Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L' assignatura de Tècniques i Procediments permet a l’estudiant adquirir les habilitats i coneixements per millorar el confort i benestar de la persona atesa. Es portaran a terme en els laboratoris del Centre. Pràcticum I. Les pràctiques assistencials es realitzen en centres geriàtrics amb la finalitat de proporcionar a l'estudiant l'oportunitat de posar en pràctica els coneixements i les habilitats adquirides i donar atenció a les persones.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
LAURA AULINAS QUINTANA  / DAVID BALLESTER FERRANDO  / CAROLINA BATLLE ROVIRA  / ANNA BONMATI TOMAS  / SILVIA BOSCH AGUSTI  / DAVID CAMARA LIEBANA  / MARGARITA CANTA VILANOVA  / MONTSERRAT DE MANUEL-RIMBAU MUÑOZ  / FERNANDO DIAZ ROLDAN  / ALMERINDA DOMINGO ROURA  / JUDIT ESPADA TRESPALACIOS  / MIRIAM FERRER AVELLI  / AURORA FONTOVA ALMATO  / NURIA GARRIGA BARDALET  / NURIA LOZANO MARTI  / MARIA DEL CARMEN MALAGON AGUILERA  / AFRA MASIÀ PLANA  / JUAN RAMON MONTOYA ORTI  / ALICIA NOGUE PLANELLA  / NURIA PUIGVERT VIU  / MARIA PUJOL SOLA  / FRANCISCO RODRIGO LOPEZ  / MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RODRIGUEZ  / MARTA ROQUETA VALL-LLOSERA  / PEDRO ROURA MARTI  / MARIA DOLORS SABATES PUJOL  / ELISABET SALINAS PALACIOS  / LAIA SALLERAS DURAN  / DOLORS SIDERA BUCH  / ISABEL TRALLERO VILLANUEVA  / JAVIER ALFONSO URETA BOIXADERA  / DALMAU VILA VIDAL  / LILIAN VIVAS VILLACAMPA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
LAURA AULINAS QUINTANA  / DAVID BALLESTER FERRANDO  / CAROLINA BATLLE ROVIRA  / ANNA BONMATI TOMAS  / SILVIA BOSCH AGUSTI  / DAVID CAMARA LIEBANA  / MARGARITA CANTA VILANOVA  / MONTSERRAT DE MANUEL-RIMBAU MUÑOZ  / FERNANDO DIAZ ROLDAN  / ALMERINDA DOMINGO ROURA  / JUDIT ESPADA TRESPALACIOS  / MIRIAM FERRER AVELLI  / AURORA FONTOVA ALMATO  / NURIA GARRIGA BARDALET  / NURIA LOZANO MARTI  / MARIA DEL CARMEN MALAGON AGUILERA  / AFRA MASIÀ PLANA  / JUAN RAMON MONTOYA ORTI  / ALICIA NOGUE PLANELLA  / NURIA PUIGVERT VIU  / MARIA PUJOL SOLA  / FRANCISCO RODRIGO LOPEZ  / MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RODRIGUEZ  / MARTA ROQUETA VALL-LLOSERA  / PEDRO ROURA MARTI  / MARIA DOLORS SABATES PUJOL  / ELISABET SALINAS PALACIOS  / LAIA SALLERAS DURAN  / DOLORS SIDERA BUCH  / ISABEL TRALLERO VILLANUEVA  / JAVIER ALFONSO URETA BOIXADERA  / DALMAU VILA VIDAL  / LILIAN VIVAS VILLACAMPA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Realitzar la valoració de les necessitats d’una persona i el seu entorn a partir d’un model infermer.
 • Analitzar el context sociocultural de la persona atesa en funció de l’edat, gènere, grup i/o comunitat i adequar l’actuació professional.
 • Comprendre sense perjudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents.
 • Garantir la seguretat de les persones ateses: en les mobilitzacions, en la prevenció d’infeccions i en l’aplicació de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques.
 • Comunicar-se de manera efectiva amb la persona atesa, família i grups socials respectant el seu sistema de creences i valors.
 • Gestionar el temps i recursos materials disponibles de manera eficient.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Treballar amb els altres membres de l’equip de salut aportant el propi coneixement, les pròpies estratègies i habilitats per actuar de manera efectiva.
 • 16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.
 • Utilitzar adequadament les tecnologies de informació i comunicació sanitàries

Continguts

1. T i P1.- Atenció a la persona: exploració física i constants vitals

2. T i P2.-Atenció a la persona: mesures d'asèpsia i rentat de mans

3. T i P3.-Atenció a la persona: higiene i mobilitzacions

4. T i P4.-Atenció a la persona: preparació i administració de medicació (oral, subcutània i intramuscular) i control serumterapia

5. T i P5.-Atenció infermera al nadó

6. T i P6.-Atenció infermera a a la dona: planificació familiar

7. 7.- Practicum

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 21 104 125
Simulacions 12 15 27
Total 33 119 152

Bibliografia

 • Delgado Mingorance, María Esther Ruiz Moreno, Javier, 1955- (2008 ). Procedimientos y técnicas de enfermería (2a ed. corr., rev. y puesta al día). Barcelona: Rol. Catàleg
 • Díaz Aguilar, Pilar (cop. 2013 ). Manual CTO de enfermería (6a ed.). Madrid: CTO. Catàleg
 • Aradilla, Amor (2003 ). Manual de procediments i tècniques d'infermeria I . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Ballester Ferrando, David (2011 ). Manual de tècniques i procediments d'infermeria . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Ballester Ferrando, David (2010 ). Manual de tècniques i procediments d'infermeria. Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Recuperat 08-03-2016, a http://www.edu-library.com/ca/showswf?id=440 Catàleg
 • Berman, Audrey Kozier, Barbara Erb, Glenora Snyder, Shirlee J. (cop. 2008 ). Fundamentos de enfermería : conceptos, proceso y prácticas . Madrid [etc.]: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Sorrentino, Sheila A (cop. 2012 ). Fundamentos de enfermería práctica (4a ed.). Madrid: Elsevier Science. Catàleg
 • Berman, Audrey (cop. 2013 ). Kozier y Erb fundamentos de enfermería : conceptos, proceso y práctica . Madrid: Pearson Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Tècniques i procediments S'avaluen els coneixements adquirits,les habilitats pràctiques, l'actitud de l'estudiant. 25
Practicum assistencial Percentatge d’ avaluació:
Activitat en el centre ( Mitjançant formulari establert)
Història Inf.
Diari Reflexiu
Tutories


75

Qualificació

1.L’assistència és obligatòria en la seva totalitat
2.En cada una de les tècniques i procediments s’avaluarà l’habilitat, l’interès i la motivació de l’estudiant, i suposarà el 25 % de la nota final de l’assignatura de Tècniques i Procediments i Pràcticum I.
3.És necessari haver superat els criteris d’avaluació de les 6 Tècniques i Procediments per poder realitzar el Pràcticum I.
4.En cas de no superar l’avaluació d’alguna Tècnica i Procediment, l’estudiant tindrà la possibilitat de superar-la en els dies programats en el calendari acadèmic com a AC i/o AR.
5.El criteri de No Presentat de nota final és per aquell estudiant que no ha realitzat cap de les Tècniques i Procediments programades .
6.L’estudiant ha d’haver llegit la documentació del Moodle, previ a la realització del Pràcticum

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS: Es considera No presentat aquell estudiant que falta a una de les 6 pràctiques programades. Qualsevol estudiant que falti SENSE CAUSA DEGUDAMENT JUSTIFICADA a alguna de les pràctiques es considerarà no presentat per aquella Tècnica i Procediment corresponent al dia faltat i no tindrà dret a l'activitat d'avaluació ni l'activitat d'avaluació continuada.

Al pràcticum es considera no presentat aquell que no compleixi els criteris d'obligatorietat i no presenti el treball escrit.

Observacions

En els horaris del calendari acadèmic teniu el període de pràcticum programat.

S'informarà a l'estudiant del procés a seguir en la distribució dels centres de pràctiques així com dels horaris.

Criteris distribució llocs practicum:

El grup en el qual s’ha matriculat l’estudiant no dona dret preferent a l’assignació de plaça de practicum.
Cada estudiant pot escollir un centre assistencial preferent a partir del llistat dels centres distribuïts pels diferents àmbits geogràfics.
L’assignació es realitzarà en base a l’opció escollida pel estudiant, en el cas que un centre tingui excedent de peticions, aquestes es prioritzaran segons expedient acadèmic.


Per les pràctiques de laboratori és imprescindible portar l'uniforme de pràctiques o bata blanca.

Pel pràcticum cal portar uniforme blanc, esclops blancs i identificació de l'estudiant (s'informarà prèviament a les pràctiques sobre aquests detalls així com sobre la vacunació necessària)

Assignatures recomanades

 • Anatomofisiologia
 • Atenció d'infermeria a la persona sana
 • Bases conceptuals del coneixement Infermer
 • Bioestadística, Epidemiologia i Demografia.
 • Nutrició, metabolisme i bioquímica
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives