Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Principals elements que composen la promoció turística d'una destinació. Definició de tipologies d'informació turística com element orientatiu o promocional. Gestió d'oficines de turisme. Noves tecnologies aplicades a la promoció turística.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI CASASSAYAS CABANAS  / MARIA DEL CARMEN VELEZ CASELLAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI CASASSAYAS CABANAS  / MARIA DEL CARMEN VELEZ CASELLAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística

Continguts

1. Politiques de promoció de destinacions

          1.1. DMO

                    1.1.1. Tipologies

                    1.1.2. Funcions

          1.2. Eines de promoció de destinacions

                    1.2.1. Funció

                    1.2.2. Elements a tenir en compte

                    1.2.3. Instruments de promoció

          1.3. Imatge i Branding de destinacions

                    1.3.1. Definició d'imatge

                    1.3.2. Formació imatge

                    1.3.3. Tipologies d'imatge

                    1.3.4. Desenvolupament de la marca

                    1.3.5. Principis de gestió del branding

2. Politiques d'informació turística

          2.1. Informació Turística

                    2.1.1. Definició d'informació turística

                    2.1.2. Informació per la tria d'una destinació

                    2.1.3. Característiques per la qualitat de la informació turística

                    2.1.4. Classificacions d'informació turística

          2.2. Les oficines de turisme

                    2.2.1. Tipologies d'oficines de turisme

                    2.2.2. Tipologies d'usuaris

                    2.2.3. Tasques del personal de les oficines de turisme

          2.3. Les TIC com a dinamitzadors de la informació turística

                    2.3.1. Entons web

                    2.3.2. Big data

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 0,5 0 0,5
Classes participatives 16 10 26
Prova d'avaluació 3,5 24 27,5
Sortida de camp 2 17 19
Treball en equip 8 19 27
Total 30 70 100

Bibliografia

 • Miralbell i Izard, Oriol (cop. 2007 ). Gestión de oficinas de turismo . Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Buhalis, Dimitrios (2003 ). eTourism : information technologies for strategic tourismmanagement . New York: Financial Times Prentice Hall. Catàleg
 • Werthner, Hannes (cop. 1999 ). Information technology and tourism : a challenging relationship . Wien [etc.]: Springer. Catàleg
 • Handbook on tourism destination branding : with an introduction by Simon Anholt (2009 ). Madrid: World Tourism Organization. Catàleg
 • Morgan, Nigel (2004 ). Destination branding : creating the unique destination proposition (2nd ed.). Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. Catàleg
 • Bigné Alcañiz, J. Enrique (2000 ). Marketing de destinos turísticos : análisis y estrategiasde desarrollo . Madrid: ESIC. Catàleg
 • Ejarque, Josep (cop. 2005 ). Destinos turísticos de éxito : diseño, creación, gestión y marketing . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Pike, Steven (2004 ). Destination marketing organisations . Amsterdam [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Manente, Mara Cerato, Mirella (2000 ). From destination to destination marketing and management . Venezia: Libreria Editrice Cafoscarina. Catàleg
 • Tendencias tecnológicas en turismo para 2016 (2016 ). [S.l.]: Thinktur. Recuperat 30-06-2016, a http://www.ithotelero.com/wp-content/uploads/2016/01/Ebook_Tendencias_Tec_Turismo_2016.pdf Catàleg
 • Morrison, Alastair M (2013 ). Marketing and managing tourism destinations . New York: Routledge. Catàleg
 • Manual de marketing electrónico para destinos turísticos (2010 ). Bruselas (Bélgica): European Travel Commission. Recuperat 30-06-2016, a http://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/9789284413621 Catàleg
 • Manual de marketing electrónico para destinos turísticos (2010 ). Bruselas (Bélgica): European Travel Commission. Recuperat 30-06-2016, a http://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/9789284413621 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Visita Oficines de Turisme. Treball de camp que consisteix en la visita a oficines de turisme seleccionades. Es disposarà d'un dossier d'explicació del treball S'avaluarà la realització dels ítems però sobretot els comentaris vivencials aportats. 9
Tallers. Cada estudiant haurà de realitzar 4 tallers (o equivalent) dels proposats en el calendari de l'assignatura. Es farà una promig ponderat segons el pes de cada un d'aquests tallers. Es valorarà tant la feia realitzada durant el taller com la documentació lliurada i l'exposició a classe (si s'escau). 42
Entrevista a responsable d'ens turístic El treball es farà en grup i la nota vindrà donada per el correcte compliment de les especificacions del treball així com la participació en el debat. 9
Sessió de síntesi Polítiques d'informació Respondre correctament les preguntes plantejades 15
Sessió de síntesis Politiques de promoció Respondre correctament les preguntes plantejades 15
Prova de síntesi complerta Es valorarà sobretot la capacitat de relació de conceptes 10

Qualificació

L'avaluació serà de forma continuada seguint els paràmetres i percentatges establerts. Per disposar d'accés a l'avaluació continuada, cal que s'aprovin les dos de les proves de síntesi o com a mínim que la seva mitjana ponderada sigui aprovada i que com a mínim dos dels tallers i un dels treballs s'hagi lliurat.

Les dates de lliurament dels dos treballs quedaran fixats a l'inici de curs i no s'acceptaran treballs amb retard. Així mateix es fixaran les dates d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Serà considerat no presentat aquell que no tingui cap nota de síntesi ni de taller