Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Gestión Bancaria
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAMON MUNTE SALES  / JACINTO PAREDES FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 16:30-18, dc 16:30-18

Competències

 • Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient, en funció dels objectius que s'han proposat.
 • Comunicar arguments de manera correcta, oralment i per escrit, en les llengües oficials i en anglès.
 • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
 • Analitzar el funcionament del sistema econòmic i ser capaç de contextualizar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques.
 • Comprendre la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics que utilitza per a abordar la gestió de cadascuna de les seves àrees funcionals.
 • Analitzar riscos financers.
 • Comprendre el funcionament del mercat i de les institucions financeres.

Continguts

1. Parte I - BANCO DE NEGOCIOS, TITULOS, VALORACIÓN Y COTIZACION I.1 Características de los Títulos I.2 Bancos de negocios y valoración de títulos. PARTE II - BANCOS DE NEGOCIOS, SALIDAS A BOLSA Y AMPLIACIONES DE CAPITAL. II.1-Razones para la salida II.2-Cambios requeridos y estimación de costes II.3- Decisiones de precio y elección del momento II.4-Banco de negocios y elaboración del folleto II.5- Emisión, colocación, e inicio de contratación II.6- Ampliaciones de capital II.7- Aplicaciones PARTE III- BANCOS DE NEGOCIOS, FUSIONES Y ADQUISICIONES III.1-Razones para adquisiciones III.2-Estructura de la oferta y condiciones de pago

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 90 60 150
Total 90 60 150

Bibliografia

 • StephenA, A. Ross,Randolph W., Westelfield. (1993). FINANZAS CORPORATIVAS. ESADE. Catàleg
 • Weston J.F., Brigham E.F., (2000). McGraw- Hill. Catàleg
 • Weston J.F. (2000). FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. McGRAW- HILL. Catàleg
 • Brealey R, Myers S. (2000). PRINCIPIOS DE FINANZAS CORPORATIVAS. McGRAW-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Durante el curso el alumno realizará una salida a bolsa de una empresa real o ficticia, así como la fusión y/o adquisición de una tercera. La salida a la bolsa es obligatoria así como la fusión y/o adquisición de una tercera. En caso de no realizarlas la nota será de cero. 40
Prova avaluació final Es valorarà que L'alumna resolgui correctament les activitats proposades. 60

Qualificació

Se llevarán a cabo durante el curso ejercicios individuales y/o en grupo. El cumplimiento de este requisito supondrá la utilización de herramientas informáticas.
A final de curso se realizará un examen global de la asignatura. Sera preciso obtener una puntuación mínima de 4 puntos sobre 10.
para obtener la media de la nota de la evaluación continuada.
Los ejercicios individuales y/o en grupo supondrán un 40% de la nota y el examen global el 60% de la nota

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El alumno que no se presente al examen global,tendrá una calificación de no presentado.

Observacions

Nociones de contabilidad financiera

Assignatures recomanades

 • Comptabilitat financera