Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Respostes psicosocials de les persones davant de les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el sofriment). Accions per proporcionar ajuda en les mateixes. Problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere. Prevenció, detecció precoç, assistència, rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MIRIAM FERRER AVELLI  / EVA GASULL PUJOL  / SUSANA MANTAS JIMENEZ  / DALMAU VILA VIDAL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
EVA GASULL PUJOL  / JUDIT GUIX HERRERA  / SUSANA MANTAS JIMENEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del seu gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • Comprendre sense perjudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents.
 • Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Identificar els tipus d’actuacions més adequades en els processos d’acompanyament a la mort.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.

Continguts

1. 1.ASPECTES PSICOSOCIALS EN L´EXPERIÈNCIA D´ENMALALTIR

          1.1. Aspectes relacionats amb la persona, entorn, família i ambient sanitàri.

          1.2. Concepte de salut biopsicosocial i espiritual. Gestió emocional: respostes de la persona, impacte en la família

2. ELABORACIÓ DEL DOL.

          2.1. Dol com a reacció davant la pèrdua

          2.2. Gestió del dol. Afrontament i recursos

          2.3. Respostes de la persona

          2.4. Cures d´infermeria

3. ABORDATGE PSICOSOCIAL DAVANT SITUACIONS EN ALTERACIÓ DE LA SALUT

          3.1. Persona amb situació crònica,quirúrgica,crítica,oncològica,terminal i / o amb dolor.

          3.2. Cures d´infermeria

4. L´ESTRÈS

          4.1. Definició i respostes de la persona

          4.2. Gestió de l´estrès

          4.3. Estrès professional. Burn-out

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 10 15 25
Exposició dels estudiants 10 15 25
Sessió expositiva 28 72 100
Total 48 102 150

Bibliografia

 • Taylor, Shelley E (cop. 2007 ). Psicología de la salud (6a ed.). México, D. F.: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Novel Martí, Gloria (cop. 2000 ). Enfermería psicosocial y salud mental . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Rodríguez Marín, Jesús (1997 ). Estrés, enfermedad y hospitalización . Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública. Catàleg
 • Godoy Fernández, María José (2000 ). La Calidad de vida en pacientes oncológicos . Almería: Universidad de Almería Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Kübler-Ross, Elisabeth (1992 ). Los Niños y la muerte . Barcelona: Luciérnaga. Catàleg
 • Dobbs, Barbara (1981 ). Vivir el hospital : la estructuración del tiempo en el paciente hospitalizado . Barcelona: Rol. Catàleg
 • Niven, Neil (2009 ). Psicologia en enfermería . México, D.F.: El Manual Moderno. Catàleg
 • planas pedra, montserrat (2011). Estrès, salut i dolor. documenta universitaria . UdG. Catàleg
 • Pades jimenez (2002). como mejorar las habilidades sociales. ejercicios practicos para enfermeria. grupo ed. universitario.granada. Catàleg
 • Amigo vazquez (2017). manual de psicologia de la salud. piramide. Catàleg
 • roca, elia (2007). como mejorar tus habilidades,programa de asertividad,autoestima e inteligencia e. valencia: ACDE. Catàleg
 • Megías Lizancos, Francisco (2018). Manejo del estrés en profesionales sanitarios. Madrid: Difusión Avances de Enfermería, a http://www.enferteca.com/?infolibro=5371 Catàleg
 • Torres, Xavier (2015). Comprender el estrés. Barcelona: Amat. Catàleg
 • Rosenberg, Marshall B (2006). Comunicación no violenta :. Buenos Aires: Gran Aldea Editores. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
TEORIA: Classes magistrals amb el suport d´audiovisuals i continguts treballats amb metodologia ABP. s´avaluaran els coneixements teòrics del´assignatura mitjançant proves d´avaluació teorica presencial.
les proves inclouen preguntes de resposte multiple en relació al programa de l´assignatura i el contingut de la bibliografia recomenada
70
SEMINARIS en petit grup.Avaluació seminaris. s´obtindrà la nota final dels seminaris a partir de l´avaluació de tots i cada un dels seminaris.
s´avaluarà els visionats de pel.licules i documentals mitjançant l´observació i la posterior reflexió critica i la defensa oral d´aquesta.
s´avaluarà la participació i resolució dels casos plantejats en el role-playing.
20
ABP. s´avalua la participació i aportacions individuals al grup ( 10 %). s´avalua la participació i aportacions individuals ( 10%). 10

Qualificació

LA NOTA FINAL INCLOURÀ:
la nota obtinguda a l´ABP, 10 % de la nota final
La nota obtinguda als seminaris, 20 % de la nota final.Els seminaris puntuen sobre 2 punts.
(0-NP;0.5- aprovat correcte ha de millorar; 1-correcte; 1.5-treball notable, ben fet. 2- l´excel.lència)
La nota final obtinguda de les proves escrites , 70 % de la nota final,(és AC dels continguts teòrics treballats a les magistrals 60%i amb metodologia ABP.10%)
Cada prova escrita o cada activitat d´avaluació continuada o
d´avaluació dels seminaris s´ha d´aprovar amb un 5 per poder fer mitjana amb la resta d´activitats.


És imprescindible assistir a TOTS ELS SEMINARIS i haver-los aprovat amb un 5 per poder fer mitjana amb les proves escrites.
L´assistència a seminaris i tutories ABP és obligatòria en el 100% de la seva totalitat.
Són activitats recuperables si no s´han superat les activitats
d´avaluació continuada,sempre i quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts.la recuperació es farà mitjançant activitats establertes pel professorat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants, que per motius justificats documentalment, no hagin assistit a alguna activitat obligatoria, hauran de recuperar-la mitjnçant activitats establertes pel professorat.
I es considera no presentat els que no compleixin els criteris d´obligatorietat en l´assistència.