Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
La gestió en l'atenció de la salut en el segle XXI. Marc conceptual i principis bàsics de l'administració. Planificació i organització dels serveis de salut. Política de qualitat assistencial en relació a l'atenció centrada en la persona. Gestió d'Infermeria, la responsabilitat infermera en l'administració de cures.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CARMEN BERTRAN NOGUER  / SANDRA GELABERT VILELLA  / MARIA DEL CARMEN MALAGON AGUILERA  / JORDI PUJIULA MASO  / GLORIA REIG GARCIA  / MARIA ROSA SUÑER SOLER
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (30%), Anglès (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SANDRA GELABERT VILELLA  / MARIA DEL CARMEN MALAGON AGUILERA  / JORDI PUJIULA MASO  / GLORIA REIG GARCIA  / MARIA ROSA SUÑER SOLER
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (30%), Anglès (20%)

Competències

 • Definir les característiques i funcionament de la institució sanitària.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Analitzar la tasca de direcció i coordinació d’un equip, valorant els diferents nivells de responsabilitat.
 • 16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • Realitzar les cures infermeres de manera individualitzada, planificant-les i avaluant-les amb la participació de la persona atesa, família o grup de petinença i d’altres professionals.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.
 • Utilitzar adequadament les tecnologies de informació i comunicació sanitàries

Continguts

1. La gestió i l'atenció a la salut en el segle XXI: l'atenció centrada en la persona.

2. Els sistemes sanitaris. Pla de salut 2016-2020 com a sistema d'atenció centrat en les persones

3. L'administració com a ciència

4. Planificació sanitària i Gestió Estratègica

5. Gestió econòmica

6. Màrqueting sanitàri i TICs

7. Recursos Humans i gestió del canvi

8. Qualitat i atenció centrada en la persona

9. Logística i serveis generals

10. Recerca, innovació i gestió sanitària

11. Seminaris

          11.1. Seminari 1: El lideratge i la gestió dels equips de treball. Resolució de conflictes

          11.2. Seminari 2: La planificació en l'entorn sanitari

          11.3. Seminari 3: Gestió del canvi en l'entorn infermer

          11.4. Seminari 4: Qualitat i atenció centrada en la persona

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 38 87 125
Total 38 87 125

Bibliografia

 • Legislació sobre ordenació sanitària de Catalunya (1999 ). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Mompart Garcia, Maria Paz (2009). Administración y gestión (2a ed.). Madrid: Difusión de avances de enfermeria. Catàleg
 • Mompart García, Mari Paz (1995 ). Administración de servicios de enfermería . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Pacheco del Cerro, Enrique (1995). Administración de los servicios de enfermeria . Madrid: Sintesis. Catàleg
 • Doltra Centelles, Jordi (2010). Gestió d'infermeria. Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Jovell, Albert (2007). Liderazgo afectivo / All you need is love (Primera). Barcelona: Alienta. Catàleg
 • Ferrús Estopà, Lena (DL 2007 ). Recomanacions per la dotació d'infermeres a les unitats d'hospitalització : factors que influencien la pràctica infermera . Barcelona: Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya. Catàleg
 • Ferrús Estopà, Lena (2006). Recomanacions per la dotació d'infermeres a les unitats d'hospitalització. Barcelona: Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya, a http://www.consellinfermeres.cat/ca/documents-categoria/recomanacions-per-la-dotacio-dinfermeres-a-les-unitats-dhospitalitzacio/ Catàleg
 • Lamata Cotanda, Fernando (1998 ). Manual de administración y gestión sanitaria . Madrid: Diaz de Santos. Catàleg
 • Asenjo Sebastián, Miguel Ángel (cop. 2002 ). Las Claves de la gestión hospitalaria (2a ed). Barcelona: Gestión 2000. Catàleg
 • Gillies, Dee Ann (1994 ). Gestión de enfermería : una aproximación a los sistemas . Barcelona [etc.]: Científicas y Técnicas. Catàleg
 • Palomo Vadillo, Ma. Teresa (2010 ). Liderazgo y motivación de equipos de trabajo (6ª ed., rev. i actualitzada). Pozuelo de Alarcón (Madrid): ESIC. Catàleg
 • Kaufmann, Alicia E. (2007 ). Mujeres directivas : transición hacia la alta dirección . Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Liderar equipos : una guía práctica para que los equipos de trabajo logren sus metas (cop. 2006 ). Barcelona: Deusto. Catàleg
 • Castiñeira, Àngel (2013). Educar en el lideratge =. [Barcelona]: Fundació Escolta Josep Carol. Catàleg
 • Gerzon, Mark (cop. 2007 ). Liderazgo ante la adversidad : cómo los buenos líderes transforman los conflictos en oportunidades . Barcelona: Deusto. Catàleg
 • Covey, Stephen R (2009). Els 7 hàbits de la gent altament efectiva :. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Campos Pinar, Mª Isabel (2005). Relaciones interpersonales :. Alcalá la Real (Jaén): Formación Alcalá. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives i participatives La participació en grup durant diverses activitats relacionats amb els continguts de l'assignatura 10
Seminaris La participació, les aportacions i saber respectar el torn de paraula.
Els continguts s'avaluaran en l'avaluació continuada.
20
Prova d'avaluació Els continguts s'avaluaran a través de preguntes curtes i multiresposta (50%).També s'avaluarà el contingut realitzat a la metodologia ABP (10%) 60
ABP procés S'avalua la participació i aportacions individuals al grup 10

Qualificació

ABP: Assistència obligatòria al 100%
Seminaris: Assistència obligatòria al 100%
Per aprovar l'assignatura és imprescindible aprovar cada part com a mínim amb un 5 sobre 10, per desprès poder fer la mitjana ponderada de les diferents proves.
Són activitats d'avaluació recuperables l'ABP (sempre que s'hagi assistit al 100%), els seminaris (sempre s'hagi assistiut al 100%) i la prova escrita dels continguts de classe.
En cas de NO superar algun de les proves d'avaluació, l'assignatura quedarà suspesa i a les actes sortirà la nota mínima de les proves realitzades (sobre 10 punts)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Quan l'estudiant no es presenti a una de les activitats d'avaluació continuada o no lliuri la prova al professor avaluador així com no compleixi la presencialitat de les activitats obligatòries, es considerarà com a No Presentat. Podent-se presentar a l'activitat recuperable si compleix els requisits anteriorment exposats (presencialitat a les activitats obligatòries)