Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Elaboració i redacció de diferents tipus de textos vinculats a la comunicació comercial, personal i institucional. Com construir un discurs persuasiu. Tècniques d'oralització d'un discurs. Presentació, locució i YouTubers.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ROSA COLLELL RIERA  / ANNA M. CORREDOR PLAJA  / ALBERT COSTA MARCE
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Grup A2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ROSA COLLELL RIERA  / ANNA M. CORREDOR PLAJA  / ALBERT COSTA MARCE
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Grup B1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ROSA COLLELL RIERA  / ANNA M. CORREDOR PLAJA  / ALBERT COSTA MARCE
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Grup B2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ROSA COLLELL RIERA  / ANNA M. CORREDOR PLAJA  / ALBERT COSTA MARCE
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Competències

 • CG.2. Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit.
 • CG.7. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • CE.2. Gestionar estratègicament la comunicació.
 • CE.4. Analitzar i investigar processos i estructures de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.

Continguts

1. Oralitat i llengua escrita

2. Parlar en públic: tècniques i recursos

3. Elaboració i organització del discurs oral

4. Elaboració i organització del discurs escrit

5. L'operació de llegir

6. Tipologies de comunicació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 5 5
Classes expositives 25 0 25
Classes pràctiques 50 25 75
Elaboració de treballs 6 28 34
Exposició dels estudiants 6 5 11
Total 87 63 150

Bibliografia

 • Alvar Ezquerra, Manuel (1999). Manual de redacción y estilo. Madrid: Istmo. Catàleg
 • Cassany, Daniel (2002). La cuina de l'escriptura. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Ceberio, Marcelo R. (2006). La buena comunicación. Las posibilidades de la interacción humana. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Chabrol, Claude (2004). Cómo se hace una película (traducció de Carlos Barbáchano). Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Eco, Umberto (2001). Cómo se hace una tesis (traducció de Lucía Baranda i Alberto Clavería Ibañez). Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Ellis, Richard; McClintock, Ann (1993). Teoría y práctica de la comunicación humana (traducció de Pilar Vázquez). Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Fernández Cavia, Josep (cop. 2009 ). Redacción en relaciones públicas . Madrid: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Gomà, Enric (a cura de) (2015). Canvi d’agulles. Per un català més ric, àgil i senzill. Barcelona: La Magrana. Catàleg
 • Guitton, Jean (2000). El trabajo intelectual: consejos... (tr. de Francisco Javier de Fuentes Malvar). Madrid: Rialp. Catàleg
 • Havelock, Erik A. (1996). La musa aprende a escribir, (traducció de Luis Bredlow Wenda). Barcelona: Paidós. Catàleg
 • King, Stephen (2004). Mientras escribo (traducció de Jofre Homedes Beutnagel). Barcelona: Debolsillo. Catàleg
 • Lázaro Carreter, Fernando (1998). El dardo en la palabra. Barcelona: Galaxia Gut. Catàleg
 • Martín Gaite, Carmen (2009). El cuento de nunca acabar. Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Millán, José Antonio (2005). Perdón, imposible. Guía para una puntuación más rica y consistente. Barcelona: RBA Libros. Catàleg
 • Millán, José Antonio (2008). Manual de urbanidad y buenas maneras en la Red.. Barcelona: Melusina. Catàleg
 • Palau Sicart, Goretti (2003 ). Gabinets de comunicació : periodistes a l'altra banda . Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • Pujol, Josep M.; Solà, Joan (1995). Ortotipografia: manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic. Barcelona: Columna. Catàleg
 • Rodríguez-Vida, Susana (2009). Curso práctico de corrección de estilo. Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Rom, Josep (2007 ). Llenguatge publicitari : estratègia i creativitat publicitàries . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Sanz, Glòria (2003 ). Manual de comunicacions escrites a l'empresa (2a edició revisada i actualitzada). Barcelona: Interactiva :Graó. Catàleg
 • Schopenhauer, Arthur (2005). L'art de tenir sempre raó (traducció de Carles Sans). Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Torrent, Anna M.|q(Anna Maria) (1999 ). La Llengua de la publicitat . Barcelona: Abadia de Montserrat. Catàleg
 • Wagensberg, Jorge (2004). La rebelión de las formas. Barcelona: Tusquets. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis pràctics d'expressió escrita (Anna-M.) S'avaluarà l'adequació al tema de reflexió proposat, la correcció lingüística (ortografia, lèxic, morfosintaxi), la competència discursiva (coherència, cohesió) i la presentació. 15
Elaboració de treball acadèmic (Anna-M.) S'avaluarà la capacitat de cerca i selecció d'informació, l'exposició crítica, la correcció lingüística (ortografia, lèxic, morfosintaxi), la competència discursiva (coherència, cohesió) i la presentació específica d'un text acadèmic. 15
Pràctica de comunicació oral (Anna-M.) Es valorarà l'aplicació de tècniques i recursos per al discurs oral. 15
Prova d'ortografia (Anna-M.) S'avaluarà específicament la correcció ortogràfica. 5
Pràctiques de textos orals de Relacions Públiques (Maria Rosa) Es valorarà l'aplicació de tècniques i recursos per al discurs oral específiques per a les Relacions Públiques. 35
Pràctiques de textos escrits de Relacions Públiques (Albert) Es valorarà la correcció, el repertori lingüístic, la construcció i estructuració del text i l'adequació a la tipologia d'escrit. 15

Qualificació

L’Avaluació Continuada (AC) és un sistema d'avaluació que està constituït per un conjunt d’activitats de diversa tipologia que té com a finalitat l’aprenentatge de les competències presents al programa de l’assignatura. Per aquesta raó, l’estudiant ha d’estar permanentment integrat en la dinàmica i en el dia a dia de l’assignatura: consultant el MOODLE i participant activament en les activitats que es proposen a través d’aquesta plataforma virtual i sent responsable pel que fa a les dates de lliurament dels exercicis de diversa tipologia que haurà de realitzar al llarg del curs. Per això, és necessari assistir amb regularitat a classe, a les sessions de tutoria determinades pel professorat i a totes les activitats externes que es proposin, perquè són altres entorns d’aprenentatge molt interessants. Així doncs, en l'Avaluació Continuada és obligatòria la presencialitat a fi i efecte de poder presentar, discutir i debatre a l'aula els exercicis proposats.
En aquesta assignatura, la llengua vehicular és el català.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NP l'estudiant que no ha assistit a les classes ni ha realitzat cap de les activitats d'avaluació.