Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Disseny, projecte i gestió de instal·lacions energètiques i els seus elements. Projectes d'activitats.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ELENA VILAGRAN GRAU
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CT08 Disseny de propostes creatives
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CE14 Aptitud per aplicar la normativa específica sobre instal · lacions al procés de l'edificació
 • CE16 Capacitat per desenvolupar constructivament les instal · lacions de l'edifici, controlar i planificar la seva execució i verificar les proves de servei i recepció, així com el seu manteniment

Continguts

1. L'assignatura s'estructura principalment en l'àrea de coneixement de les instal·lacions. Es treballaran principalment els camps següents: -Projectes d'activitats classificades. -Rehabilitació d'intal·lacions en l'edificació. -Estudis pràctics energètics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 49 76 125
Total 49 76 125

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes i treballs pràctics Els treballs pràctics constitueixen l'eix principal del treball de l'alumne i en ells es desenvolupa tot el contingut de l'assignatura.
  Els continguts i format de presentació serà especificat a l'inici del curs.
  Cada alumne farà totes les activitats segons el calendari establert.
  Les activitats seran tutoritzades durant tot el curs i un cop entregades s'avaluaran i no es podran recuperar.
  100

  Qualificació

  Les classes teòriques es plantejen obertes, amb la participació dels professors de l'assignatura i/o amb la colaboració de professionals especialistes en algun tema concret.
  Aquestes classes són de suport pel desenvolupament de les classes pràctiques i no seran avaluables.

  Els treballs pràctics s'avaluaran en funció de:
  -Assoliment dels objectius del treball.
  -Resolució gràfica.
  -Resolució tecnológica.
  -Capacitat d'anàlisi i síntesi.
  -Correccions tutoritzades.
  -Compliment dels requeriments de lliurament i formals.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà NP: la no entrega de més del 50% dels treballs.

  Assignatures recomanades

  • Amidaments i pressupostos 1
  • Amidaments i pressupostos 2
  • Construcció 1
  • Construcció 2
  • Construcció 3
  • Construcció 4
  • Construcció 5
  • Construcció 6
  • Expressió gràfica 1
  • Expressió gràfica 2
  • Expressió gràfica 3
  • Fonaments de física 1
  • Fonaments de física 2
  • Fonaments de matemàtiques 1
  • Fonaments de matemàtiques 2
  • Instal·lacions 1
  • Instal·lacions 2