Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
La gestió del turisme de l'administració mitjançant els instruments econòmics. EL pressupost públic i l'acció en turisme. Impostos i despeses públiques en turisme. Impactes, eficiència, eficàcia i equitat.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup A2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup B1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup B2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

  • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
  • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. La intervenció per a l'eficiència i l'equitat en l'assignació de recursos a l'àmbit turístic

          1.1. Les fallades del mercat. Aspectes macroeconòmics de la gestió pública en turisme.

          1.2. La intervenció per motius d'equitat

          1.3. Anàlisi de casos

2. La gestió pública turística a través dels ingressos públics

          2.1. Els ingressos públics . Tipologia i vinculació amb el turisme

          2.2. Els efectes econòmics dels ingressos públics

          2.3. Casos d'anàlisi

3. Els pressupostos públics per l'activitat turística

          3.1. El pressupost d'ingressos. Els ingressos públics turístics

          3.2. El pressupost de despeses i el turisme.

          3.3. Crisi, recuperació, dèficit públic i impacte sobre els pressupostos de turisme

4. Turisme a les administracions locals

          4.1. Els ingressos de les administrqacions locals i la seva vinculació amb l'activitat turística

          4.2. Les despeses locals generades per l'activitat turística

          4.3. Casos d'anàlisi

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 20 24
Classes expositives 20 20 40
Resolució d'exercicis 6 30 36
Total 30 70 100

Bibliografia

  • Oriol Miralbell (coord.); Ramon Arcarons, Josep Capellà, Francesc González, (2010). Gestió pública del turisme (1era). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
  • Calabuig i Tomàs, Jordi (2009 ). Destinacions turístiques (3a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
  • Castejon, R. et al (2003). Introducción a la economía para turismo (2003 o posterior). Madrid: Prentice Hall. Catàleg
  • Stiglitz, J.E. (2002). La Economía del Sector Público. Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica sobre la gestió pública de les destinacions S'avaluarà la capacitat de resoldre un supòsit pràctic sobre la gestió pública de les destinacions 30
Avaluació dels continguts del temari. Anàlisi i respostes correctes. 70

Qualificació

L'assignatura s'avaluarà a través d'exàmens (70% de la qualificació) i de les pràctiques (30%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera "No Presentat" aquell/a estudiant que:
No es presenta a cap de les activitats d'avaluació o No presenta la pràctica.

Observacions


- És necessària l'assistència a les sessions pràctiques i l'estudi del material que s'hi proporcioni. El contingut de les pràctiques ajuda a comprendre la informació de les sessions teòriques, i també serà objecte d'avaluació.

- Tota la informació relativa a l'assignatura i al desenvolupament d'aquesta serà comunicada al moodle. Per tant, es recomana seguir l'assignatura a través d'aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.
Assignatures recomanades

  • Dimensió econòmica del mercat turístic
  • Dimensió jurídica del turisme