Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Fonaments de Màrqueting. Noves tendències en les estratègies de promoció i comercialització de productes alimentaris.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA ARBUSSA REIXACH  / JOAN PUJOL PLANELLA
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT08 Dissenyar propostes creatives
 • CB01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CE23 Reconèixer i aplicar conceptes bàsics d'economia, comercialització i màrqueting dels productes alimentaris.

Continguts

1. Introducció. Què és el màrqueting? Evolució històrica. El pla de màrqueting

2. Estudi de la demanda

3. Segmentació de mercats

4. Estratègies competitives: lideratge en costos, diferenciació i nínxols de mercat

5. Posicionament

6. Polítiques de màrqueting

          6.1. Producte

          6.2. Preus

          6.3. Promoció

          6.4. Distribució

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 0 6
Classes expositives 30 45 75
Elaboració de treballs 14 21 35
Prova d'avaluació 2 7 9
Total 52 73 125

Bibliografia

 • Caldentey Albert, Pedro (1994 ). Marketing agrario (2ª ed., rev. y ampl.). Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Caldentey Albert, Pedro (2004 ). Comercialización de productos agrarios (5ª ed.). Madrid: Agrícola Española :Mundi-Prensa. Catàleg
 • Kotler, Philip (2008 ). Fundamentos de marketing (8a ed.). Naucalpan de Juárez: Pearson Educación de México. Catàleg
 • Rivera Vilas, Luis Miguel (DL 1989 ). Marketing para las Pymes agrarias y alimentarias . Barcelona: Aedos. Catàleg
 • Santesmasses, M (2012). Marketing: conceptos y estrategias. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Marqueting y plan de negocio de la microempresa (2012). Madrid: ADAMS. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració d'un pla de màrqueting Activitat a realitzar al llarg del curs, aplicant els coneixements que es vagin desenvolupant a teoria en un cas pràctic. Periòdicament s'aniran fent sessions de seguiment del treball. Aquest es realitzarà en grup, i conclourà amb la seva entrega en paper i la seva presentació oral. Activitat semipresencial i recuperable. 50
Examen final Constarà d'una sèrie de qüestions teòriques i pràctiques relacionades amb els continguts explicats a classe, per valorar el seguiment i assimilació dels mateixos per part de l'alumne. Es valorarà la correcció de les respostes. Activitat presencial i recuperable en el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. 50

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura inclourà la realització i presentació d'un treball de curs, en grup. Tindrà un valor total del 50% de la qualificació final. Es tracta d'una activitat recuperable. En cas d'obtenir menys de 4 punts, es donarà opció de tornar-lo a presentar en un termini de temps fixat pel professor.

La resta de qualificació s’obtindrà de l’examen final, el qual caldrà superar amb una nota mínima de 4 per tal de fer mitjana amb la resta de parts. L'examen és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. D'acord amb el Reglament d'avaluació dels estudiants de Grau de l'EPS, cal que l'estudiant hagi obtingut en la qualificació global de l'assignatura una nota mínima de 3 sobre 10 per tenir dret a recuperar l'examen final.

En qualsevol cas, per aprovar l'assignatura caldrà haver realitzat les pràctiques.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d’avaluació.

Assignatures recomanades

 • Comercialització
 • Empresa