Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudi del turisme des de la perspectiva de l'anàlisi econòmica
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

  • Formular i resoldre problemes concrets en la presa de decisions.
  • Aplicar els conceptes i instruments de l'anàlisi econòmica a l'àmbit de l'empresa i dels mercats
  • Entendre el funcionament dels mercats i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats financers.

Continguts

1. Introducció

2. El producte turístic

          2.1. Característiques privades i públiques

          2.2. Els mètodes hedònics en l'anàlisi del turisme

          2.3. Implicacions per a les empreses i els gestors públics

3. Demanda i oferta turística

          3.1. Comportament del consumidor i demanda

          3.2. Costos empresarials i oferta

          3.3. Relacions verticals

4. L'impacte econòmic del turisme

          4.1. Anàlisi d'impacte econòmic

          4.2. Efectes directes i indirectes

          4.3. Anàlisi cost-benefici

5. Turisme i sostenibilitat

          5.1. Desenvolupament sostenible

          5.2. Models turístics sostenibles

          5.3. Béns públics i sostenibilitat

6. Establiment de preus

          6.1. Costos i preus

          6.2. Segmentació de mercats

          6.3. Tècniques bàsiques de discriminació de preus

          6.4. Assignació de capacitat

          6.5. Gestió de xarxes

          6.6. Overbooking

          6.7. Descomptes

7. Estudis sectorials

          7.1. Línies aèries i altres mitjans de transport

          7.2. Allotjament

          7.3. Creuers

          7.4. Destinacions, esdeveniments i parcs d'atraccions

          7.5. Intermediaris turístics: agències de viatges, operadors turístics i d'altres

          7.6. Joc i casinos

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 25 20 45
Resolució d'exercicis 35 70 105
Total 60 90 150

Bibliografia

  • Tribe, John (DL 2000 ). Economía del ocio y el turismo . Madrid: Síntesis. Catàleg
  • Vogeler, Carlos y Hernández, Enrique (2004). El mercado turístico: estructura, operaciones y procesos de producción. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, S.A.. Catàleg
  • Dwyer, Larry; Forsyth, Peter; Dwyer, Wayne (2010). Tourism Economics and policy. Channel View Publications. Catàleg
  • Reece, William S. (2010). The Economics of Tourism. Prentice Hall. Catàleg
  • Nagle, Thomas T.; Holden, Reed K. (2005). Estrategia y tácticas de precios: una guía para tomar decisiones rentables. Pearson-Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis, problemes i casos pràctics Resolució d'exercicis, problemes i casos pràctics (80% de la qualificació final; vegeu, però, la secció 'Qualificació') 80
Classes expositives Examen final (20% de la qualificació global; vegeu, però, la secció 'Quailificació') 20

Qualificació

Els estudiants poden escollir lliurar o no els exercicis, problemes i casos pràctics que es proposaran a classe. En cas que els lliurin tots, si la nota mitjana obtinguda en els exercicis és igual o superior a 5, aleshores els estudiants poden escollir fer o no l'examen final. Si escullen no fer l'examen final, aleshores la qualificació global de l'assignatura serà la nota obtinguda de tots els exercicis, problemes i casos pràctics plantejats i especificats. Si escullen fer l'examen final, aleshores la qualificació global de l'assignatura serà el resultat de ponderar l'examen final (20%) i els exercicis, problemes i casos pràctics (80%).

Pels estudiants que escullin lliurar tots els exercicis, problemes i casos pràctics però que obtinguin una nota inferior a 5 d'aquests, la nota final de l'assignatura serà la més alta de: (1) el resultat de ponderar l'examen final (20%) i els exercicis, problemes i casos pràctics (80%) o bé (2) 100% de la nota de l'examen final.

Pels estudiants que escullin no lliurar els exercicis, problemes i casos pràctics que es proposaran a classe , la nota final de l'assignatura vindrà donada pel 100% de la nota de l'examen final.

Les normes són les mateixes per totes dues convocatòries.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants que no portin a terme cap activitat d'avaluació rebran la qualificació de No Presentat.

Observacions

Per tal de fer les classes més dinàmiques, es combinaran les classes expositives amb un enfocament d'aprenentatge basat en problemes.