Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Introducció a l'ètica i bioètica. Drets i Deures de l'usuari en els serveis de Salut. Responsabilitat ètica i legal dels professionals sanitaris. Comitès de Bioètica. Codis deontològics. Dret a la informació i el consentiment informat. Aspectes legals de l'exercici professional. Ètica professional d'infermeria. Lleis sanitàries vigents.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
DAVID CAMARA LIEBANA  / CRISTINA SERRABASSA FUNOLL
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
ESTHER CACERES MALAGELADA  / DAVID CAMARA LIEBANA  / ALMERINDA DOMINGO ROURA  / CRISTINA SERRABASSA FUNOLL
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del seu gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • Assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, i garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • 8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en la qual viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • Analitzar les implicacions ètiques i legals de l'actuació infermera.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.

Continguts

1. Objectius i principis de la bioètica.

2. Drets Humans. La declaració dels drets humans. Implicacions per la disciplina infermera.

3. Drets i deures dels ciutadans.

4. Codis ètics i deontològics per la infermeria.

5. Comitès de bioètica.

          5.1. Comitè d'ètica assistencial.

          5.2. Comitè d'ètica i investigació clínica.

          5.3. Models de presa de decisions.

6. Intimitat, confidencialitat i secret professional.

7. Registres d'infermeria. Protecció de dades. Història clínica.

8. Informació i consentiment informat.

9. Aspectes ètics-legals: inici de vida.

10. Aspectes ètics i legals al final de la vida.

          10.1. Adequació de l'esforç terapèutic, eutanàsia, rebuig tractament, suïcidi assistit.

          10.2. Aspectes ètics en les cures pal·liatives.

11. Ètica mediambiental.

12. Aspectes ètics i legals: violència de gènere, HIV, sexualitat.

13. Infermeria i ètica de la investigació.

14. Aspectes ètics i legals en els trasplantaments d'òrgans.

15. Responsabilitat en l'atenció d'infermeria.

16. Col·legis professionals. Competència professional.

17. Seminaris:

          17.1. Codis deontològics.

          17.2. Presentació d'un tema a escollir considerant els aspectes èticolegals.

          17.3. Resolució de casos.

          17.4. Pel·lícula.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12 41 53
Classes expositives 25 40 65
Classes participatives 7 0 7
Total 44 81 125

Bibliografia

 • Boladeras i Cucurella, Margarida (cop. 2015 ). Bioética del cuidar : ¿qué significa humanizar la asistencia? . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Codi d'ètica de les infermeres i infermers de Catalunya = Código de ética de las enfermeras y enfermeros de Cataluña = Code of ethics for nurses in Catalonia (2014 ). Barcelona: Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya. Catàleg
 • Casado, María (cop. 2015 ). Bioética, derecho y sociedad (2a ed.). Madrid: Trotta. Catàleg
 • Martínez Cruz, Mª Belén Monleón Just, Manuela Carretero Lanchas, Yedra García-Baquero Merino, Mª Teresa (cop. 2012 ). Enfermería en cuidados paliativos y al final de la vida . Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Boladeras i Cucurella, Margarida (2011 ). Bioética : la toma de decisiones . Cànoves i Samalús: Proteus. Catàleg
 • Rivera López, Eduardo (2011 ). Problemas de vida o muerte : diez ensayos de bioética . Madrid, [etc.]: Marcial Pons. Catàleg
 • Fry, Sara T (cop. 2010 ). Ética en la práctica de enfermería : una guía para la toma de decisiones éticas . México DF: Manual Moderno. Catàleg
 • Calvo Sánchez, María Dolores (2010 ). Secreto profesional en el ámbito de la enfermería . Lisboa: Juruá. Catàleg
 • Davis, Anne J. (cop. 2009 ). Ética en enfermería : conceptos fundamentales de su enseñanza . Madrid: Triacastela. Catàleg
 • Busquets, Ester|q(Busquets Alibés) (2009 ). Infermeria i ètica de la investigació . Esplugues de Llobregat: Institut Borja de Bioètica - URL. Catàleg
 • Busquets Alibés, Ester (DL 2006 ). Infermeria i comitès de bioètica . Esplugues de Llobregat: Institut Borja de Bioètica - URL. Catàleg
 • Busquets Alibés, Ester (2006 ). Infermeria i drets i deures dels malalts . Esplugues de Llobregat: Institut Borja de Bioètica - URL. Catàleg
 • Busquets Alibés, Ester (DL 2005 ). Infermeria i secret professional . Esplugues de Llobregat: Institut Borja de Bioètica - URL. Catàleg
 • Busquets Alibés, Ester (2006 ). Infermeria i informació i consentiment informat . Esplugues de Llobregat: Institut Borja de Bioètica - URL. Catàleg
 • Busquets Alibés, Ester (2006 ). Infermeria i final de la vida . Esplugues de Llobregat: Institut Borja de Bioètica - URL. Catàleg
 • Blech, Jörg (2005 ). Los Inventores de enfermedades : cómo nos convierten en pacientes . Barcelona: Destino. Catàleg
 • Torralba Roselló, Francesc (cop. 2002 ). Ética del cuidar : fundamentos, contextos y problemas . Madrid: Fundación MAPFRE Medicina. Catàleg
 • Antón Almenara, Pilar (cop. 2000 ). Ética y legislación en enfermería . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Beauchamp, Tom L (cop. 1999 ). Principios de ética biomédica . Madrid [etc.]: Masson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives i participatives i amb suport multimèdia.
Continguts treballats en ABP.
S'avalua els continguts teòrics donats a les classes expositives i els treballats en ABP, en dues proves d'avaluació continuades. 40
Participació en les classes expositives S'avalua l'entrega de reflexions generades a classe. 10
Lectures i/o anàlisi de casos S'avalua les activitats de les lectures les quals s'han de lliurar el dia de l'examen. Es valorarà el contingut del treball, la presentació i les opinions aportades. 20
Seminaris S'avalua l'estudi i anàlisi de documents i articles, les habilitats de resolució de casos i la capacitat de relació i integració dels diferents coneixements a través de preparació i presentació de treballs.
20
ABP; procés S'avalua la participació activa en les tutories, la capacitat de formular objectius d'aprenentatge i de relacionar i establir hipòtesis, així com la capacitat de síntesi de la informació aportada en les tutories i les seves fonts.
10

Qualificació

Es faran dues proves d’avaluació continuada sobre els continguts de les classes expositives i ABP. S'avaluaran mitjançant una prova escrita amb preguntes d’elecció múltiple (penalitzen els errors). S'ha d'aprovar cada prova per separat amb un 5 sobre 10.

Es valorarà la participació en les diferents classes expositives mitjançant l'entrega de reflexions generades a classe.

Les lectures són obligatòries i són avaluades mitjançant dues entregues el mateix dia de l'examen. S'ha d'aprovar cada tasca per separat amb un 5 sobre 10.

En els seminaris: L'assistència és obligatòria, aquella persona que no justifiqui degudament l'absència a un dels seminaris implica 0 sobre 10 en el total dels seminaris.
Hi ha un seminari no presencial que és el treball grupal sobre una pel·lícula. El total de la nota de cada un dels seminaris ha de ser com a mínim 5 sobre 10.

En l’aprenentatge basat amb problemes (ABP) s’avalua la participació, implicació i capacitat de treball en grup/individual(10%). L'assistència a les tutories és obligatòria al 100%.
El coneixement dels continguts de l'ABP s'avaluen amb una prova escrita sobre el cas treballat a l'ABP (10%) mitjançant una prova escrita amb preguntes d'elecció múltiple.

Si no s'ha superat l'activitat d'avaluació continuada, es podrà recuperar la part no superada, sempre que s'hagin complert els criteris de presencialitat marcats. Són activitats recuperables: la prova escrita, l'ABP, els treballs i els seminaris.

Per aprovar l’assignatura cal tenir superades, amb qualificació 5 o superior, cadascuna de les proves de coneixements, excepte l'entrega de reflexions generades a classe.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota No Presentat és per aquell estudiant que no es presenta a alguna de les activitats d'assistència obligatòria i d'avaluació de l'assignatura: Seminaris, prova d'avaluació, lectures i ABP