Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Anàlisi de la imposició sobre els beneficis empresarials i les operacions efectuades per les empreses.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
PAU GALCERAN PLANAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dc 10:30-12, dv 9-10:30

Competències

 • Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient, en funció dels objectius que s'han proposat.
 • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
 • Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i institucions jurídiques principals en relació amb els continguts de cada matèria.

Continguts

1. Introducció: conceptes tributaris bàsics i estructura del sistema fiscal en l'àmbit empresarial

2. Fiscalitat directa de la renda empresarial

          2.1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

          2.2. Impost sobre Societats

          2.3. Impost sobre la Renda de No Residents

          2.4. Obligacions tributàries formals i pagaments a compte

3. Fiscalitat indirecta de les operacions empresarials

          3.1. Impost sobre el Valor Afegit

          3.2. Altres impostos indirectes: Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impostos Duaners i Impostos Especials

          3.3. Obligacions tributàries formals

4. Fiscalitat autonòmica i local de les empreses

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 54 40 94
Prova d'avaluació 6 50 56
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Martín Queralt, Juan (2015 ). Manual de derecho tributario : parte especial (12ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi. Catàleg
 • Pérez Royo, Fernando, 1943- (2015 ). Curso de derecho tributario : parte especial (9ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Collado Yurrita, Miguel Ángel (2015 ). Manual de derecho tributario : parte especial (3ª ed.). Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Albi Ibáñez, Emilio (2015 ). Sistema fiscal español (6ª ed. actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Sánchez Galiana, José Antonio (2015 ). Beneficios fiscales, incentivos y deducciones en la tributación empresarial y familiar . Las Rozas (Madrid): Wolters Kluwer. Catàleg
 • Marín Benítez, Gloria González-Felgueroso, Ángela (2015 ). Fiscalidad laboral : el personal de la empresa y su fiscalidad (2ª ed.). Valladolid: Lex Nova Thomson Reuters. Catàleg
 • Pérez Herrero, Luis María (2012 ). Fiscalidad de las PYMES : (regímenes especiales del IVA yestimación objetiva de rendimientos del IRPF) . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • García Prats, Francisco Alfredo (2010 ). Tributación empresarial : esquemas y supuestos prácticos (8ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Moreno Moreno, María Carmen (2006 ). Fiscalidad individual y empresarial : ejercicios resueltos (10ª ed.). Madrid: Civitas. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova 1 d'avaluació continuada. 20 preguntes teòriques i pràctiques tipus test 40
Prova 2 d'avaluació continuada 20 preguntes tèoriques i pràctiques tipus test 40
Classes participatives i assistència i participació a les classes pràctiques, que inclouen lliurament I resolució d'exercicis i pràctiques. Assistència i participació a les classes pràctiques 20

Qualificació

Per superar aquesta assignatura és obligatori seguir el sistema d’avaluació continuada. Aquest sistema consta de tres parts:

- Prova 1 d'avaluació continuada sobre la matèria treballada als temes 1 i 2: compta un 40% i cal obtenir com a mínim un 5. Aquesta prova consta de 20 preguntes teòriques i pràctiques tipus test. Aquesta prova és recuperable.

- Prova 2 d'avaluació continuada sobre la matèria treballada als temes 3 i 4: compta un 40% i cal obtenir com a mínim un 5. Aquesta prova consta de 20 preguntes teòriques i pràctiques tipus test. Aquesta prova és recuperable.

- Assistència i participació: compta un 20%. L'assistència i participació a les classes pràctiques no és obligatòria, però es valorarà en un 20% de la nota. La nota d'aquesta activitat no és recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants que no facin una de les dues proves previstes d'avaluació continuada i no es presenti a la recuperació d'aquesta prova els constarà a l'acta la qualificació de "no presentat". Igualment, els estudiants que no facin cap de les dues proves d'avaluació continuada i no es presentin a la recuperació d'aquestes proves també obtindran una qualificació de "no presentat".

Assignatures recomanades

 • Comptabilitat i fiscalitat
 • Fiscalitat sobre les operacions empresarials
 • Gestió de PIME