Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Creativitat i innovació. Desenvolupament de nous productes/processos. Procés creatiu. Enprenedoria. Pla d'empresa. Propietat intel·lectual i industrial.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JESUS MANUEL FRANCES ORTEGA  / JOSEP LLACH PAGES  / EMILIO MONTESINOS SEGUI
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • CT07 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
  • CB02 Mostrar capacitat d'organització i planificació
  • CB04 Ser capaç d'adaptar-se a noves situacions.
  • CE27 Desenvolupar un perfil professional amb capacitat crítica, creativa i emprenedora

Continguts

1. Emprenedoria

          1.1. Model CANVAS

          1.2. Pla de Màrqueting

          1.3. Pla d’Organització i Recursos Humans

          1.4. Pla d’Operacions

          1.5. Pla Econòmic-Financer

2. Casos pràctics d'emprenedoria i innovació. (seminaris)

3. Innovació

          3.1. Fons de finançament per a la recerca i innovació

          3.2. Marc regulatori de la R¬D en el camp de la tecnologia i biotecnologia alimentàries, i influècnia sobre la innovació

          3.3. Protecció de resultats (patents, marques, etc.)

          3.4. Explotació de resultats (contractes, acords de llicència)

          3.5. Creació d'spin-off

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 18 22 40
Classes expositives 14 3 17
Elaboració de treballs 10 28 38
Prova d'avaluació 2 0 2
Resolució d'exercicis 10 4 14
Seminaris 14 0 14
Total 68 57 125

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Presentació idea de negoci Presentació oral idea de negoci 10
Elaboració Pla d'Empresa Elaboració en grup d'un Pla d'Empresa 25
Presentació Pla d'Empresa Presentació oral Pla d'Empresa 10
Visites i seminaris empreses Lliurament resum seminaris i vistes 10
Avaluació contingut Innovació Avaluació contingut Innovació 45

Qualificació

1) Emprenedoria (45%):
La part d'Emprenedoria s'avaluarà mitjançant la realització i entrega d'un Pla d'Empresa per grups. Concretament el 45% es reparteix de la següent forma:
- Presentació idea de negoci (10%)
- Realització i entrega del pla d’Empresa (25%)
- Presentació oral del pla d’Empresa (10%)


2) Innovació (45%)


Finalment, el 10% restant de l'assignatura s'obtindrà dels resums individuals de la visita i dels dos seminaris d'assistència obligatòria.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació del Pla d'Empresa, la no realització de l'avaluació del contingut d'Innovació o la no realització dels resums dels seminaris i de la visita comportarà la qualificació de NO PRESENTAT

Observacions

Es recomana l'assistència a l'aula ja que l'elaboració del Pla d'Empresa sota la tutorització del professor es realitzarà en grup dins la mateixa aula.

Els seminaris i visites poden estar subjectes a canvis (en la data, hora, lloc, conferenciant, etc.) aliens a la nostra programació. S'avisarà als alumnes del canvi (la no assistència, en aquests casos, també comptarà com a activitat no realitzada)