Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Tècniques de càlcul per a l’economia en processos d’equilibri estàtic i dinàmic. Aplicacions.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ANGELA XABADIA PALMADA
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CG7- Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic, utilitzant els principals instruments informàtics, matemàtics i estadístics per a la seva resolució
 • ECOCE3- Entendre el funcionament dels mercats i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats, aplicant els conceptes i instruments de l'anàlisi econòmica a l'àmbit de l'empresa i els mercats
 • ECOCE5- Aplicar la formalització matemàtica, les tècniques de modelització i d'optimització matemàtica en el plantejament i resolució de problemes d'economia i empresa
 • CIFCE5- Entendre el funcionament dels mercats i agents financers i les estratègies empresarials, elaborar un pla financer i controlar la seva execució
 • ADECE6- Entendre el funcionament dels mercats i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats, aplicant els conceptes i instruments de l'anàlisi econòmica a l'àmbit de l'empresa i els mercats
 • ADECE10- Aplicar els mètodes d'optimització matemàtica, les eines bàsiques de la inferència estadística i els models economètrics per fer previsions i anàlisis empresarials

Continguts

1. Introducció a la programació numèrica i simulació de problemes econòmics.

2. Optimització estàtica: resolució de models lineals, no lineals i mixtes. Aplicacions.

3. Optimizació dinàmica discreta i contínua.

4. Resolució numèrica de problemes econòmics d'optimització dinàmica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 42 85 127
Prova d'avaluació 3 20 23
Total 45 105 150

Bibliografia

 • Thomas J. Sargent and John Stachurski (2017). Lectures in Quantitative Economics. . Recuperat , a https://lectures.quantecon.org/
 • Ljungqvist, Lars (2004). Recursive macroeconomic theory (2n ed.). Cambridge: Mass MIT Press. . Recuperat , a http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=126022
 • Cerdá Tena, Emilio (2001). Optimización dinámica. Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Chiang, Alpha C (1987). Métodos fundamentales de economía matemática. Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Problemas resueltos de matemáticas aplicadas a la economía y la empresa (cop. 2003). Madrid: Thomson Paraninfo. Catàleg
 • Judd, Kenneth L (1998). Numerical methods in economics. Cambridge, Mas. [etc.]: MIT Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis En aquests es valorarà: l’organització i la coherència del contingut; la correcció del resultat i la claredat de l'argumentació i la redacció 20
Casos pràctics S'avalua el desenvolupament i la solució del cas - mètode i resultats. També es valorarà l’estil de la programació i la redacció dels resultats 40
Examen Examen global estarà compost per exercicis i problemes que s'hauran de programar. Es valorarà que l'estudiant resolgui de forma correcta els problemes així com l'estil de la programació i la interpretació de resultats. També es valorarà que l’expressió escrita sigui correcta, clara i entenedora 40

Qualificació

El sistema d'avaluació es realitza a través de l'avaluació continuada del treball a les classes dels exercicis i problemes proposats, així com d'una prova final per validar les habilitats de programació adquirides.

En el periode ordinari d'avaluació, el treball individual o amb grup que es farà a les classes amb la resolució dels exercicis tindrà un pes d'un 20% de la qualificació. A banda es proposaran casos i pràctiques sobre els diferents continguts tractats durant el curs. Aquests s'hauran de resoldre en un termini de 10 dies i tindran un pes d'un 40% de la nota. L'examen final correspon al 40% de la nota i s'haurà de treure un mínim de 4 punts per aprovar l'assignatura.

En la sessió de recuperació, es valorarà l'examen final i el percentatge de la nota d'avaluació continuada només es tindrà en compte en el cas que ajudi a millorar la qualificació de l'examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Obtindran la qualificació de No Presentat aquells alumnes que no es presentin a l'examen final.

Observacions

Aquesta assignatura és equivalent a l'assignatura d'optimització dinàmica del curs passat (2018-19), i per tant tècniques i programes d'optimització és incompatible per aquells estudiants que ja and cursat optimització dinàmica amb anterioritat.