Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Optimització estàtica i dinàmica. Aprenentatge de programes informàtics per trobar la solució numèrica dels problemes.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAQUIN NAVAL NAVARRO  / MARIA ANGELA XABADIA PALMADA
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

  • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
  • Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic.
  • Utilitzar les principals eines informàtiques, matemátiques i estadístiques per a la resolució de problemes econòmics.
  • Formular i resoldre problemes concrets en la presa de decisions.
  • Formalitzar matemàticament les característiques principals d'un procés o fenòmen econòmic.
  • Aplicar les tècniques de modelització i d'optimizació matemàtica en el context de problemes d'economia i d'empresa.

Continguts

1. Introducció a la programació numèrica i simulació de problemes econòmics.

2. Optimització estàtica: resolució de models lineals, no lineals i mixtes. Aplicacions.

3. Optimizació dinàmica discreta i contínua.

4. Resolució numèrica de problemes econòmics d'optimització dinàmica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 10 10 20
Elaboració de treballs 10 50 60
Resolució d'exercicis 20 50 70
Total 40 110 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis i/o pràctiques basats en el temari de l'assignatura amb ordinador. En aquests es valorarà: l’organització i la coherència del contingut; la correcció del resultat i la claredat de l'argumentació i la redacció 60
Treball en grup i exposició a classe. Es valorarà el contingut (20%), la presentació escrita (10%) i la presentació oral (10%) 40

Qualificació

La nota final de l'assignatura serà el resultat de ponderar els exercicis i pràctiques entregades al llarg del curs (60%) i el treball final (40%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qui no faci el treball final tindrà un No presentat a l'expedient