Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Noves Demandes Turístiques
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup EN

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MONICA MOLINA HOYO
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme

Continguts

1. Noves demandes turístiques

          1.1. Diversitat i demanda turística

          1.2. Conceptes bàsics

          1.3. Accessibilitat universal i disseny

2. Noves demandes i productes

          2.1. El turisme cultural a l'abast de tothom

          2.2. Museus inclusius

          2.3. El turisme esportiu adaptat

3. Noves demandes i destinacions

          3.1. Smart Tourism & Smart Destination

          3.2. La transformació digital al sector turístic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 4,00 23,00 0 27,00
Debat 8,00 5,00 0 13,00
Exposició dels estudiants 0,50 10,00 0 10,50
Sessió expositiva 6,00 7,00 0 13,00
Sortida de camp 6,50 5,00 0 11,50
Total 25,00 50,00 0 75

Bibliografia

  • Manual sobre turismo accesible para todos (2014 ). Madrid: Organización Mundial del Turismo :Fundación ACS. Recuperat 11-07-2016, a http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284415687 Catàleg
  • Wescott, Jacqueline (2005 ). Mejorar la información sobre el turismo accesible para laspersonas con discapacidad . Luxemburgo: OPOCE. Catàleg
  • Por una europa accesible a turistas con discapacidades : manual para la industria del turismo (1996 ). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Catàleg
  • Gassiot, A.; Prats, L.; Coromina, L. (2016). Analysing Accessible Tourism in Religious Destinations: The Case of Lourdes, Fra. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 3(2), 47-56. Recuperat , a http://arrow.dit.ie/ijrtp/vol3/iss2/6/
  • Gassiot, A.; Prats, L.; Coromina, L. (2016). The perceived value of accessibility in religious sites-Do disabled and non-disa. Tourism Review, 71(2), Catàleg
  • Buhalis, Dimitrios (2012 ). Best practice in accessible tourism. Bristol: Channel View. Recuperat 11-07-2016, a https://www.dawsonera.com/readonline/9781845412548 Catàleg
  • Buhalis, Dimitrios (2011 ). Accessible tourism. Bristol: Channel View. Recuperat 11-07-2016, a https://www.dawsonera.com/readonline/9781845411626 Catàleg
  • Hoyo, M. M., & Valiente, G. C. (2010). Turismo accesible, turismo para todos: la situación en Cataluña y España. Cuadernos de Turismo, (25), 25-44.. Cuadernos de Turismo. Recuperat, a https://revistas.um.es/turismo/article/download/109561/104151

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Sortida i presentacions de la mà de professionals del sector Les sortides i presentacions tindran elements d'avaluació d'anàlisi de l'activitat realitzada 30 No
Treball en grup Es farà un treball en grup sobre la creació d'un producte turístic accessible que doni resposta a un segment de mercat amb unes necessitats específiques. 30
Presentació del treball en grup Creació d'un vídeo i exposició oral serà requerida per a defensar el valor afegit del projecte creat. 20
Avaluació interactiva Avaluació a partir de sistemas interactius amb l’alumnat. Es crearan espais pel debat obert i es valoraran les habilitats comunicatives i la capacitat per a la resolució de problemes 20 No

Qualificació

L'avaluació es realitzarà seguint les activitats d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat l’estudiant que ha
realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació
continuada o no s’ha presentat a l’avaluació
única.”

Avaluació única:
L’avaluació única constarà de dues parts:
(1) Un examen en la data fixada que tindrà un pes
del 60%. Aquesta data serà publicada abans de
l’inici del semestre i serà abans que finalitzi
l’avaluació continuada. Aquest examen tindrà una
possible recuperació en la setmana prevista per a
les recuperacions
(2) L’activitat del Treball en Grup i la presentació, que es farà de manera individual, que consta en
l’avaluació continuada amb un pes del 40%.
Aquesta activitat es lliurarà i si s’escau es
presentarà, en la mateixa data que l’examen del
punt anterior.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es pot concertar una trobada per fer la tutoria a través del correu electrònic de la professora de l’assignatura.
Es respondran els correus en un màxim de 24 hores en dies
laborables.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es crea un fòrum obert al Moodle de l’assignatura on
s’informarà de totes les qüestions relatives de
l’assignatura. En aquest fòrum, a més, els estudiants
podran fer preguntes que es respondran per tal de que tots
els estudiants tinguin la mateixa informació. Aquest canal
serà el canal de comunicació ordinari entre professor i
cada estudiant fora de les hores de classe (amb una resposta màxima de 24 hores en dies lectius). Es reserva
el correu electrònic per a concertar tutoria o per resoldre consultes individuals.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de les assignatures s’ha fet per la
docència de l’escenari I-Presencial
En cas de l’escenari II-MésPresencialque Virtual, la
docència del grup gran es farà per a una part,
rotativa, d’estudiants presencials i la resta la podran
seguir amb streaming .
En el cas de l’escenari III-MésVirtual que presencial
la docència en grup gran passa a ser docència
virtual i la docència en grups mitjans passa a ser
alterna (cada setmana meitat d’un grup presencial i
l’altre virtual) En aquest cas, un grup classe passa a
fer docència totalment virtual per tots els alumnes
que aquella setmana no puguin assistir-hi
presencialment.
En el cas de l’escenari IV-Confinament, es
respectaran les sessions de classe previstes que
seran els horaris de contacte estudiants/professor
per fer les mateixes activitats.

Modificació de l'avaluació:
E n el cas que les activitats
d’avaluació no es puguin fer de forma presencial,
es realitzaran aquestes mateixes activitats el
mateix dia i hora previst, amb mitjans no
presencials. Quinze dies abans de la data us
informarem del mitjà que s’utilitzarà per fer-lo

Tutoria i comunicació:
La Tutoria i
comunicació amb l’estudiantat es farà tal i com es
defineix en la pestanya de Tutoria i Comunicació
en tots els escenaris.