dossier 20 No
Podcasting Es valorarà la creativitat del guió, l'originalitat i que apliqui els conceptes propis del llenguatge radiofònic així com la realització final tenint en compte la locució en menor mesura i l'orientació cap al públic destinatari. 15 No
Dossier o Memòria final Cal seguir les indicacions del Dossier per escriure la memòria final de l'APP a partir del checklist. 10 No
Brífing inicial i estratègies de producció Al Dossier està detallat el procediment i hi ha els documents de suport (qüestionari) 10 No
Calendari editorial S'ha de realitzar de forma grupal i autònoma 10 No
Brandbook productora i Brandbook client Són dos documents diferents interrelacionats i així cal presentar-los per a avaluar. 10 No
Tasca individual és una feina autònoma i individual. S'ha de presentar obligatòriament per continuar en AV 5 No

Qualificació

Es seguirà l'assignatura de forma presencial i intensiva durant el mes de setembre, tal com descriu el calendari i de forma virtual i/o semi presencial la resta del semestre.

Caldrà lliurar totes les tasques o proves descrites en el Dossier de l' assignatura el dia que especifiqui el calendari de la matèria i pel mecanisme esmentat al mateix Dossier, és a dir tasca al moodle, correu electrònic, en paper etc. Si una tasca no es lliura dins el termini previst, es tindrà un 0 però es continuarà amb l'avaluació continuada.

La nota final serà la mitjana entre totes les tasques. Es farà mitjana amb qualsevol qualificació. En cas de suspendre es farà un examen de recuperació teorico-pràctic, el dia que marqui la Facultat. Els detalls del mateix s'anunciaran oportunament.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per la pròpia dinàmica de l'assignatura, es considererà NP aquell estudiant que no faci/lliuri 2 tasques individuals. En aquest cas s'abandonarà l'avaluació continuada i s'haurà d'anar a fer l'examen teorico-pràctic el dia de la recuperació.

Avaluació única:
L'estudiant que no pugui seguir el curs amb normalitat per feina o salut, podrà acollir-se a l'avaluació única. En fer-ho renuncia a la Continuada.
L'avaluació única no comportarà discriminació respecte l'avaluació continuada en relació a la qualificació que es pugui obtenir.

Per tal que l'estudiant pugui acollir-se a l'avaluació única, cal que ho sol.liciti dins dels terminis administratius establerts per la Facultat i que ho comuniqui, per escrit, als professors el dia 16 de setembre.
L'avaluació única garantirà l'adquisió de les mateixes comptències i la superació dels mateixos objectius.

Els estudiants que optin per a aquesta modalitat:
1)Hauran de fer un examen teorico-pràctic. Els detalls del qual s'anunciaran oportunament al moodle.
2)Una tutoria obligatòria, virtual, el dia que marca el calendai del Dossier.

En cas de suspendre l'examen, caldrà fer una recuperació el dia que indiqui la Facultat.
Si es suspèn la recuperació, s'haurà de repetir l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Al ser una assignatura plantejada amb la metodologia docent APP les tutories formen part de la dinàmica habitual de les sessions. Al calendari de l'assignatura hi trobareu els dies que tindreu tutories, amb quin professor, sobre quin tema i si són virtuals o presencials.

En cas de necessitar reunir-se amb algun dels 3 professors, caldrà adreçar un correu electrònic per demanar la cita que pot ser, virtual o presencial, individual o en equip, segons les necessitats dels estudiants.

A més a més, tots els professors tindran anunciats els dies i les hores d'atenció al despatx.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A la presentació de l'assignatura es donaran totes les instruccions necessàries pel seu seguiment.

TOT EL QUE CAL PER AVANÇAR EN LA MATÈRIA ESTÀ DEGUDAMENT ESCRIT AL DOSSIER QUE EL PRIMER DIA S'EXPLICARÀ A CLASSE I QUE DESPRÉS TROBAREU PENJAT AL MOODLE. SENSE LLEGIR ATENTAMENT AQUEST DOSSIER NO PODREU SEGUIR AMB ÈXIT ESCRIPTURES I LLENGUATGES AUDIOVISUALS.

La via més còmoda i ràpida per contactar amb els professors és adreçar-los un correu electrònic.

Observacions

La descripció total de l'assignatura està feta al Dossier penjat al moodle, per tant les normes i els compromisos d'avaluació i tots els seus detalls s'han de seguir escrupolosament.

ÉS MOLT IMPORTANT QUE ES SEGUEIXI LA BIBLIOGRAFIA DEL DOSSIER. És la recomanada pel bon seguiment de l'assignatura. A l'apartat de bibliografia d'aquesta fitxa hi ha només alguns llibres, però la majoria de recursos són articles o altres fonts no escrits en aquest apartat per què no estan a la biblioteca, però sí que són accessibles online. Per això, cal emprar el Dossier.

Assignatures recomanades

 • Creació d'una campanya publicitària. Seminari
 • Creativitat
 • Estratègies de creació de marca i de campanya
 • Estructura de la Publicitat
 • Expressió escrita i tècniques de comunicació oral
 • Expressió gràfica aplicada a la Publicitat i a les Relacions Públiques
 • Fonaments de la Publicitat
 • Gèneres periodístics i mitjans
 • Innovació publicitària
 • Narrativa i guió audiovisual
 • Processos i tècniques creatives publicitàries
 • Taller de vídeo
 • Tendències de l'audiovisual contemporani
 • Teoria de la imatge

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de passar a un escenari més virtual que presencial es mantindran les mateixes activitats de forma online.

En cas de confinament, els professors valoraran grup a grup l'estat del projecte i donaran indicacions personalitzades per tal de poder-lo acabar.

Si fos impossible portar a terme la gravació de l'spot al plató per confinament, es substiturirà aquesta peça per a un nou vídeo promocional que cada grup podrà elaborar amb les eines que tingui. Si fos el cas, es donarà informació més precisa en una tutoria exepcional.

Modificació de l'avaluació:
En cas que les activitats d’avaluació no es puguin fer de forma presencial, es realitzaran aquestes mateixes activitats el mateix dia i hora previst, amb mitjans no presencials. Quinze dies abans de la data us informarem del mitjà que s’utilitzarà.

Tutoria i comunicació:
Tal com s'ha esmentat, les tutories estan detallades al calendari de l'assigntura.Tot i així, com també s'ha escrit, els estudiants podran sol.licitar les tutories extres de suposrt que els calguin, sempre demanant-les via correu electrònic al professor especialista.