Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
100 %
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Comunicar arguments de manera correcta, oralment i per escrit, en les llengües oficials i en anglès.
 • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
 • Comprendre la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics que utilitza per a abordar la gestió de cadascuna de les seves àrees funcionals.
 • Prendre decisions estratègiques, tàctiques i operatives per a resoldre problemes empresarials amb tècniques de suport a la presa de decisions.

Continguts

1. BLOC 1 TEMA 1. Aproximació al concepte de comunicació corporativa. TEMA 2. Concepte i tipologia d'empresa desde la perspectiva de la Comunicació Corporativa. TEMA 3. Comunicació Corporativa i imatge corporativa. TEMA 4. Programa de comunicació amb els mitjans. TEMA 5. El programa de comunicació de presidència. TEMA 6. Responsabilitat Social Corporativa i màrqueting amb causa.

2. BLOC 2. Comunicacio de l'empresa privada: Ley de Buen Gobierno; objectius legals i objectius pràctics. Comunicacio interna, externa... Comunicacio del sector públic. Objectius, missatge i reaccions. Incentius. Comunicacio al sector financer, entitat-client. MIFID II

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 15 20
Classes participatives 40 90 130
Total 45 105 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  L'estudiant haurà de realitzar activitats individualment i/o en grup segons s'estableixi al començament del curs Per aprovar la nota ha de ser major o igual que 5 50
  Les activitats seran diverses: Cerca d'informació per treballar a classe, comentari d'un article,seguiment d'una notícia, casos pràctics,... Per aprovar, la nota ha de ser igual o superior a 5 50

  Qualificació

  L'estudiant haurà de realitzar activitats individualment i/o en grup, segons s'estableixi a començament del curs. Aquestes activitats es realitzaran a classe, tot i que implicarà un treball previ de l'alumne i es podrà requerir que s'exposi davant la resta de classe.Les activitats seran diverses (per exemple, cerca d'informació per treballar a classe, comentari d'un article, seguiment d'una notícia,casos pràctics). El cumpliment d'aquest requisit podria suposar la utilització per part de l'estudiant d'eines informàtiques, recursos digitals o bases de dades. L'estudiant rebrà assessorament oportú a classe per part del professor.