Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
L'objectiu d'aquest curs no és donar un receptari d'estratègies, sinó proporcionar a l'estudiant instruments analítics per tal de poder avaluar la viabilitat de les mateixes, tot això il•lustrat amb exemples recents d'estratègies, tant fallides com exitoses.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

 • Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient, en funció dels objectius que s'han proposat.
 • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
 • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
 • Formular i resoldre problemes concrets en la presa de decisions.

Continguts

1. Conceptes bàsics

2. Idees Schumpeterianes

3. Dinàmica d'indústries: el cicle de vida

4. Demanda i innovació

5. Estructura de mercat i innovació

6. Estratègia corporativa i innovació

7. Patents i propietat intel·lectual. Gestió de drets

8. Complementarietat i cooperació. Aliances estratègiques. Innovació oberta

9. Empreneduria i innovació

10. Finançament de la innovació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 50 40 90
Elaboració de treballs 2 20 22
Total 52 60 112

Bibliografia

 • Eric von Hippel (2005). Democratazing Innovation. MIT Press. Catàleg
 • Michele Boldrin & David Levine (2010). Against Intellectual Monopoly. Cambridge University Press.
 • Ashish Arora, Andrea Fosfuri & Alfonso Gambardella (2001). Markets for Technology: The Economics of Innovation and Corporate Strategy. MIT Press.
 • Daron Acemoglu (2009). Introduction to Modern Economic Growth. Princeton University Press. Catàleg
 • Andrew Metrick & Ayako Yasuda (2011). Venture Capital and the Finance of Innovation (2nd ed). Hoboken (NJ): Wiley.
 • Clayton Christensen (1997). The Innovator's Dilemma. Harvard Business School Press. Catàleg
 • Annika Steiber (2014). The Google Model: Managing Continuous Innovation in a Rapidly Changing World. Springer.
 • William Baumol (2002). The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism. Princeton University Press.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes teòriques i presentació de casos Hi haurà un examen parcial i un final, cada un dels quals té una ponderació d'un 40% de la nota. 80
Elaboració i presentació d'un treball Els estudiants han de fer un treball en relació al material del curs, i presentar-lo a classe. Es valora la capacitat analítica, la claredat d'idees, i l'aplicació de les idees teòriques a problemes pràctics. Els treballs poden fer-se en equip (prèvia aprovació), però l'avaluació és individual. 20

Qualificació

Enteniment dels conceptes teòrics.
Saber aplicar-los a problemes pràctics.