Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L' objectiu d'aquesta assignatura és l' aplicació dels conceptes sobre Màrqueting i Gestió Comercial, alguns apresos en cursos previs, i altres són nous i s'explicaran al llarg del curs. És una assignatura del tot pràctica des de la primera sessió. Per això, al principi de curs es facilitarà el material teòric bàsic, i tots els nous conceptes que apareguin s'aniran explicant enmig dels casos i activitats. La iniciativa i la participació activa - tant a classe com a fora - dels alumnes és clau per un aprofitament òptim. Els alumnes podran proposar temes d'actualitat que els interessin i anar-los comentant i treballant. En fer-se en una classe setmanal de 3 hores, en cada sessió es tractarà un tema diferent en el que s'aprofundirà en el que es pugui, pel que de nou la participació dels alumnes és clau. En les darreres sessions també es faran casos globals que integrin diferents temes. Per tant, és molt important l'assistència a classe.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA ESPINET RIUS
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 16:30-19:30

Competències

 • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
 • Crear àmbits de treball cooperatiu on puguin aflorar i multiplicar-se les potencialitats del treball individual i participar-hi.
 • Comprendre la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics que utilitza per a abordar la gestió de cadascuna de les seves àrees funcionals.
 • Entendre el funcionament dels mercats i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats financers.
 • Elaborar un pla de màrqueting i controlar la seva execució.
 • Identificar les demandes dels mercats i establir les estratègies comercials necessàries par satisfer-les.

Continguts

1. Introducció i conceptes bàsics

2. Gestió de Clients

3. Segmentació

4. Producte

5. Preus

6. Distribució

7. Comunicació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 30 34
Classes expositives 35 5 40
Elaboració de treballs 6 40 46
Prova d'avaluació 0 30 30
Total 45 105 150

Bibliografia

 • Kotler, Philip (2015). Fundamentos de Marketing (11ª). Addison-Wesley.
 • Galán Corona, Eduardo Carbajo Cascón, Fernando (2011 ). Marcas y distribución comercial . Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. Catàleg
 • Lovelock, Christopher i Wirtz, Jochen (2014). Marketing de Servicios. Pearson.
 • Mesonero, Mikel; Alcaide, Juan Carlos. (2012). Marketing Industrial: cómo orientar la gestión comercial a la relación rentable . ESIC.
 • Nagle, Thomas et al. (2010). The Strategy and Tactics of Pricing: A Guide to Growing More Profitably (5ª). Prentice-Hall.
 • Raju, Jagmohan; Zhang, Z.J. (2010). Fijando precios para ganar competitividad. Bresca Profit.
 • Villaseca, David (2014). Marketing. Innovación y marketing de servicios en la era digital. ESIC.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball/s en grup d' aplicació pràctica El treball/s seran escollits pels alumnes junt amb el professor, i estaran adaptats a les inquietuds de cada grup dins de l'àmbit comercial. Es valorarà el contingut i la presentació visual. 40
Desenvolupament individual de casos reals Lliurament a nivell individual de casos que s'encarreguin. 30
Examen final Avaluació sobre els conceptes pràctics vistos al llarg de l'assignatura 30

Qualificació

La nota final serà la mitjana ponderada de les activitats d'avaluació (treball/s en grup, desenvolupament individual de casos reals i examen final). En cas que la mitjana no arribi a 5, l'alumne podrà fer un examen de recuperació en la data oficial que estableix la Facultat. Aquesta prova serà el 100% de la nota de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La 'No presentació' en alguna de les proves significa que l'alumne haurà d'anar a la prova final de recuperació en la data oficial que estableix la Facultat. Aquesta prova serà el 100% de la nota de l'assignatura.

Observacions

En la nota final de l'assignatura es valorarà l' assistència a classe, la participació activa i el treball en equip.