Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
La direcció estratègica de l'empresa es refereix a la formulació i implantació de l'estratègia a llarg termini de l'empresa, per tal d'aconseguir els objectius i propòsits de l'organització. Per a això, cal definir el camp d'actuació o els negocis, i la forma d'actuar per mitjà d'un model de negoci. La direcció estratègica és responsable de gestionar les prioritats i els recursos per aconseguir l'avantatge competitiu en el mercat, comprometent a tots els nivells de l’organització i definint la naturalesa de les contribucions i beneficis de cadascun dels grups d'interès.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DEL PILAR MARQUES GOU
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt 10:30-12, dj 10:30-12

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANDREA BIKFALVI  / MARIA DEL PILAR MARQUES GOU
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria2 dt 18-19:30, dj 18-19:30

Competències

  • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
  • Formular i resoldre problemes concrets en la presa de decisions.
  • Prendre decisions estratègiques, tàctiques i operatives per a resoldre problemes empresarials amb tècniques de suport a la presa de decisions.
  • Ser capaç de solucionar problemes de gestió de manera innovadora a partir de l'entorn cada vegada més complex i dinàmic que envolta l'empresa.

Continguts

1. La naturalesa de la direcció d'empreses

2. Anàlisi estratègica

          2.1. La creació de valor i els grups d'interès

          2.2. Els objectius i valors de l'empresa

          2.3. Anàlisi de l'entorn general

          2.4. Anàlisi de l'entorn específic

          2.5. Anàlisi interna de l'empresa

3. Formulació de l'estratègia

          3.1. Estratègies i avantatges competitius

          3.2. Estratègies corporatives

4. Implantació de l'estratègia

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 11,5 30,5 42
Classes expositives 15 5 20
Classes participatives 10 12 22
Prova d'avaluació 2 30 32
Treball en equip 4,5 25,5 30
Tutories 2 2 4
Total 45 105 150

Bibliografia

  • Guerras, L.A. i Navas, J.E. (2015). La dirección estratégica de la empresa: teoría y aplicaciones (5a). Madrid: Thomson Reuters. Catàleg
  • Grant, Robert M. (2013). Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases (8th edition). Malden, MA: Wiley. Catàleg
  • Veure a l'apartat "Observacions i Recomanacions" (2017). la distinció entre bibliografia bàsica i . complementària.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Casos anàlisi externa i interna Entendre la naturalesa de les variables de l'entorn i del seu efecte sobre l'empresa. Ser capaç d'identificar i classificar totes les variables tan internes com externes que afecten l'estratègia. Capacitat de generar propostes d'acció coherents amb l'entorn. 15
Casos formulació de l'estratègia Ser capaç d'identificar i classificar totes les variables tan internes com externes que afecten l'estratègia. Ser capaç d'utilitzar models i esquemes lògics per a analitzar les situacions empresarials. Ser capaç de fer propostes coherents amb les anàlisis. Ser capaç de ser crític amb les anàlisis i les propostes. 15
Treball en grup Ser capaç de treballar en grup per tal de: - identificar i classificar totes les variables tan internes com externes que afecten l'estratègia. - utilitzar models i esquemes lògics per a analitzar les situacions empresarials. - fer propostes coherents amb les anàlisis, amb creativitat i justificació. - ser crític amb les anàlisis i les propostes. Presentar oralment el treball davant la classe. 20
Presentació oral del treball en grup Demostració de competències comunicatives i altres assignades a l'assignatura per mitjà de la presentació individual i oral de part del treball en grup. 10
Examen final Demostrar de forma individual i escrita el domini dels continguts de l'assignatura i les competències d'entendre i saber. 40

Qualificació

Els elements d'avaluació es descriuen en l'apartat anterior.
Els casos i el treball no són recuperables. Només l'examen final és recuperable.

El treball i l'examen final són obligatoris i cal obtenir una nota superior a 4 perquè facin mitjana amb les altres notes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que no realitzi el treball o l'examen final es qualificarà com a no presentat.

Observacions

Bibliografia bàsica

Guerras, L.A. i Navas, J.E. (2015). La dirección estratégica de la empresa: teoría y aplicaciones (5a). Madrid: Thomson Reuters.
Grant, R. M. (2013). Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases (8th edition). Malden, MA: Wiley.

Bibliografia recomanada

ACC1Ó (2012). Manual pràctic per al disseny i desenvolupament d'estratègia (1a). Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Guerras; L.A., Navas, J.E. (2014). Casos de dirección estratégica de la empresa (5a). Madrid: Thomson Civitas.
Jiménez, J. (CIDEM) (2006). Elaboració de plans estartègics: aplicació a cooperatives i PIMES (1a). Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Johnson; G. ... [et al.] (2014). Exploring strategy : [text and cases] (10th ed.). Harlow: Prentice.