Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Creativitat i innovació. Desenvolupament de nous productes/processos. Procés creatiu. Enprenedoria. Pla d'empresa. Propietat intel·lectual i industrial.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JESUS MANUEL FRANCES ORTEGA  / JOSEP LLACH PAGES  / EMILIO MONTESINOS SEGUI
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • CT07 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
  • CB02 Mostrar capacitat d'organització i planificació
  • CB04 Ser capaç d'adaptar-se a noves situacions.
  • CE27 Desenvolupar un perfil professional amb capacitat crítica, creativa i emprenedora

Continguts

1. Innovació

          1.1. Fons de finançament per a la recerca i innovació

          1.2. Marc regulatori de la R¬D en el camp de la tecnologia i biotecnologia alimentàries, i influècnia sobre la innovació

          1.3. Protecció de resultats (patents, marques, etc.)

          1.4. Explotació de resultats (contractes, acords de llicència)

          1.5. Creació d'spin-off

2. Emprenedoria

          2.1. Model CANVAS

          2.2. Pla de Màrqueting

          2.3. Pla d’Organització i Recursos Humans

          2.4. Pla d’Operacions

          2.5. Pla Econòmic-Financer

3. Casos pràctics d'emprenedoria i innovació. (seminaris)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 24 32 56
Classes expositives 14 3 17
Elaboració de treballs 10 28 38
Seminaris 14 0 14
Total 62 63 125

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització treball innovació Realització treball patents 20
Presentació idea de negoci Presentació oral idea de negoci 10
Elaboració Pla d'Empresa Elaboració en grup d'un Pla d'Empresa 40
Presentació Pla d'Empresa Presentació oral Pla d'Empresa 20
Visites i seminaris empreses Lliurament resum seminaris i vistes 10

Qualificació

Presentació idea de negoci (10%)
Realització i entrega treball innovació (20%)
Realització i entrega del pla d’empresa (40%)
Presentació oral del pla d’empresa (20%)
Informes seminaris i visites a empreses (10%)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació del treball d'innovació, els informes de visita a les empreses o la no realització del Pla d'Empresa comportarà la qualificació de NO PRESENTAT

Observacions

Es recomana l'assistència a l'aula ja que l'elaboració del Pla d'Empresa sota la tutorització del professor es realitzarà en grup dins la mateixa aula.

Els seminaris i visites poden estar subjectes a canvis (en la data, hora, lloc, conferenciant, etc.) aliens a la nostra programació. S'avisarà als alumnes del canvi (la no assistència, en aquests casos, també comptarà com a activitat no realitzada)