Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L'assignatura d'Organització i administració d'empreses té com a objectiu proporcionar a l'estudiant formació sobre l'anàlisi i la formulació de l'estratègia de les organitzacions, siguin empreses o institucions d'un altre tipus. Es posa un èmfasi especial en l'anàlisi de l'entorn, l'anàlisi interna i el desenvolupament dels recursos i capacitats de les organitzacions. Aquesta assignatura construeix sobre els coneixements obtinguts en assignatures precedents com les relatives a comptabilitat, finances, comercial, recursos humans i operacions.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LUIS IGNACIO FRADE GOBEO
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • Crear àmbits de treball cooperatiu on puguin aflorar i multiplicar-se les potencialitats del treball individual i participar-hi.
 • Comprendre la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics que utilitza per a abordar la gestió de cadascuna de les seves àrees funcionals.
 • Prendre decisions estratègiques, tàctiques i operatives per a resoldre problemes empresarials amb tècniques de suport a la presa de decisions.
 • Ser capaç de solucionar problemes de gestió de manera innovadora a partir de l'entorn cada vegada més complex i dinàmic que envolta l'empresa.
 • Entendre el procès directiu i desenvolupar un marc conceptual per a l'anàlisi de les decisions directives.

Continguts

1. Concepte i tasques de direcció

2. Estratègia i política d’empresa com a funció configuradora. El management.

3. L’empresa i el seu entorn. Factors condicionats de l’estratègia.

4. Diagnòstic estratègic.

5. Tècniques d’anàlisi per a la formulació de l’estratègia.

6. Models d’anàlisi estratègica.

7. Principals tipologies d’estratègies.

8. L’avantatge competitiu i la generació de fons. El valor d’empresa.

9. La configuració de l’empresa.

10. La implementació de l’estratègia. L’estratègia corporativa i l’eficiència operativa.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 16 72 88
Classes expositives 16 0 16
Classes participatives 34 9 43
Prova d'avaluació 3 0 3
Total 69 81 150

Bibliografia

 • Grant, Robert M. (2010). Contemporary strategy analysis (7a ed.). Chichester, UK: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Luis Angel Guerras Martín, José Emilio Navas López (2007). La dirección esratégica de la emrpesa (4a e d.). Madrid: Civitas. Catàleg
 • Luis Angel Guerras Martín, José Emilio Navas López (2008). Casos de dirección estratégica de la emrpesa (4a ed.). Madrid: Civitas. Catàleg
 • Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington (2008). Exploring corporate strategy : [text and cases] (8a ed.). Prentice Hall. Catàleg
 • Ventura Victoria, Juan (2008). Análisis estratégico de la empresa (1a ed.). Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Grand, Robert (2006). Dirección estratégica. Civitas. Catàleg
 • Bueno Campos, Eduardo (cop. 1996 ). Dirección estratégica de la empresa : metodología, técnicas y casos (5ª ed., rev. y actualizada). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Bueno Campos, Eduardo (2006 ). Dirección estratégica : nuevas perspectivas teóricas . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Menguzzato, Martina (1991 ). La Dirección estratégica de la empresa : un enfoque innovador del management . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Jarillo, José Carlos (1992 ). Dirección estratégica (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Ansoff, H. Igor (1976 ). La Estrategia de la empresa . Pamplona [etc.]: Universidad de Navarra. Catàleg
 • Marchesnay, Michel (1993 ). Management stratégique . Paris: Eyrolles. Catàleg
 • Julien, Pierre-André (1997 ). Les PME : bilan et perspectives : ouvrage en l'honneur deJoseph Chicha (2e éd.). Paris [etc.]: Economica :les Presses Universitaires. Catàleg
 • Guerras Martín, Luis Ángel (2008 ). Direcció estratègica i política d'empresa I (3a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Guerras Martín, Luis Ángel (2008 ). Direcció estratègica i politica d'empresa II (4a ed.). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Andrews, Kenneth R (1987 ). The Concept of corporate strategy (3rd ed.). Homewood: Irwin. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Bateria 1 de casos pràctics. La resolució de cada cas pràctic es farà en sessió oberta. Cada alumne prepararà els casos individualment, després reforçarà les seves conclusions en grups reduïts i després es discutiran a classe sota la coordinació del professor. Avaluació continuada per la participació oral i defensa de la definició dels problemes, dels criteris de decisió, de les alternatives d'acció i del pla d'acció més adient. 20
Bateria 2 de casos pràctics. La resolució de cada cas pràctic es farà en sessió oberta. Cada alumne prepararà els casos individualment, després reforçarà les seves conclusions en grups reduïts i després es discutiran a classe sota la coordinació del professor. Avaluació continuada per la participació oral i defensa de la definició dels problemes, dels criteris de decisió, de les alternatives d'acció i del pla d'acció més adient. 20
Examen final Resolució d'un cas pràctic escrit. 60

Qualificació

Les proves d'avaluació són de dos tipus:

1.Prova escrita de resolució d'un cas al final del quadrimestre. La prova escrita es valorarà en un 60%.

2.Avaluació continuada per a la participació en la discussió oral dels casos pràctics durant el curs. Es valorarà en un 40%.

A la segona convocatòria el sistema d’avaluació serà el mateix que el descrit abans.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà com a no presentat l'estudiant/a que no realitzi ni l'examen ni el treball en grup.