Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Introducció a la gastronomia i l'enologia, tractant temes que van des de la creativitat i la innovació en la cuina fins a la organització de banquets i la gestió del restaurant.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SILVIA AULET SERRALLONGA  / JOSE ROCA FONTANE
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
  • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
  • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
  • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. Introducció a l'assignatura. Presentació de El Celler de Can Roca

2. La cuina acadèmica. Llibres de cuina per llegir.

3. Creativitat i transversalitat

4. Organització i gestió de banquets

5. Enologia i viticultura. Els vins de casa nostra: Empordà

6. Maridatges. Harmonia de vins i plats

7. Té, infusions, cafè, aiguardents, licors i combinats

8. Cuina i innovació

9. Postres, paisatges, perfum i memòria

10. Tècnica de venda de vins al restaurant

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 15 15
Cerca d'informació 0 15 15
Classes expositives 9 2 11
Classes pràctiques 15 4 19
Lectura / comentari de textos 0 15 15
Total 24 51 75

Bibliografia

  • Roca, Joan (2010 ). La Cuina de la meva mare : les receptes fonamentals d'El Celler de Can Roca (1a ed. en aquest segell). Barcelona: Columna. Catàleg
  • Coll, Jaume (2006 ). El Celler de Can Roca, una simfonia fantàstica . [Barcelona]: Domeny. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes magistrals Cal assistir a un mínim d'un 80% de les sessions. 10
Classes magistrals combinades amb pràctiques diverses realitzades fora de l'aula Cal assistir a un mínim del 80% de les sessions. 15
Practica d'avaluació 1 Lectura d'un text i presentació escrita d'una ressenya.
Es valorarà no només el contingut sinó també la correcta presentació formal i ortogràfica.
25
Pràctica d'avaluació 2. Cerca d'informació relacionada amb el món de l'enologia, les DO i la seva implementació en la gastronomia.
Es valorarà la informació trobada, la capacitat de síntesi i la visió crítica.
25
Examen Realització d'una prova escrita. 25

Qualificació

L’avaluació de l’assignatura és avaluació continuada.
La nota final de l’assignatura estarà composada per la mitjana de la nota de pràctiques, la realització d'una prova final i l’assistència a classe; i es calcularà de la següent manera:

Assistència a classe:
Es controlarà l’assistència a classe, tant en les sessions teòriques fetes a l’aula com en les sortides.
Caldrà assistir a un mínim del 80% de les sessions.
El total de l’assistència suposa un 25% de la nota final.
L'assitència és obligatòria. Tots aquells alumnes que no arribin al 80% d'assistència, independentment de que hagin realitzat la resta d'activitats d'avaluació, tindran la nota de NP.

Pràctiques:
La mitjana de les pràctiques representa el 50% de la nota final.
Es realitzaran un total de dues pràctiques, que caldrà lliurar al llarg de l’assignatura.
Cada una de les pràctiques val un 25% de la nota.
Caldrà presentar totes les pràctiques, una pràctica no presentada o entregada fora de termini suposa la nota de 0.

Examen:
Al finalitzar l'assignatura es realitzarà una prova escrita relacionada amb els continguts donats a classe que valdrà un 25% de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de NP es posarà en els casos següents:
- Quan els alumnes no assoleixin el mínim d'assistència requerit
- Quan els alumnes no realitzin l'examen

Observacions

Aquesta assignatura pretén fer una imersió en l'univers del Celler de Can Roca. A partir de l'experiència d'un cas concret es poden extreure coneixements que poden ser aplicables en altres situacions.
L'assignatura es farà en un calendari específic que es determinarà a l'inici de curs i serà impartida pels germans Roca i per col·laboradors de l'equip del Celler.