Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Sociologia del consum: Grups socials i consum. Estructura social i consum. L'oci del consum. Psicologia de la publicitat: Processos psicològics bàsics i processos psicològics superiors en la publicitat. Persuasió a través de processos comunicatius, canvi d'actituds i altres processos psicosocials.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCISCO DAVID CORRALES CORDON  / GEMMA CROUS PARCERISAS  / FRANCISCO JAVIER LUNA SOCA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • CG.2. Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit.
 • CG.5. Llegir, comprendre i comentar textos científics.
 • CE.1. Contrastar les estructures i els processos informatius i comunicatius, així com les principals corrents i teories de la comunicació de masses.
 • CE.5. Distingir els comportaments en la comunicació social.
 • CE.7. Planificar i executar un pla d'empresa, de màrqueting o de rodaje.

Continguts

1. Sociologia del consum: Grups socials i consum. Estructura social i consum. L'oci del consum.

2. Processos psicològics bàsics i superiors en publicitat. Persuasió publicitària a través de processos comunicatius, del canvi d’actituds i d’altres processos psicosocials.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 10 25
Classes participatives 45 0 45
Prova d'avaluació 10 20 30
Treball en equip 20 30 50
Total 90 60 150

Bibliografia

 • Quintanilla, Ismael (cop. 2002 ). Psicología del consumidor . Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Schiffman, Leon G (2005 ). Comportamiento del consumidor (8a ed.). México: Pearson Educación. Catàleg
 • Múgica, José Miguel (1997 ). El Comportamiento del consumidor : análisis del proceso de compra . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Solomon, Michael R (cop. 1997 ). Comportamiento del consumidor : comprar, tener y ser (3ª ed). Naucalpan de Juarez: Prentice-hall. Catàleg
 • Dubois, Bernard (DL 1998 ). Comportamiento del consumidor : comprendiendo al consumidor (2ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Alonso Rivas, Javier (2010 ). Comportamiento del consumidor : decisiones y estrategia de marketing (6a ed., rev. y act.). Madrid: ESIC. Catàleg
 • Howard, John A (1993 ). El Comportamiento del consumidor en la estrategia de marketing . Madrid: Díaz de Santos. Catàleg
 • Schiffman, Leon G (cop. 1997 ). Comportamiento del consumidor : quinta edición ([2ª ed.]). México: Prentice-Hall Hispanoamericana. Catàleg
 • Alonso Rivas, Javier (1987 ). El Comportamiento del consumidor : una aproximación teórica con estudios empíricos (2ª ed.). Madrid: Instituto Nacional de Consumo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi/Estudis de casos Aplicació correcta del contingut aprés a l'anàlisi de casos 15
Treball sociologia Anàlisi, aplicació i reflexió sobre els continguts. 35
Examens. Hi haurà dos proves escrites corresponents a les dos parts del bloc de psicologia (la primera a càrrec de la Dra. Crous; la segona, a càrrec del Dr. Luna). Els detalls d'aquestes proves s'explicaran a l'inici del curs. Coneixement i ús adequat de tots els continguts assolits. 50

Qualificació

1) Per tal de superar el mòdul, SERÀ IMPRESCINDIBLE HAVER REALITZAT EL DOS TREBALLS OBLIGATORIS I HAVER SUPERAT AMB MÍNIM UN 5 ELS DOS EXÀMENS.
2) Si un informe es lliura fora del termini establert es considerarà que no s’ha realitzat l’activitat corresponent.
3) A efectes de càlcul de la mitjana del curs, no presentar els treballs o no presentar-se a alguna de les proves escrites computarà com 0 punts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l’alumne que no hagi realitzat cap de les activitats d’avaluació.

Observacions

No s'esperen canvis en l'organització i estructura dels continguts exposats, i/o dels criteris d'avaluació, entre el període de matrícula i el començament del mòdul. Però en el cas que es produïssin pel motiu ja explicitat, serien comunicats a l'inici del període de docència corresponent.