Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
DONA: Gestació, part i puerperi. Identificació de problemes, valoració i diagnòstic infermer. Atenció i cures infermeres dirigides a les mares. Intervencions i tècniques infermeres. Prevenció de complicacions. La relació entre nivells assistencials. Relació terapèutica amb la persona i/o la seva família. NADÓ, INFANT I ADOLESCENT: Nounat, infant i adolescent amb problemes de salut. Identificació i valoració infermera. Atenció i cures infermeres dirigides als infants amb problemes de salut. Intervencions i tècniques específiques. Prevenció de complicacions. Educació per a la salut dirigida als pares i/o cuidadors principals i/o als infants i als adolescents. Establiment de la relació terapèutica amb els infants i la seva família.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
AURORA FONTOVA ALMATO  / SANDRA GELABERT VILELLA  / JUDIT GUIX HERRERA  / MONTSERRAT JORDANA VIADER  / MANUEL MOYA GOMEZ  / JOSEFINA PATIÑO MASO  / ASUNCION PICART NOGUE  / CAROLINA RASCON HERNAN  / MARTA ROQUETA VALL-LLOSERA
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
AURORA FONTOVA ALMATO  / SANDRA GELABERT VILELLA  / MONTSERRAT JORDANA VIADER  / JOSEFINA PATIÑO MASO  / ASUNCION PICART NOGUE  / CAROLINA RASCON HERNAN  / MARTA ROQUETA VALL-LLOSERA  / JESUS VAZQUEZ PAZ
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • Reconèixer, valorar i interpretar sistemàticament, l’estat de salut i malaltia, sofriment i d’incapacitat de la persona, en totes les etapes del cicle vital.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Garantir la seguretat de les persones ateses: en les situacions de risc vital.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.

Continguts

1. Dona i Embaràs.

          1.1. Desenvolupament embrionari i fetal

          1.2. Diagnòstic d'embaràs i canvis fisiològics en la dona

2. Dona gestant.

          2.1. Seguiment i control de la dona embarassada

3. Patologia de la dona embarassada.

          3.1. Atenció i cures infermeres a la dona amb: HTA. DM. Isoinmunització

          3.2. Atenció i cures infermeres a la dona amb: Hiperemesi. Mola. Avortament. SIDA.

4. Dona i Part.

          4.1. Fisiologia de la pelvis femenina i moviment. Atenció i cures infermeres

          4.2. Fisiologia del treball uterí i del periné durant el part en la dona. Atenció i cures infermeres

          4.3. Abordatge del dolor de part en la dona.Analgo-anestèsia. Atenció i cures infermeres.

          4.4. Induccions de part en la dona. Atenció i cures infermeres.

          4.5. Distòcies de part en la dona.Atenció i cures infermeres.

          4.6. Emergències durant el part en la dona:DPPNI.Prolapse de cordó.Placenta prèvia. Atenció i cures infermeres.

5. Dona puèrpera

          5.1. Atenció i cures infermeres

6. Adaptació a la vida extrauterina i característiques anatomofisiològiques del nadó pre terme i post terme.

          6.1. Nadó i família. Atenció i cures infermeres

7. Atenció i cures infermeres a l'infant amb problemes de salut i a la seva família:

          7.1. Infants i/o adolescents amb problemes respiratoris i/o cardíacs

          7.2. infants i/o adolescents amb problemes nutricionals i/o digestius

          7.3. Infants i/o adolescents amb problemes infecciosos i/o neurològics

          7.4. Infants i/o adolescents amb problemes nefrourinaris

          7.5. Infants i/o adolescents amb problemes quirúrgics

8. Atenció i cures infermeres a l'infant en situacions especials i a la seva família.

          8.1. Inmunització i prevenció de la malaltia en els infants i/o adolescents

          8.2. Malalties propies de la infància

          8.3. Accidents Infantils

          8.4. Infants en situacions crítiques de salut

          8.5. Maltractament infantil

9. Atenció a l'infant amb malaltia crònica i/o terminal i a la seva família.

          9.1. Atenció i cures infermeres

10. SEMINARIS MATERNAL

          10.1. Dona i Climateri. Un nou inici.

          10.2. Alletament matern i vincle

          10.3. Dona i Postpart. El quart trimestre

11. SEMINARIS INFANTIL

          11.1. Càlcul i dosificació de medicació en els infants .

          11.2. Dolor a la infància.

                    11.2.1. Escales de valoració segons edats

                    11.2.2. Aplicació de mesures per controlar i/o disminuir el dolor infantil

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 6 9
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 2 7 9
Classes expositives 62 115 177
Seminaris 10 20 30
Total 77 148 225

Bibliografia

 • Díaz Gómez, Marta (2006 ). Tratado de enfermería de la infancia y la adolescencia . Madrid, (etc.): McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Tamez, Raquel Nascimento (2008 ). Enfermería en la unidad de cuidados intensivos neonatal : asistencia del recién nacido de alto riesgo (3a ed.). México: Médica Panamericana. Catàleg
 • Seguranyes Guillot, Glòria (cop. 2000 ). Enfermería maternal . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Donat Colomer, Francisco (2000 ). Enfermería maternal y ginecológica . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Inarejos García, María (cop. 2001 ). Enfermería pediátrica . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Amigó, Esteve (1999 ). Protocol de salut mental infantil i juvenil : programa deseguiment del nen sa . Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Sanitat i Seguretat Social Direcció General de Salut Pública. Catàleg
 • Fernández Bardón, Rosa (2003 ). Protocol d'assistència al part i al puerperi i d'atenció al nadó . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Direcció General de Salut Pública. Catàleg
 • Cuidados en el parto normal (1996 ). Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Departamento de Investigación y Salud Reproductiva. Recuperat 08-03-2016, a http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0063.pdf Catàleg
 • Protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut a l'edat pediàtrica (2008 ). Barcelona: Direcció General de Salut Pública. Catàleg
 • Protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut a l'edat pediàtrica (2008 ). Barcelona: Direcció General de Salut Pública. Recuperat 08-03-2016, a http://www.gencat.cat/salut/botss/html/ca/dir3663/protocol_salut_edat_pediatrica.pdf Catàleg
 • Calaf Alsina, Joaquim (2005 ). Manual básico de anticoncepción (3ª ed.). Barcelona: Masson. Catàleg
 • González-Merlo, J. (2013 ). Obstetricia (6a ed.). Barcelona: Elsevier Masson. Catàleg
 • Calais-Germain, Blandine (2009 ). Parir en movimiento : la movilidad de la pelvis en el parto . Barcelona: Liebre de marzo. Catàleg
 • Ball, Jane W (DL 2011 ). Enfermería pediátrica : asistencia infantil (4a ed.). Madrid [etc.]: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Alario, Anthony J (cop. 2010 ). Guía práctica para la asistencia del paciente pediátrico . Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Arcara, Kristin M. (cop. 2013 ). Manual Harriet Lane de pediatría : para la asistencia pediátrica ambulatoria (19a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Ruza Tarrio, Francisco (2010 ). Manual de cuidados intensivos pediátricos : terapéutica, técnicas, medicaciones . Madrid: Norma-Capitel. Catàleg
 • Castán Mateo, Sergio Tobajas, Homs, José Javier Gotor Colás, Sofía. Gotor Colás, Mª Luz (D.L. 2013 ). Obstetricia para matronas : guía práctica . Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Aguilar Cordero, María José (cop. 2012 ). Tratado de enfermería del niño y del adolescente : cuidados pediátricos (2ª ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • MacDonald, Mhairi G. (cop. 2005 ). Atlas de procedimientos en neonatología (3ª ed.). Buenos Aires [etc.]: Medica Panamericana. Catàleg
 • Espinazo Ramos, Óscar (DL 2005 ). Manual de enfermería pediátrica para atención primaria . Madrid: Publimed. Catàleg
 • Schulte, Elizabeth B (cop. 1999 ). Enfermería pediátrica de Thompson . México: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Cloherty, John P. (cop. 2012 ). Manual de neonatología (7ª ed.). Barcelona: Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins. Catàleg
 • Arcara, Kristin M. (cop. 2013 ). Manual Harriet Lane de pediatría : para la asistencia pediátrica ambulatoria (19a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Butkus, SC. (2016). Enfermería materno-neonatal (3era). Barcelona: Wolters Kluwer/Lippincott Williams &Wilkins. Catàleg
 • Kyle T, Carman S (2014). Guía de Enfermería Pediátrica. Barcelona: Wolters Kluwer/Lippincott & Wilkins. Catàleg
 • NICE. Post natal care up 8 weeks after birth. Guidance and guidelines. NICE. Recuperat , a http://www.nice.org.uk/guidance/cg37
 • La Vanguardia. lactancia materna bajo lupa. Recuperat , a http://www-lavanguardia.com/ciencia/cuerpo-humano/20160208/301991544629/lactanci
 • Generalitat de Catalunya. Agència de Salut Pública de Catalunya (2018). Manual de vacunacions de Catalunya (5a). Barcelona: Agència de Salut Pública de Catalunya. Recuperat , a http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacun

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes Magistrals. Continguts treballats en ABP. Per superar aquesta part, caldrà aprovar les 2 activitats d'avaluació continuada programades (mitjançant prova escrita) que inclourà els continguts corresponents treballats a classe i els continguts treballats en ABP.

Cada activitat d'avaluació s'ha d'aprovar per separat i si no se supera es podrà optar a l'activitat recuperable de la o les part/s suspesa/es, sempre i quan l'estudiant s'hagi presentat a la prova d'avaluació continuada corresponent.

Cal tenir les dues proves d'avaluació continuada o recuperables d'aquesta part aprovades amb nota de 5 cadascuna d'elles per fer mitjana amb la resta d'activitats programades a l'assignatura
70
Seminaris Maternal L'assitència als 3 seminaris de maternal es 100% obligatòria i imprescindible per poder accedir a la prova d'avaluació continuada programada.

La prova d'avaluació continuada consisteix en un prova tipus test que inclourà tots els continguts treballats en els 3 seminaris . Cal superar-la amb un 5 per poder aprovar l'asignatura

És una activitat recuperable, si no s'ha superat l'activitat d'avaluació continuada, sempre i quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts.
10
Seminaris Infantil L'assitència als 2 seminaris d'infantil és 100% obligatòria i imprescindible per poder accedir a la prova d'avaluació continuada programada.

La prova d'avaluació continuada inclou tots els continguts treballats en els 2 seminaris. Cal superar-la amb un 5 per poder fer mitjana amb la resta d'activitats de l'assignatura.

És una activitat recuperable, si no s'ha superat l'activitat d'avaluació continuada, sempre i quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts.
10
ABP3 Tutories -1S Cal superar l'ABP amb un 5 per poder fer mitjana amb la resta d'activitats de l'assignatura.

L'assitència a les tutories ABP és 100% obligatòria. És una activitat recuperable si no s'ha superat la seva avaluació, sempre hi quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts.

5
ABP3 Tutories-2S Cal superar l'ABP amb un 5 per poder fer mitjana amb la resta d'activitats de l'assignatura.

L'assitència a les tutories ABP és 100% obligatòria. És una activitat recuperable si no s'ha superat la seva avaluació, sempre hi quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts.

5

Qualificació

LA NOTA FINAL inclourà:
La nota obtinguda a les 2 proves escrites de la part teòrica + continguts ABP corresponents, 70% de la nota final.
La nota obtinguda a l'activitat d'avaluació continuada dels seminaris de maternal, 10% de la nota final.
La nota obtinguda a l'activitat d'avaluació continuada dels seminaris d'infantil, 10% de la nota final.
La nota obtinguda a l'ABP Tutories, 10% de la nota final (5% cada ABP /semestre).

Cada prova escrita o cada activitat d'avaluació continuada o recuperable, s'ha de superar amb un 5 per poder fer mitjana amb la resta d'activitats.

És IMPRESCINDIBLE haver assistit a TOTS els seminaris de maternal i d'infantil respectivament, per poder accedir a la prova d'avaluació continuada de cada part.

L'assistència a l'ABP es 100% obligatòria.

Els seminaris d'infantil i de maternal així com l'ABP, son activitats recuperables si no s'han superat les activitats d'avaluació continuada corresponents, sempre i quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts.

Es farà una única activitat recuperable a final de curs, aquesta estarà formada per una sola prova escrita que inclourà les diferents parts de teoria + ABP (contingut) i/o seminaris.

L'estudiant farà només la/les parts de la prova corresponent a la/les no aprovades amb l'avaluació continuada, sempre i quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts.

En cas de no superar-se ni amb l'avaluació continuada ni amb l'activitat recuperable algun dels criteris de qualificació de l'assignatura amb nota de 5, l'assignatura quedarà suspesa.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà la nota de no presentat per a aquell estudiant que no es presenti a alguna de les activitats d'avaluació continuada o recuperable (magistrals+ABP i/o seminaris)i/o la no assistència a les activitats obligatòries.Observacions

Es recomana l'assitència a les classes magistrals

Assignatures recomanades

 • Actuació en urgències i emergències
 • Atenció d'infermeria a la persona sana
 • Infermeria clínica de l'adult 1
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives
 • Tècniques i procediments 2
 • Tècniques i procediments. Pràcticum 1