Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Canvis químics i bioquímics posteriors a la captura del peix. Control de la frescor. Tecnologia de conservació del peix i productes derivats de la pesca. Plats preparats: classificació i tendències de mercat. Legislació. Desenvolupament de nous productes. Tecnologia per a l'elaboració i conservació dels plats preparats.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CT02 Cercar i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT08 Dissenyar propostes creatives
 • CB04 Ser capaç d'adaptar-se a noves situacions.
 • CE10 Avaluar la qualitat de les matèries primeres (composició, propietats, valor nutritiu i funcionalitat) en funció del seu origen i sistemes de producció
 • CE12 Seleccionar i aplicar a cada aliment els processos tecnològics de conservació i / o transformació adequats en funció de les seves característiques i objectius tecnològics i de seguretat

Continguts

1. Peix Espècies salvatges d'interès alimentari. Peix salvatge vs peix d'aqüicultura. Composició química i valor nutritiu. Característiques del múscul; canvis post-mortem. Alteracions de la qualitat.

2. Marisc: mol·luscs i crustacis d'interès alimentari. Composició química i valor nutritiu. Alteracions de la qualitat.

3. Conservació dels productes de la pesca conservació en gel i en atmosfera modificada de productes frescos; congelació; semiconserves i conserves

4. Riscos alimentaris associats al consum de productes de la pesca: riscos abiòtics i biòtics

5. Obtenció de reestructurats i anàlegs d'origen animal

6. Cobertures alimentàries i fregitel·la

7. Plats preparats conceptes i classificació

8. Desenvolupament d'un nou plat preparat

9. Diagrama de flux: canal alimentació i canal restauració

10. Riscos alimentaris associats al consum de plats preparats

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 55 70 125
Total 55 70 125

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes expositives Prova escrita 60
  Classes participatives Actitud i participació 10
  Pràctiques de laboratori Informe de pràctiques - de grup (10%)
  Exposició oral d'1 pràctica - en grup, 3 h (10%)
  Actitud i habilitats al laboratori - individual (10%)
  30

  Qualificació

  L'assistència a les sessions de pràctiques de laboratori i a la visita és obligatòria

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a les sessions pràctiques de l’assignatura i/o a la visita i/o no realitza la prova escrita