Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'assignatura té per objecte la identificació dels recursos territorials turístics com a base fonamental per al desenvolupament turístic. S'aprendrà a valorar les potencialitats turístiques d'un recurs emprant les eines específiques per al desenvolupament i gestió de les destinacions turístiques. A més, l'assignatura aportarà als alumnes un coneixement detallat de les formes que es conceben, disenyen i programen les destinacions turístiques i els seus productes, tant en les empreses de serveis com en l'administració pública.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup AN

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI CALABUIG SERRA  / XAVIER GARCIA ACOSTA
Idioma de les classes:
Català (0%), Anglès (100%)

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI CALABUIG SERRA  / XAVIER GARCIA ACOSTA
Idioma de les classes:
Català (100%), Anglès (0%)

Grup C2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI CALABUIG SERRA  / XAVIER GARCIA ACOSTA
Idioma de les classes:
Català (100%), Anglès (0%)

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI CALABUIG SERRA  / XAVIER GARCIA ACOSTA
Idioma de les classes:

Competències

 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. GESTIÓ, TERRITORI I RECURSOS TURÍSTICS

          1.1. La gestió dels recursos turístics

          1.2. La gestió adaptativa i les paradoxes a la sostenibilitat

          1.3. Les administracions i l'organització de la gestió turística

2. MODELS DE GESTIÓ DE RECURSOS TURÍSTICS

          2.1. Local: Estació Nâutica del Baix Empordà

          2.2. Nacional: Tailàndia, la recuperació turística després del tsunami

          2.3. Internacional: la Xarxa de Parcs Nacionals a l'Àfrica Equatorial

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 37 63 100
Total 37 63 100

Bibliografia

 • Capellà, Josep (1997 ). Gestió pública del turisme : manual per a les administracions locals de les zones d'interior . Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals. Catàleg
 • Travel and tourism in South East Asia (1994 ). London: Euromonitor. Catàleg
 • Evans, Nigel (2008 ). Gestión estratégica del turismo . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Gallego Llorca, Javier (2005 ). Gestió pública del turisme . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Horner, Susan (2004 ). International cases in tourism management . Boston: Elsevier Butterworth-Heinemann. Catàleg
 • Newsome, David (cop. 2013 ). Natural area tourism : ecology, impacts, and management (2nd. ed.). Bristol: Channel View Publications. Catàleg
 • Miralbell i Izard, Oriol Arcarons i Simón, Ramon (2010 ). Gestió pública del turisme . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Data collection and analysis for tourism management, marketing and planning : a manual for managers and analysts (1999 ). Madrid: World Tourism Organization. Catàleg
 • Gestión de la saturación turística en sitios de interés natural y cultural : guía práctica (cop. 2004 ). Madrid: Organización Mundial del Turismo. Catàleg
 • Study on the concepts and realities of social and solidarity tourism in Africa (Cop. 2007 ). Madrid: World Tourism Organization. Catàleg
 • Sustainable tourism governance and management in Coastal Areas of Africa (2013 ). Madrid: World Tourism Organization. Catàleg
 • Page, Stephen J (2009 ). Tourism management : managing for change (3a ed.). Boston: Elsevier. Catàleg
 • Priestley, Gerda K. Llurdés Coit, Joan Carles Vancells Farraró, Albert (cop. 2007 ). Estrategia y gestión del turismo en el municipio . Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Soler Insa, Jordi (2015 ). La Gestió del turisme als espais naturals. [Barcelona]: Diputació de Barcelona. Recuperat 21-07-2015, a http://biblioteca.udg.edu/le/gestio_del_turisme_als_espais_naturals.pdf Catàleg
 • Weaver, David B (2006 ). Tourism management (3rd. ed.). Milton: John Wiley & Sons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi de Recursos Turístics a Escala Local. Data d'enterga, qualitat de continguts, estructura i edició del lliurament. Treball en grups de 4-5. S'ha de tenir 5 o més per la consideració d'apte. 25
Mapa conceptual de turisme i sostenibilitat Data d'entrega i qualitat de continguts i edició del lliurament. Treball individual. S'ha de tenir 5 o més per la consideració d'apte. 15
Pràctica d'organització de l'administració del turisme Exercici a realitzar cooperativament en grup. Per a tenir la consideració d'apte cal superar la nota de 5. 20
Pràctica de gestió de recursos vinculats a les destinacions emergents Pràctica amb nota a relitzar en grup en treball cooperatiu. S'ha de tenir 5 o més per la consideració d'apte. 20
Pràctica de gestió de recursos vinculats a la natura Pràctica amb nota a realitzar en grup en treball cooperatiu. S'ha de tenir 5 o més per la consideració d'apte. 20

Qualificació

En cas de no presentar algun dels treballs proposats al llarg de l'assignatura, l'estudiant quedarà suspès. PER A FER NOTA MITJANA FINAL, CAL haver tingut la nota de 5 o més en tots els exercicis pràctics.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:

No presentar cap dels treballs amb nota

Observacions

a) Es tracta d’una assignatura que combinarà, en tot moment, la teoria i la pràctica. S’imparteix en modalitat presencial i pren de base la METODOLOGIA DOCENT DE L'APRENENTATGE COOPERATIU, que vol dir que els estudiants aprenen en cooperació.

b) CLASSES TEÒRIQUES: En les sessions de classe el professor explicarà els coneixements teòrics de cadascun dels diferents temes per poder, posteriorment, resoldre els casos pràctics corresponents. La transmissió d’aquests coneixements teòrics estan dirigits a tot el grup. La major part dels continguts explicats a l'aula es penjaran al Moodle, però NO TOT EL QUE S'EXPLICA A L'AULA POT SER PENJAT AL MOODLE.

Es recomana als estudiants que dediquin unes hores de treball personal a aquesta assignatura per tal d’anar consolidant els coneixements adquirits en cadascun dels diferents temes. Aquest treball personal consistirà bàsicament en què l’alumne/a faci un repàs dels aspectes teòrics tractats a classe: resums i esquemes dels aspectes més importants,lectura d’articles recomanats a classe o bé publicats al Moodle, etc.

Es valorarà molt especialment la participació a classe.

c) PRÀCTIQUES: En les hores de treball dirigit (sessions pràctiques) també es treballarà i s’aprofundirà en alguns dels aspectes abordats al llarg de les sessions teòriques.

d) TREBALLS: banda del contingut, en els treballs s’avaluarà la presentació formal, les cites bibliogràfiques, l’ortografia, la gramàtica i l’organització del text.

Es pot consultar Internet com a font d'informació (i, òbviament, llibres, articles, etc.) prèvia avaluació de la qualitat del lloc, citant la font i identificant el text citat (usant “cometes”). Qualsevol treball on s'hagin “copiat i enganxat” indiscriminadament textos d'Internet serà automàticament suspès.

e) EXAMEN: no hi ha examen escrit, però cal que l'estudiant assisteixi a les classes teòriques i pràctiques per tal d'aprehendre els continguts de l'assignatura.

f) El temari de l’assignatura pot patir modificacions en funció dels interessos dels estudiants i/o del professor, i al llarg del quadrimestre acadèmic es suggerirà altra bibliografia.

g) L'elecció i avaluació dels treballs a realitzar serà concretada més específicament a l'inici del curs.

Assignatures recomanades

 • Dimensió territorial del turisme
 • Ordenació i planificació del territori
 • Tipologies i estratègies de destinacions turístiques