Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Direcció d'operacions. Articles. Rutes de fabricació i càrrega de centres de treball. Distribució en planta. Pla mestre de producció (MPS). Mètodes de resolució del pla mestre. Sistemes de planificació (MRP, JIT). Programació a curt termini. Gestió de l'estoc.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RICARDO TORRES BARGALLO
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RICARDO TORRES BARGALLO
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
 • Prendre decisions estratègiques, tàctiques i operatives per a resoldre problemes empresarials amb tècniques de suport a la presa de decisions.
 • Ser capaç de solucionar problemes de gestió de manera innovadora a partir de l'entorn cada vegada més complex i dinàmic que envolta l'empresa.
 • Identificar i comprendre les variables explicatives de l'activitat empresarial i de la seva estructura organizativa, en el context del seu entorn.

Continguts

1. Introducció

          1.1. El sistema productiu i el sistema logístic. Estratègies de producció.

2. Decisions Estratègiques

          2.1. Distribució en planta (layout): producció en línia i orientat al procés.

          2.2. Mètodes i Temps

3. Decisions tàctiques

          3.1. Pla Mestre de Producció (MPS, RCCP).

          3.2. Planificació de les Necessitats de Materials (MRP). Evolució de l'MRP a l'ERP.

4. Planificació Producció a curt termini

          4.1. Control de la fabricació. Programació de les operacions.

5. Planificació de l’aprovisionament i la distribució

          5.1. Gestió de la cadena d'aprovisionament

          5.2. Gestió d’estocs.

6. Filosofies de Producció

          6.1. Models de gestió de la producció: ERP, JIT, OPT, Lean

          6.2. Programes de Gestió Empresarial (ERP).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 60 75
Classes pràctiques 12 18 30
Total 27 78 105

Bibliografia

 • Heizer, Jay, Render, Barry (cop. 2001). Dirección de la producción, : decisiones tácticas (6ª ed). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Heizer, Jay, Render, Barry (cop. 2001). Dirección de la producción, : decisiones estratégicas (6ª ed). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Chase, Richard, Robert Jacobs & Nicholas Aquilano (2004). Operations Management for Competitive Advantage (10 ed). New York: McGraw-Hill. Catàleg
 • Ferràs, Xavier (2003 ). Producció i logística . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya CIDEM. Catàleg
 • Krajewski, Lee J, Ritzman, Larry P (cop. 2000). Administración de operaciones, : estrategia y análisis. México [etc.]: Pearson educación. Catàleg
 • Reid, Dan & Nada Sanders (2013). Operations Management. An Integrated Approach (5 ed). Hoboken: Wiley. Catàleg
 • Slack, Nigel, Alistair Brandon-Jones & Robert Johnston (2013). Operations Management (7a ed). Harlow: Pearson. Catàleg
 • Stevenson, William (2012). Operations Management (11 ed). New York: McGraw-Hill. Catàleg
 • Casadesús Fa, Martí (2005 ). Organització de la producció : presentacions . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Casadesús Fa, Martí Castro Vila, Rodolfo de Giménez Leal, Gerusa Ferrer Real, Inés Méndez Rodríguez, Empar Martí Bronsoms, Rafel Pérez Gómez, Catalina (2005 ). Organització de la producció. Girona: Universitat de Girona. Departament d'Organització Gestió Empresarial i Disseny de Producte. Recuperat 09-07-2012, a http://hdl.handle.net/10256/611 Catàleg
 • Arias, Daniel, Minguela, Beatriz (coords) (2018). Dirección de la producción y operaciones. Decisiones estratègicas. Madrid: Anaya.
 • Arias, Daniel, Minguela, Beatriz (coords) (2018). Dirección de la producción y operaciones. Decisiones operativas. Madrid: Anaya.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques d'ordinador Ús de fulls de càlcul per a la planificació 20
Tests realitzats durant el curs Comprovarem la comprensió del material que estudiem en el curs 80

Qualificació

Hi ha un procediment d'avaluació continuada basat en la participació activa dels estudiants a les classes (fent presentacions tant de la part teòrica com de la pràctica) durant tot el curs. Els estudiants que superin l'avaluació continuada no necessiten fer l'examen final. L'examen final està obert tant als estudiants que no han superat l'avaluació continuada (per qui tindrà una ponderació del 100%) com a aquells qui sí que ho han fet (aquests darrers es poden presentar a pujar nota). L'examen de recuperació és autocontingut i no té en compte les notes obtingudes durant el curs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'han de fer les proves i/o presentacions tant de la part teòrica com de la pràctica.

Observacions

Els coneixements de la part teòrica no serveixen a menys que se sàpiguen aplicar a casos pràctics.

Assignatures recomanades

 • Fonaments de l'empresa