Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
La teoría de la oferta y demanda de trabajo, equilibrio del mercado de trabajo, el desempleo, productividad y empleo, estructura salarial.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSE IGNACIO SILVA BECERRA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
 • Comunicar arguments de manera correcta, oralment i per escrit, en les llengües oficials i en anglès.
 • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
 • Analitzar el funcionament del sistema econòmic i ser capaç de contextualizar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques.
 • Contextualizar els principals processos de canvi econòmic analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen.
 • Elaborar un pla de màrqueting i controlar la seva execució.
 • Utilitzar els conceptes i models econòmics per entendre i explicar la realitat econòmica que ens envolta.
 • Elaborar un discurs econòmic coherent sobre els factors ambientals, internacionals o socials que actualment incideixen en l'economia.

Continguts

1. 5.1. Mercado de trabajo: Conceptos y funcionamiento del mercado laboral. Demografía laboral y fuentes estadísticas. 5.2. Teorías acerca del mercado laboral: La teoría microeconómica neoclásica (enfoque convencional), la teoría macroeconómica keynesiana La perspectiva marxista y el enfoque institucionalista. 5.3. La demanda de trabajo: la demanda de trabajo de la empresa y del mercado. Curvas de demanda de trabajo de corto y de largo plazo. Análisis de los determinantes de la demanda de trabajo. Práctica. 5.4. La oferta de trabajo: Teoría neoclásica (renta y ocio), capital humano y determinantes de la oferta de trabajo. Salario de reserva. Práctica. 5.5. Equilibrio del mercado de trabajo: determinación del salario, política económica, efectos, impactos. Mercados locales de trabajo (delimitación y análisis de los mercados locales de trabajo) 5.6. El desempleo: concepto, causas y tipos de desempleo, productividad. Flexibilización laboral, Políticas de empleo (Activas y pasivas) 5.7. Movimientos migratorios: Definición, tipos de movilidad laboral, Determinantes y consecuencias de las migraciones, políticas de inmigración.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 25 50 75
Classes pràctiques 25 30 55
Prova d'avaluació 8 12 20
Total 58 92 150

Bibliografia

 • McConnell, Bru and Macpherson (2003). Economía Laboral. Mc Graw Hill. Catàleg
 • José Ignacio Silva (2011). Notas de Clases. Elaboración propia.
 • La Caixa (2011). Informes de Coyuntura. La Caixa.
 • George Borjas (2013). Labor Economics. McGraw-Hill.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Dos pruebas de evaluación Cada prueba vale el 50% de la nota final 100

Qualificació

El alumno debe presentar dos pruebas de evaluación que suman el 100% de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Se considera No Presentado al alumno que no presente ninguna de las dos pruebas de evaluación.

Observacions

Aproximadamente el 80% de los materiales de la asignatura serán en inglés.

Assignatures recomanades

 • Introducció a l'economia
 • Matemàtiques I