Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

  • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
  • Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic.
  • Formular i resoldre problemes concrets en la presa de decisions.
  • Conèixer i valorar els instruments disponibles per assolir els objectius de la política econòmica..
  • Comprendre la necesitat de regulació dels mercats i de la provisió de bens públics.

Continguts

1. ECONOMIA POLITICA

          1.1. Democràcia directa

          1.2. Democràcia representativa

          1.3. El creixement del pes del sector públic a l'economia

2. EDUCACIÓ

          2.1. Justificació de l'intervenció del sector públic en educació

          2.2. Noves opcions per l'educació pública

3. EL MERCAT D'ATENCIÓ SANITÀRIA

          3.1. Què és especial al mercat d'atenció sanitària?

          3.2. Volem una sanitat efficient?

4. SEGURETAT SOCIAL

          4.1. Per què un sistema de seguretat social?

          4.2. Efecte de la seguretat social al comportament individual

          4.3. Sostenibilitat i reforma de la seguretat social

5. FEDERALISME FISCAL

          5.1. Avantatges i desavantatges de la descentralització fiscal

          5.2. El finançament dels governs subcentrals

          5.3. Transferències intergovernamentals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 44 106 150
Total 44 106 150

Bibliografia

  • ROSEN AND GAYER (2010). Public Finance. McGrawHill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball i exposició S'avaluarà l'originalitat, la pressentació escrita i la pressentació oral d'un treball individual sobre qualsevol dels temes de l'assignatura. 100

Qualificació

El treball s'haurà d'entregar en la data pactada individualment amb la professora a l'inici del curs. Les pressentacions tindràn lloc dins del horari de classe previst. En cas de suspendre, es podrà recuperar l'assignatura mijançant la pressentació oral i escrita del treball corregit el dia oficialment previst per la recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El fet de no entregar i pressentar oralment el treball en la data acordada amb la professora donarà lloc a la nota No Presentat, així com també el fet de no haver pactat cap data abans de finals del mes de febrer. No serà possible en aquest cas fer recuperació.