Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Política de preus amb poder de mercat. Estratègies de diferenciació de productes. Integració vertical. Barreres a l'entrada. Estructures de mercat i teoria de jocs per prendre decisions
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
OCTAVI SERRA SAURINA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 15-16:30, dc 15-16:30

Competències

 • Analitzar el funcionament del sistema econòmic i ser capaç de contextualizar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques.
 • Formular i resoldre problemes concrets en la presa de decisions.
 • Entendre el funcionament dels mercats i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats financers.
 • Saber aplicar els conceptes econòmics en l'anàlisi estratègica de l'empresa.

Continguts

1. Introducció

2. Anàlisis de mercats: definició de mercat, concentració, empresa competitiva versus monopolística. Aplicacions a mercats

3. Oligopolis, informació assimètrica. Aplicacions a mercats

4. El paper de l'estat: regulació, polítiques de R+D+I. Aplciacions a diferents mercats

5. Estructura de mercat: Taylorisme, Fordisme, organització industrial

6. Teoria de Jocs: equilibri de Nash, principis de Wardrop,..

7. Estudi d'exemples de la nostra vida quotidiana

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 52,25 2,5 54,75
Classes expositives 6,5 22,25 28,75
Classes pràctiques 20 31,5 51,5
Resolució d'exercicis 5 10 15
Total 83,75 66,25 150

Bibliografia

 • Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld (2009). Microeconomía (7). Prentice Hall. Catàleg
 • Boccard, Nicolas (cop. 2010 ). Industrial organization ([2nd ed.]). [s.l.]: [Autor-editor]. Recuperat 07-07-2011, a http://hdl.handle.net/10256/3202 Catàleg
 • Dixit, Avinash K (2008 ). The Art of strategy : a game theorist's guide to success in business & life . New York: W.W. Norton & Company. Catàleg
 • Dixit, Avinash K (1992 ). Pensar estratégicamente : un arma decisiva en los negocios, la política y la vida diaria . Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Macho Stadler, Inés (2001 ). An Introduction to the economics of information : incentives and contracts (2nd ed.). Oxford, [etc.]: Oxford University press. Catàleg
 • Macho Stadler, Inés (1994 ). Introducción a la economía de la información . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Martínez Giralt, Xavier (2006 ). Organització industrial : comportament estratègic i competència . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Moulin, Hervé (DL 1981 ). Théorie des jeux pour l'économie et la politique . Paris: Hermann. Catàleg
 • Moulin, Hervé (1991 ). Axioms of cooperative decision making . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Rasmusen, Eric (1989 ). Games and information : an introduction to game theory . Oxford [etc.]: Basil Blackwell. Catàleg
 • Shapiro, Carl (DL 2000 ). El Dominio de la información : una guía estratégica para la economía de la red . Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg
 • Shapiro, Carl (cop. 1999 ). Information rules : a strategic guide to the network economy . Boston [Mass.]: Harvard Business School. Catàleg
 • Tirole, Jean (1990 ). La Teoría de la organización industrial . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Gaertner, Wulf (cop. 2006 ). A Primer in social choice theory . New York: Oxford University Press. Catàleg
 • Robert Gibbons (1992). Un primer curso de teoria de juegos. antoni Bosch, S.A.. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques Tema 2,3 i 4 Activitat i actitud activa 15
Pràctiques Temes 5,6 i 7 Activitat i actitud participativa 15
resolució a classe de problemes o preguntes teòriques Entrega d'exercicis o pràctiques corregits correctament 30
Exercicis pràctics Presentació d'un cas 20
Exposició de treball Mercat laboral al que m'encaro. Estructura i estratègies 20

Qualificació

Entrega de treballs
Presentació a classe d'un dels treballs realitzats
Realització d'exercicis i presència activa a classe

Sortida de la Universitat. Decisió estratègica professional. a quin mercat m'obro? De David Ricardo a M.Porter

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El No presentat és aquell que no ha entregat treballs i no assisteix a un mínim del 70% de les classes