Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Tècniques i procediments en laboratoris de simulació en relació als continguts d'Infermeria Clínica I i Psicologia aplicada a les alteracions de Salut
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MONTSERRAT DE MANUEL-RIMBAU MUÑOZ  / MIRIAM FERRER AVELLI  / ORIOL GALLART SOTERAS  / LYDIA GARCIA PEREZ  / RAQUEL JIMENEZ QUIÑONES  / SUSANA MANTAS JIMENEZ  / NURIA PUIGVERT VIU  / JAVIER RODRIGUEZ MORENO  / ANGEL ROMERO COLLADO  / PEDRO ROURA MARTI  / MARIA DOLORS SABATES PUJOL  / ELISABET SALINAS PALACIOS  / EVA SERRAT GRABOLEDA  / ISABEL TRALLERO VILLANUEVA
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
MONTSERRAT DE MANUEL-RIMBAU MUÑOZ  / MIRIAM FERRER AVELLI  / ORIOL GALLART SOTERAS  / LYDIA GARCIA PEREZ  / RAQUEL JIMENEZ QUIÑONES  / SUSANA MANTAS JIMENEZ  / NURIA PUIGVERT VIU  / JAVIER RODRIGUEZ MORENO  / ANGEL ROMERO COLLADO  / PEDRO ROURA MARTI  / MARIA DOLORS SABATES PUJOL  / ELISABET SALINAS PALACIOS  / EVA SERRAT GRABOLEDA  / ISABEL TRALLERO VILLANUEVA
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • 9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • Garantir la seguretat de les persones ateses: en les situacions de risc vital.
 • Gestionar el temps i recursos materials i infraestructura de manera eficient i sostenible.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Treballar amb els altres membres de l’equip de salut aportant el propi coneixement, les pròpies estratègies i habilitats per actuar de manera efectiva.
 • Realitzar les cures infermeres de manera individualitzada, planificant-les i avaluant-les amb la participació de la persona atesa, família o grup de petinença i d’altres professionals.

Continguts

1. Tècniques i procediments per la obtenció de mostres de sang venosa i/o arterial

2. Procediment inserció catèter venós perifèric

3. Cura i manteniment del reservori subcutani (Port-a-cath)

4. Valoració del malalt respiratori 1: Auscultació, freqüència respiratòria i pulsioximetria.

5. Valoració del malalt respiratori 2: Espirometria i Peak-Flow

6. Atenció al pacient respiratori : Aspiració de secrecions, oxigenoteràpia, nebulització, inhaladors

7. Tècnica del sondatge vesical: inserció, manteniment i cures

8. Atenció a la persona amb toracocentesi i drenatge pleural

9. Consciència corporal

10. AC1 Simulació integrada del contingut del primer semestre

11. Atenció a la persona amb ferides cròniques: recollida de mostres i antisèptics

12. EKG: Enregistrament i interpretació bàsica

13. Tècniques i procediments pel sondatge nasogàstric

14. Atenció a la persona portadora d’estomes digestius i/o urològics.

15. Atenció a la persona amb drenatges quirúrgics

16. Tractament endovenós: fluïdoteràpia i bombes de perfusió.

17. Tècniques d’embenats bàsics

18. Traccions cutànies i embenats de guix

19. Tècniques de relaxació

20. AC2 Simulació integrada del contingut del segon semestre

21. 0. Seguretat del pacient

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 1 3 4
Resolució d'exercicis 0 26 26
Sessió pràctica 36 34 70
Total 37 63 100

Bibliografia

 • Jamieson EM, Whyte LA, Mcall J (2008). Procedimientos de Enfermería clínica. Editorial Elsevier. Catàleg
 • Perry, Anne Griffin (cop. 2011 ). Técnicas y procedimientos en enfermería (7a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Smith, Sandra F (2009 ). Técnicas de enfermería clínica : de las técnicas básicas a las avanzadas (7a ed.). Barcelona: Pearson Educación. Catàleg
 • Areizaga Hernández, B. (2001 ). Manual de procedimientos de enfermería. [Bilbao]: Hospital de Basurto. Recuperat 17-10-2014, a http://www.osakidetza.euskadi.net/v19-osk0002/es/contenidos/informacion/hbas_politica_general/es_hbas/adjuntos/procedimientos_enfermeria.pdf Catàleg
 • Postiaux, Guy (cop. 2000 ). Fisioterapia respiratoria en el niño : las técnicas de tratamiento guiadas por la auscultación pulmonar . Madrid [etc.]: McGraw-Hill-Interamericana. Catàleg
 • Thompson, Stephen R (cop. 2012 ). Manual de inmovilizaciones y vendajes en traumatología . Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Albornoz Cabello, Manuel (cop. 2012 ). Procedimientos generales de fisioterapia : práctica basada en la evidencia . Ámsterdam, Barcelona, [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Ballester Ferrando, David (2011 ). Manual de tècniques i procediments d'infermeria . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Coordinador: Jerónimo Romero-Nieva Lozano (2011). Guía de enfermería y seguridad del paciente. DAE.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici d'autoaprenentatge TiP 1 Exercici d’autoavaluació en format qüestionari sobre el material docent de la TiP 1
Exercici d'autoaprenentatge TiP 2 Exercici d’autoavaluació en format qüestionari sobre el material docent de la TiP 1
Exercici d'autoaprenentatge TiP 3 Exercici d’autoavaluació en format qüestionari sobre el material docent de la TiP 1
Exercici d'autoaprenentatge TiP 4 Exercici d’autoavaluació en format qüestionari sobre el material docent de la TiP 1
Exercici d'autoaprenentatge TiP 5 Exercici d’autoavaluació en format qüestionari sobre el material docent de la TiP 1
Exercici d'autoaprenentatge TiP 6 Exercici d’autoavaluació en format qüestionari sobre el material docent de la TiP 1
Exercici d'autoaprenentatge TiP 7 Exercici d’autoavaluació en format qüestionari sobre el material docent de la TiP 1
Exercici d'autoaprenentatge TiP 8 Exercici d’autoavaluació en format qüestionari sobre el material docent de la TiP 1
TiP 10 (AC) Exercici d'avaluació mitjançant simulació integrada S'avaluaran, mitjançant simulació integrada les habilitats, coneixements i el saber fer de les tècniques i procediments treballats en els tallers pràctics 40
Exercici d'autoaprenentatge TiP 11 Exercici d’autoavaluació en format qüestionari sobre el material docent de la TiP 1
Exercici d'autoaprenentatge TiP 12 Exercici d’autoavaluació en format qüestionari sobre el material docent de la TiP 1
Exercici d'autoaprenentatge TiP 13 Exercici d’autoavaluació en format qüestionari sobre el material docent de la TiP 1
Exercici d'autoaprenentatge TiP 14 Exercici d’autoavaluació en format qüestionari sobre el material docent de la TiP 1
Exercici d'autoaprenentatge TiP 15 Exercici d’autoavaluació en format qüestionari sobre el material docent de la TiP 1
Exercici d'autoaprenentatge TiP 16 Exercici d’autoavaluació en format qüestionari sobre el material docent de la TiP 1
Exercici d'autoaprenentatge TiP 17 Exercici d’autoavaluació en format qüestionari sobre el material docent de la TiP 1
Exercici d'autoaprenentatge TiP 18 Exercici d’autoavaluació en format qüestionari sobre el material docent de la TiP 1
TiP 20 (AC 2) Exercici d'avaluació mitjançant simulació integrada S'avaluaran, mitjançant simulació integrada les habilitats, coneixements i el saber fer de les tècniques i procediments treballats en els tallers pràctics 40
Resolució exercicis seguretat del pacient L’estudiant haurà de resoldre els exercicis online plantejats. 4

Qualificació

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació de l'assignatura és fa mitjançant avaluació continuada. L’estudiant té el deure de treballar el material docent de cada TiP, que tindrà a la seva disposició a la plataforma Moodle.
Tota prova d'avaluació es considera aprovada amb un 5 sobre 10.
L'assignatura s'aprova sempre i quan s'hagi superat cada una de les proves d'avaluació (es farà la mitjana ponderada sempre i quan totes les proves siguin superades amb una qualificació igual o superior a 5 punts sobre 10 i s'hagin complert els criteris de presencialitat establerts.
La nota final estarà constituïda pel 80% de les avaluacions i un 20 % de les activitats online a complimentar a la plataforma Moodle de l'assignatura.
No es faran arrodoniments de decimals de la nota final, excepte en 1 dècima a aquells que comporti el canvi de be a notable i de notable a excel•lent.
Els estudiants amb una o més faltes d'assistència no justificada a un taller no es podran presentar a les AC. Amb la possibilitat de presentar-se a l'AR corresponent, per la que se'ls podrà requerir un treball previ relacionat amb el taller o tallers amb manca d'assistència.
Els estudiants “NO presentats” per no haver assistit a una o més proves de l’avaluació continuada (AC), poden presentar-se a la activitat recuperable (AR).
En cas de no superar l’AR, la nota final correspondrà a la nota de l'AC suspesa o si estan suspeses les dues la mitjana aritmètica d'aquestes.

AVALUACIÓ CONTINUADA:

Prèviament al inici del primer taller d’una TiP s’obrirà a la plataforma Moodle un exercici d’autoavaluació en format qüestionari sobre el material docent de la TiP. S’haurà de complimentar 24 h abans de l’inici del primer taller de la TiP corresponent, moment en que es tancarà l’accés a la mateixa.
L’estudiant que no hagi fet l’exercici podrà ser avaluat presencialment en el transcurs de la TiP.

AVALUACIÓ SEMESTRAL:

Les TiP 10 i 20 es corresponen als exercicis d’avaluació de les TiP de cada semestre. Cada estudiant serà avaluat sobre els coneixements, habilitats i tècniques de les TiP del semestre corresponent.

ASSISTÈNCIA:

Es obligatòria l’assistència al 100 % dels tallers pràctics:
L’absència no justificada a un taller implica nota final de No Presentat.
L’absència justificada documentalment a un taller s’ha de recuperar mitjançant tutoria amb el professor corresponent. S’ha de demanar per escrit al coordinador de l’assignatura. La no recuperació implica no poder assistir a l’avaluació semestral i anar directament a l’AR.
El professor podrà excloure de l’assistència a la pràctica a aquell estudiant que hi assisteixi amb retard no justificat i/o no compleixi la normativa de laboratoris establerta. En aquest cas es donarà com NO assistència i es considerarà absència no justificada.
Cap estudiant pot assistir a un taller fora del grup assignat. Només es podran fer canvis de grup i/o torn en cas de causa justificada i autoritzada pel coordinador de l’assignatura. Els estudiants que per incompatibilitat d’horaris amb una altra tasca no puguin assistir amb el seu grup, hauran de gestionar la permuta amb un altre estudiant; aquesta permuta haurà de ser comunicada amb l’antelació suficient al coordinador de l’assignatura per part dels dos estudiants i no es portarà a terme fins a rebre la corresponent autorització.
No s’autoritzaran canvis que comportin superar el nombre màxim d’estudiants per grup (12).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com NO PRESENTAT aquell estudiant que:
- Tingui una falta d'assistència a un o més tallers sense justificació.
- Tingui una falta d'assistència a un o més tallers amb justificació documental i no l'hagi recuperat mitjançant tutoria amb el professor corresponent.
- No assisteixi al 100 % de les activitats d'avaluació.

Observacions

Es recomana accedir regularment a l’assignatura, on es publicaran possibles canvis, incidències i novetats.
La via de comunicació entre professor i estudiant es a través del servei de missatgeria de Moodle dins de l’assignatura, s’evitarà fer-ho amb el correu personal.
Per la resolució de dubtes o incidències es contactarà amb el professor de la TiP com a primer nivell seguit del coordinador de l’assignatura.

TUTORIES:

Per la resolució de dubtes, l’estudiant contactarà amb el professor de la TiP corresponent. Si es creu convenient establir una tutoria presencial, el coordinador de l’assignatura programarà aquesta sessió presencial d'acord amb les possibilitats del calendari i disponibilitat del professor i estudiant.

Assignatures recomanades

 • Anatomofisiologia
 • Farmacologia clínica i terapèutica
 • Fisiopatologia
 • Infermeria clínica de l'adult 1
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives