Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Geotècnia aplicada, mecànica del sòl orientada a la classificació i caracterització dels sòls i els seus comportaments.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MIQUEL LLORENS SULIVERA  / MARIA MERCE PARETA MARJANEDAS
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Competències

 • CT06 Avaluació de la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CB04 Coneixement aplicat de les característiques químiques dels materials emprats en la construcció, els seus processos d'elaboració, la metodologia dels assajos de determinació de les seves característiques, el seu origen geològic, de l'impacte ambiental, el reciclatge i la gestió de residus

Continguts

1. CARACTERITZACIÓ DELS SÒLS:

          1.1. Naturalesa i origen de les roques i sòls.

          1.2. Propietats elementals dels sòls.

          1.3. Identificació i classificació del sòl.

2. MECÀNICA DELS SÒLS:

          2.1. Tensions verticals en el sòl.

          2.2. Influencia de l'aigua.

          2.3. Llei de Terzaghi.

          2.4. Tensions horitzontals en el sòl.

          2.5. Resistència al tall.

          2.6. Deformacions en el sòl.

3. EL PROJECTE GEOTÈCNIC

          3.1. Normativa

          3.2. Reconeixement del terreny

          3.3. Interpretació i anàlisi

          3.4. Contingut del projecte geotècnic

4. INTRODUCCIÓ A LES ESTRUCTURES DE FONAMENTACIÓ

          4.1. Estructures superficials

          4.2. Estructures profundes

          4.3. Estructures de contenció

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 12 12
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 12 24 36
Classes expositives 24 48 72
Classes pràctiques 12 12 24
Prova d'avaluació 3 3 6
Total 51 99 150

Bibliografia

 • Anguita Virella, Francisco (cop. 1991 ). Procesos geológicos internos . Madrid: Rueda. Catàleg
 • Anguita Virella, Francisco (1993 ). Procesos geológicos externos y geología ambiental . Madrid: Rueda. Catàleg
 • Barton, N.; Stephansson, O. (1990). Rock Joint. Balkena. Catàleg
 • Bardet, J.P. (1997). Experimental Soil Mechanics. Prentice Hall. Catàleg
 • Bielza Feliú, Ana (1999 ). Manual de técnicas de tratamiento del terreno . Madrid: Carlos López Jimeno :U.D. Proyectos E.T.S. Minas U.P.M. [distribuïdor]. Catàleg
 • Franklin, J.A.; Dusseault, M.B. (1989). Rock Engineering. McGraw-Hill. Catàleg
 • González de Vallejo, Luis I. (cop. 2002 ). Ingeniería geológica . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Jiménez Salas, José Antonio (1975-1981 ). Geotecnia y cimientos (2ª ed.). Madrid: Rueda. Catàleg
 • López Marinas, Juan Manuel (cop. 2006 ). Geología aplicada a la ingeniería civil (3 ed.). Madrid: Cie Inversiones Editoriales Dossat 2000. Catàleg
 • Porta Casanellas, Jaume (1994 ). Edafología : para la agricultura y el medio ambiente . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Prentice, J.E. (1990). Geology of Construction Materials. London: Chapman & Hall. Catàleg
 • Ruiz Vazquez, M.; Gonzalez Huesca, S. (2000). Geología aplicada a la ingeniería. Limusa. Catàleg
 • Olivella Pastallé, Sebastià (2003 ). Geotecnia. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 11-07-2012, a http://biblioteca.udg.es/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=EC029XXX Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Proves escrites (TEORIA PAC 01 I PAC 02) PAC 01: inclou la teoria i pràctica de la primera part del curs. Consta d'una part teòrica i una part pràctica que promitgen.
PAC 02: inclou la teoria i pràctica de la segona part del curs.Consta d'una part teòrica i una part pràctica que promitgen.
60
Pràctiques de laboratori [PL] 40% de la nota del primer bloc. Per tant, 20% sobre la nota total del curs 20
Pràctiques d'aula [PA] 40% de la nota del segon bloc. Per tant, 20% sobre la nota total del curs 20

Qualificació

BLOC 01
[PL] PRACTIQUES DE LABORATORI 40% (nota no recuperable)
[T1] TEORIA 01 60%
[TV1] TREBALL VOLUNTARI + 10% (nota no recuperable)

NOTA DEL BLOC 01 [NB1]:
[NB1] = [PL]*0,40 + [T1]*0,60 + [TV1]*0,10


BLOC 02
[PA] PRACTIQUES D'AULA 40% (nota no recuperable)
[T2] TEORIA 02 60%
[TV2] TREBALL VOLUNTARI + 10% (nota no recuperable)

NOTA DEL BLOC 02 [NB2]
[NB2] = [PA]*0,40 + [T2]*0,60 + [TV2]*0,10NOTA AVALUACIÓ CONTINUADA [NPAC]
[NPAC] = ([NB1]*[NB2])^0,50EXAMEN DE RECUPERACIÓ.
Les notes de pràctiques de laboratori [PL], de pràctiques d'aula [PA] i dels exercicis voluntaris [TV1] i [TV2] no es recuperen. Únicament es recuperen les teories.

[T1REC] RECUPERACIÓ DE LA TEORIA 1
[T2REC] RECUPERACIÓ DE LA TEORIA 2

NOTA FINAL DEL BLOC 01 [NBFIN1]:
[NBFIN1] = [PL]*0,40 + max([T1],[T1REC])*0,60 + [TV1]*0,10

NOTA FINAL DEL BLOC 02 [NBFIN2]:
[NBFIN2] = [PA]*0,40 + max([T2],[T2REC])*0,60 + [TV2]*0,10


NOTA FINAL DE CURS [NFIN]:

[NFIN] = ([NBFIN1]*[NBFIN2])^0,50

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qualsevol estudiant que es presenti a una de les PAC, perdrà la condició de NO PRESENTAT