Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Fonaments de càmeres i òptiques, principis de la formació d'imatges, relació espai 3D-2D, cinemàtica i estàtica d'objectes, dinàmica i interaccions entre objectes, física en el disseny de videojocs, simulacions en temps real.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
XAVIER CUFI SOLE  / RAFAEL GARCIA CAMPOS  / ARNAU OLIVER I MALAGELADA
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

  • CB05 - Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
  • CT02 - Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
  • CT03 - Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
  • CT04 - Treballar en equip
  • CT06 - Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
  • CE30 - Capacitat de conèixer i comprendre els principis de les càmeres, òptiques, i processos d'adquisició i formació de imatges, així com les bases de la cinemàtica, estàtica i dinàmica dels objectes per crear simulacions en videojocs

Continguts

1. Fonaments de Càmeres i Òptiques

2. Principi de la formació d'imatges

3. Relació entre l'espai 3D i la imatge 2D

4. Cinemàtica i Projectils

5. Dinàmica i interaccions entre objectes

6. Física en el disseny de videojocs

7. Simulacions en temps real

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 23 15 38
Classes pràctiques 15 30 45
Prova d'avaluació 6 18 24
Resolució d'exercicis 23 15 38
Tutories 5 0 5
Total 72 78 150

Bibliografia

  • Grant Palmer (2005). Physics for Game Programers. Apress. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Problemes. Lliurament d'Exercicis Activitat optativa. NO Recuperable. 20
Pràctiques. Lliurament de Petits Projectes Activitat obligatòria. Recuperable.

50
Exàmens sobre continguts teòrics i pràctics de l'assignatura Activitat obligatòria. Recuperable 30

Qualificació

L'assignatura s'avalua considerant les següents activitats:

1. Realització d'un examen dels continguts teòrics i pràctics al final de curs (exercicis i petites practiques). Activitat Obligatòria. 30 % de la nota
2. Realització de les pràctiques de l'assignatura. Activitat Obligatòria. 50 % de la nota
3. Presentació d’exercicis proposats. Activitat Optativa. 20% de la nota

L'assistència a les classes de pràctiques és obligatòria.
L'avaluació de les pràctiques es basarà en:
1) Anàlisi prèvia i preparació de la pràctica (cal portar un report amb la preparació de la pràctica per accedir a la sessió del laboratori) (10 %)
Report Previ: esquema i anàlisi realitzat del problema que s’ha de resoldre amb el programa
2) Desenvolupament del treball en el laboratori (independència en el treball, solució de problemes, treball en equip, …) (40 %)
3) Presentació del treball al professor al final de la sessió de pràctiques (25 %)
4) Report ÚTIL final que cal lliurar als professors (25 %)
Programa desenvolupat (amb comentaris) + problemes apareguts I com s’han solucionat.

La realització dels problemes i exercicis NO és obligatòria
Cal que els estudiants que vulguin fer aquesta activitat lliurin els exercicis a temps. Es proporcionarà feedback sobre les solucions aportades en cada cas (no sempre en forma de nota numèrica), i es poden plantejar mètodes d’avaluació entre iguals per a aquesta activitat.

Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una nota global més gran o igual que 5 en la mitjana de l'assignatura, en l'examen teòric i en les pràctiques de l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Algun dels següents casos:
- No presentar-se a l'examen de continguts teòrics i pràctics
- No assistir a un nombre important de sessions de les pràctiques obligatòries de laboratori