Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Introducció a les principals eines manuals i informàtiques que permeten la creació d'entorns i personatges en els videojocs. Introducció a: Teoria de la perpectiva. Coneixement de les proporcions. Llenguatge gràfic. Teoria de la fotografia. Elements bàsics de disseny 2D i 3D. Disseny gràfic. Modelització i renderitzat.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MANUEL ALCALA VILAVELLA  / FRANCISCO JAVIER ESPINACH ORUS  / FERNANDO JULIAN PEREZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

  • CB02 - Planificar i organitzar les propostes i projectes.
  • CT08 - Dissenyar propostes creatives
  • CE39 - Coneixement dels conceptes i teories per a l'expressió gràfica i la creació de continguts
  • CE40 - Aplicació de les capacitats artístiques i de les tècniques tradicionals i informàtiques de creació

Continguts

1. Referències artístiques als videojocs

          1.1. Diferents suports: El còmic - Els dibuixos animats - El cine

          1.2. Noves maneres d’interacció

          1.3. Introducció a les eines: Manuals - Informàtiques

          1.4. La fotografia

          1.5. Psicologia del color

          1.6. Conceptes de disseny gràfic

2. El llenguatge visual

          2.1. Arquitectura del signe gràfic i percepció visual

          2.2. La perspectiva: Tipologies de perspectives - Aplicacions

          2.3. Les proporcions: Objectes - Figures

          2.4. El volum: La llum - les ombres

3. El llenguatge gràfic

          3.1. Comunicació gràfica i disseny gràfic

          3.2. Dibuix vectorial: Vectorització d’imatges - Creació de logotips

4. El llenguatge fotogràfic

          4.1. Teoria de la fotografia

5. Modelat

          5.1. Programes de modelat

          5.2. Renderitzats

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 5 5
Classes expositives 2 0 2
Classes participatives 3 2 5
Classes pràctiques 14 10 24
Elaboració de treballs 3 12 15
Resolució d'exercicis 3 12 15
Tutories 3 0 3
Visionat/audició de documents 0 6 6
Total 28 47 75

Bibliografia

  • Julián Pérez, Fernando (2005 ). Dibujo para diseñadores industriales . Barcelona: Parramón. Catàleg
  • Mazier, Didier (2014 ). Illustrator CC para PC. Cornellà de Llobregat: ENI. Catàleg
  • Mazier, Didier (2014 ). Photoshop CC para PC. Cornellà de Llobregat: ENI. Catàleg
  • Chopra, Aidan (cop. 2008 ). Introduction to Google SketchUp . Hoboken: Wiley & Sons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis de perspectiva, proporcions i volums Qüalitat de la representació i la presentació 40
Exercicis de dibuix vectorial Qüalitat de la representació i la presentació 30
Exercicis de modelat Qüalitat de la representació i la presentació 30

Qualificació

La valoració de l'assignatura serà per avaluació continuada de cadascun dels apartats del programa.
Els alumnes que no superin els nivells òptims per avaluació continuada podran examinar-se en les dates indicades per la Universitat, prèvia tutoria i presentació dels treballs proposats durant el curs i a la tutoria.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El criteri de No Presentat correspon a l'estudiant que no ha assistit a un mínim del 80% de les classe o no ha fet/entregat les activitats d'avaluació.

Observacions

Els professors recomanaran links d'accés a apunts i bibliografia relacionada amb els diferents apartats i capítols del curs.