Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Tècniques bàsiques d'expressió oral i escrita. La gestió de la informació i la informació turística. Noves tecnologies de la informació i les comunicacions aplicades al turisme.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARC BLASCO DUATIS  / JORDI CASASSAYAS CABANAS  / JOAQUIM MAJO FERNANDEZ  / ISABEL PAULINO VALLDEPEREZ
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARC BLASCO DUATIS  / JORDI CASASSAYAS CABANAS  / JOAQUIM MAJO FERNANDEZ  / ISABEL PAULINO VALLDEPEREZ
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARC BLASCO DUATIS  / JOAQUIM MAJO FERNANDEZ  / ISABEL PAULINO VALLDEPEREZ
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
  • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. Informació, coneixement i TIC

2. Impacte de les TIC en el turisme

3. Habilitats tècniques

          3.1. Habilitats ofimàtiques

          3.2. Habilitats informacionals

          3.3. Habilitats comunicatives

          3.4. Habilitats web

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 1,25 11 12,25
Anàlisi / estudi de casos 9 11 20
Classes expositives 2,25 20 22,25
Classes pràctiques 34,5 61 95,5
Total 47 103 150

Bibliografia

  • Buhalis, Dimitrios (2003 ). eTourism : information technologies for strategic tourismmanagement . New York: Financial Times Prentice Hall. Catàleg
  • Caso García, Estrella (cop. 2000 ). Informática para profesionales del turismo : [turismo e internet: haciendo negocio con el ocio] . Madrid: Anaya Multimedia. Catàleg
  • Guevara Plaza, Antonio (2003 ). Informática aplicada al turismo . Madrid: Pirámide. Catàleg
  • Werthner, Hannes (cop. 1999 ). Information technology and tourism : a challenging relationship . Wien [etc.]: Springer. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Qüestionaris de seguiment de conceptes Qüestionaris agendats a classe o fora de classe per el seguiment evolutiu dels principals conceptes aplicats a les classes 18
Sessions d'habilitats ofimàtiques i informatiques Cada sessió de pràctiques disposarà d'una nota de valoració de la feina feta a classe i hi hauran diversos lliuraments periodificats tant per abans com per després de les classes. Hi ha una data assenyalada amb més pes en la nota 21
Sessions d'habilitats informacionals Cada sessió de pràctiques disposarà d'una nota de valoració de la feina feta a classe i hi hauran diversos lliuraments periodificats tant per abans com per després de les classes. Hi ha una data assenyalada amb més pes en la nota 25
Sessions d'habilitats comunicatives Cada sessió de pràctiques disposarà d'una nota de valoració de la feina feta a classe i hi hauran diversos lliuraments periodificats tant per abans com per després de les pràctiques. Hi ha una data assenyalada amb més pes en la nota 18
Sessions d'habilitats web (i TIC-turisme) Cada sessió de pràctiques disposarà d'una nota de valoració de la feina feta a classe i hi hauran diversos lliuraments periodificats tant per abans com per després de les classes.Hi ha una data assenyalada amb més pes en la nota 18

Qualificació

L’avaluació de l’assignatura es farà a partir d’un seguit de notes a partir de diverses tasques encarregades a classe o fora de classe.

A l'inici de curs es proposarà un llistat de les classes pràctiques previstes amb els treballs a realitzar. Cada habilitat s'avaluarà per separat i cal disposar d'un mínim de 3 punts per cada habilitat (incloent els qüestionaris teòrics) per fer la mitjana ponderada.

Donat que són moltes les notes numèriques que s'utilitzaran es considerarà aprovat quan la nota final sigui de 5 o superior. Les diferents notes parcials que es vagin obtenint durant el curs seran subjectes d'anàlisi només a final de curs. Durant el curs es donaran les explicacions oportunes de cada nota però no es farà una revisió. Al finalitzar tot el període formatiu i avaluatiu es podrà fer una revisió qualitativa de les notes.

La planificació del curs està feta per valorar de forma continua el progrés i treball en cada una de les parts. Tot i que s'estableixen vies per no penalitzar els que falten a alguna de les sessions, volem manifestar que aquesta assignatura està plantejada amb docència presencial.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat a qui no disposi de més d'una tercera part de notes d'avaluació continuada.