Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'objectiu bàsic de l'assignatura és conèixer els procediments utilitzats per les empreses per calcular els costos dels productes o serveis, i les eines per prendre decisions a partir de les dades citades.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CARLOS LOPEZ AVELLANEDA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 10:30-12, dc 10:30-12

Competències

  • Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient, en funció dels objectius que s'han proposat.
  • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
  • Calcular el cost d'un producte o servei a partir de la informació financera elaborada per l'empresa.

Continguts

1. CONCEPTES BÀSICS

          1.1. La comptabilitat externa i la comptabilitat interna

          1.2. El cicle econòmic de l'empresa

2. RELACIÓ ENTRE ELS COSTOS I L'ACTIVITAT DE L'EMPRESA

          2.1. Variabilitat dels costos

          2.2. Anàlisi del procés productiu

3. CLASSIFICACIÓ DE COSTOS

          3.1. El cost dels materials

          3.2. El cost del personal i dels serveis exteriors

          3.3. El cost dels factors estructurals

          3.4. El cost financer

4. LOCALITZACIÓ DE COSTOS

          4.1. Models de captació de costos

          4.2. Determinació del cost dels centres

          4.3. Liquidació de l'estadística de costos

5. PORTADORS DE COST

          5.1. Mètodes de càlcul per divisió

          5.2. Mètodes de càlcul per suplements

          5.3. Mètodes de càlcul especials per a la producció conjunta

6. EL RESULTAT INTERN SEGONS ELS MODELS D'ASSIGNACIÓ

          6.1. Imputació i assignació dels costos

          6.2. Models d'assignació de costos

          6.3. Resultat intern segons els models d'assignació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 15 25 40
Classes pràctiques 25 25 50
Lectura / comentari de textos 0 10 10
Prova d'avaluació 5 20 25
Resolució d'exercicis 10 10 20
Tutories 5 0 5
Total 60 90 150

Bibliografia

  • Mir Estruch, Fernando y otros (2009). Introducción en la contabilidad de gestión (Barcelona). Ediciones Gráficas Rey S.L.. Catàleg
  • Viña Xifra, Josep (2007). Exercicis resolts de comptabilitat de costos (Girona). Documents Universitaria. Catàleg
  • Horngren C.T., Foster G., Datar S.M. (2002). Contabilidad de Costos. Un enfoque gerencial. Prentice Hall. Catàleg
  • Martín Peña F., Ros J. (2003). Costes. Contabilidad y Gestión. Centro de Estudios Financieros.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació parcial Valdrà el 20% de la nota final 20
Prova d'avaluació final Valdrà el 70% de la nota final 70
Lliurament d'exercicis i problemes Valdrà el 10% de la nota final 10

Qualificació

Hi haurà una prova d'avaluació parcial que valdrà el 20% de la nota final.
Hi haurà un lliurament de problemes/exercicis que valdrà el 10% de la nota final.
Hi haurà un examen final que valdrà el 70% de la nota final.
La mitjana s'aplicarà sempre que a l'examen final s'assoleixi un mínim del 40%. En cas contrari, la nota final será l'obtinguda en l'examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat l'estudiant que no compleixi cap dels criteris d'avaluació