Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Objectiu del control de costos. Determinació de l'objectiu. Particularitats del CC per l'empresa promotora. Particularitats del CC per l'empresa constructora. Causes de desviació. Documentació de suport. Recull i tractament de la informació.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN LLORENS SULIVERA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CE08 Coneixement dels procediments específics de control de l'execució material de l'obra d'edificació

Continguts

1. Introducció als processos de control de costos. Objectius, particularitats i limitacions.

2. Tècniques de control de costos en l'empresa promotora. Ampliació al MVG i a Imado. Utilització d'indicadors de seguiment. Representacions gràfiques. Anàlisi de desviacions.

3. Tècniques de control de costos en l'empresa constructora. Estructura i processos . Analisi de desviacions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 15 45
Classes pràctiques 22,5 37,5 60
Tutories 4 16 20
Total 56,5 68,5 125

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classe expositiva Assistència a les sessions teòriques 20
  Classe pràctica i taller Lliurament de treballs/activitats proposades en l'avaluació contínua. Cal respectar el format i contingut definit en cadascuna de les fitxes descriptores del treball/activitat, en cas contrari s'entendrà l'activitat com no entregada. 80

  Qualificació

  Sistema d’avaluació continua, basat en les activitats d’avaluació descrites :

  Assistència a les sessions teòriques (CE) (20%)
  Lliurament treballs (TR) (80%)

  Obtenció de la nota final:

  (N) = 20%(CE) + 80%(TR)
  .- L’assignatura es considera aprovada si (N) >=5.
  .- En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.
  .- No es preveu que cap activitat d'avaluació sigui recuperable excepte que així es defineixi en aquesta.

  En cas de suspendre l’assignatura no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.

  Sobre les pràctiques :
  .- Cada pràctica/activitat s'haurà de lliurar segons els formats definits i dins del termini establert.

  Podria comportar la qualificació de suspens de l'assignatura en cas de detectar :
  .- Qualsevol acció de còpia durant l'activitat d'avaluació o en el moment de la seva correcció.

  .- La revisió del lliurament de treballs (TR) només es pot fer el dia i hora programats. És presencial. No es fan revisions per e-mail.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Només es considera l’opció de No Presentat en el cas que es faci lliurament de menys del 40% de les activitats d’avaluació del curs.

  Assignatures recomanades

  • Amidaments i pressupostos 2
  • Organització, planificació i equips d'obra 2