Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estructura del mercat turístic i anàlisi de la seva dimensió econòmica. Reconeixement dels principals agents que participen en l'activitat turística, principals mercats nacionals i internacionals, dinàmiques dels fluixos turístics. Anàlisi dels principals impactes econòmics de l'activitat turística.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTHER MARTINEZ GARCIA  / JOAN SOLE PLA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTHER MARTINEZ GARCIA  / JOAN SOLE PLA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTHER MARTINEZ GARCIA  / JOAN SOLE PLA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

  • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
  • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
  • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. El turisme com activitat econòmica

          1.1. Els sistemes econòmics, el flux circular de la renda i el sector turístic

          1.2. La renda nacional i les macromagnituds econòmiques

          1.3. L’ impacte del turisme sobre les economies; la compta satèl•lit del turisme.

2. La demanda i el consum de turisme

          2.1. Conceptes, definicions i indicadors econòmics de demanda i consum turístics

          2.2. El comportament del consumidor i la demanda de turisme. Demanda individual i demanda de mercat

          2.3. Anàlisi dels determinants econòmics de la demanda de turisme

3. 3. Producció i oferta turística

          3.1. Els costos de producció i l’oferta de béns i serveis turístics

          3.2. Anàlisi dels determinants dels canvis en l’oferta

          3.3. L’oferta de mercat

4. 4. Models de mercat en el sector turístic

          4.1. Oferta, demanda i equilibri del mercat

          4.2. El mercat de competència perfecta

          4.3. Els mercats no competitius

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 16 16
Anàlisi / estudi de casos 1,5 0 1,5
Classes expositives 20 7 27
Classes pràctiques 12 0 12
Lectura / comentari de textos 0 34 34
Prova d'avaluació 5 7 12
Resolució d'exercicis 13 34,5 47,5
Total 51,5 98,5 150

Bibliografia

  • Castejón Montijano, Rafael (cop. 2003 ). Introducción a la economía para turismo . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
  • Mochón Morcillo, Francisco (cop. 2008 ). Economía y turismo (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Sáez Cala, Antonia Martín Urbano, Pablo Pulido Fernández, Juan Ignacio (DL 2006 ). Estructura económica del turismo . Madrid: Síntesis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats d'avaluació continuada que es realitzaran durant el curs. Prova 1 Que les respostes siguin correctes i en el seu cas, el raonament i desenvolupament de la resposta. Adequació de les respostes amb els models teòrics i marcs conceptuals. Utilització adequada de la terminologia en els àmbits i conceptes corresponents. Concpetes correctes aplicats als casos adients. 25
Examen Solucions correctes a les preguntes i exercicis plantejats 50
Activitats d'avaluació durant el curs. Prova 2 Els mateixos que per la Prova 1. 25

Qualificació

La qualificació de l'assignatura es realitzarà a través del seguiment d’avaluació continuada i un examen. L'avaluació continuada consta d'exercicis, pràctiques, treballs i altres activitats durant el curs per a validar els coneixements i competències adquirides per l'estudiant. L'examen es realitza al finalitzar l'assignatura.

La nota final de l'assignatura és la mitjana ponderada de l'avaluació continuada (50% de la nota) i de l'examen (50% de la nota). No es requereix cap nota mínima per fer les mitjanes. Cap activitat és recuperable; l'examen NO és recuperable.

Al principi del curs s'indicarà a l'estudiant els exercicis i activitats que formen part de l'avaluació continuada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentat implica haver-se presentat com a màxim a dos elements continguts en els criteris d'avaluació.

Observacions

L'assignatura Dimensió Econòmica del mercat turístic combina les sessions teòriques amb la realització d'exercicis i altres activitats pràctiques.Es recomana a l'estudiant UN TREBALL i ESTUDI CONTINUAT de l'assignatura.