Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Anàlisi dels diferents productes d'inversió i la seva valoració. Càlcul dels costos de les operacions bancaries. Estudi dels requisits i normativa exigida.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANNA MARIA PANOSA GUBAU
Idioma de les classes:

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CG7- Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic, utilitzant els principals instruments informàtics, matemàtics i estadístics per a la seva resolució
 • ADECE8- Integrar el funcionament teòric i pràctic dels mercats financers i analitzar i seleccionar projectes d'inversió, fonts de finançament i riscos financers
 • CIFCE8- Integrar el funcionament teòric i pràctic dels mercats financers i analitzar i seleccionar projectes d'inversió, fonts de finançament i riscos financers

Continguts

1. Característiques dels actius financers. Questions fonamentals.

          1.1. Liquiditat, risc i rendibilitat

          1.2. Productes d'actiu i productes de passiu

          1.3. Els tipus d'interès i les comissions: la TAE

          1.4. Normativa

2. Finances personals

          2.1. El cicle de vida dd les inversiones

          2.2. Préstecs

          2.3. Hipoteques

          2.4. Assegurances

          2.5. Plans de pensions

3. Productes de finançament de les empreses

          3.1. Pòlisses de crèdit

          3.2. Microcrèdits

          3.3. Descompte comercial

          3.4. Bestretes de factures

          3.5. Factoring

          3.6. Confirming

          3.7. Leasing

          3.8. Renting

          3.9. Crèdit documentari

          3.10. Avals

          3.11. Ajudes i subvencions

4. Altres productes i instruments financers

          4.1. Titulització d'actius

          4.2. Híbrids

          4.3. Plataformes Fintech

          4.4. Societats de Garantia Recíproca

          4.5. Capital-risc (Private equity)

          4.6. Business Angels

          4.7. v

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació