Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estructura temporal dels tipus d'interès. Carteres eficients. Mercats eficients. Models de valoració d'actius financers.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LLUIS PLANAS CASAMITJANA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • Analitzar el funcionament del sistema econòmic i ser capaç de contextualizar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques.
  • Entendre el funcionament dels mercats i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats financers.
  • Comprendre el funcionament del mercat i de les institucions financeres.

Continguts

1. Agregats monetaris. Actius Líquids en mans del Públic (ALP) i els seus components

2. Actius financers monetaris

3. Estructura Temporal de Tipus d’Interès

4. Valoració d’actius monetaris

5. Facilitats permanents del Banc Central Europeu

6. Operacions de mercat obert del Banc Central europeu

7. Instruments de finançament bàsic i recursos propis dels Bancs i Caixes

8. Mesures de rics bancari: Value at Risk

9. Regulació bancaria: Basilea

10. Anàlisi de casos: Goldman Sachs, Credit Lyonais i Lehman Brothers

11. Risc, rendibilitat i carteres eficients

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 50 100 150
Total 50 100 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives Les competències de l'assignatura es desenvoluparan especialment en l'àmbit dels mercats. En concret es duran a terme les següents activitats:

- Exercicis en grup de valoració d’actius en condicions reals de mercat (30 punts)

- Assaig individual sobre mesura de risc. (20 punts)

- Examen final. (50 punts)
100

Qualificació

- A l'examen es valoraran: Les respostes ajustades a les qüestions plantejades; L’expressió escrita clara i entenedora; La justificació i l’argumentació de les respostes.
- A la resolució d'exercicis i pràctiques es valorarà: L’organització i la coherència del contingut; la claredat del text; l’ús del llenguatge amb el registre adequat; l’argumentació de les idees exposades; la correcta resolució dels exercicis proposats, tenint en compte, tant el procés de resolució com el resultat.