Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Avaluació, gestió i comunicació del risc i els seus components. Avaluació de la exposició. Sistemas de recollida de dades . Organismes i institucions implicades en la Seguretat Alimentària i en l'avaluació de riscos en Sanitat Animal i en Sanitat Vegetal. Estàndards internacionals. Tractats fitosanitaris.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA LAURA CANADA VIDAL
Idioma de les classes:

Competències

  • CT02 Cercar i seleccionar informació de manera eficaç
  • CT07 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
  • CB05 Elaborar un raonament crític.
  • CE15 Ser capaç d'interpretar els resultats de les anàlisis i aplicar-los a la presa de decisions ia la proposta de solucions a problemàtiques concretes.
  • CE17 Identificar i aplicar la legislació vigent (autonòmica, estatal, europea i mundial) als diferents tipus d'aliments, així com als processos implicats en la seva producció i transformació, en la seva comercialització i utilització
  • CE19 Ser capaç de controlar i gestionar la qualitat alimentària, implementar sistemes de control (APPCC) i assegurar la traçabilitat

Continguts

1. UNITAT 1 - Concepte i fonaments de la seguretat Alimentària - Conceptes Inoqüitat/Salubritat/Cadena alimentària - Síntesis de les principals crisis alimentàries - Marc Legal/Normativa vigent/harmonització Comunitària - exemples i casos a debat

2. UNITAT 2 : - Agents Biòtics /Abiòtics - Toxicologia Alimentària / Toxiinfeccions alimentàries - Perills emergents de la cadena alimentària

3. UNITAT 3 :- Conceptes avaluació, gestió i Comunicació del Risc - Còdex Alimentarius - Organismes Nacionals/Internacionals de Seguretat - Gestió de la seguretat i Qualitat alimentària

4. UNITAT 4 :- Sanitat Animal/ Sanitat Vegetal - Zoonosis/ Malalties de declaració obligatòria - Seguretat Alimentària: noves barreres comercials - Tractats lliure comerç: debat a nivell de Seguretat Alimentària - Tractats fitosanitaris

5. UNITAT 5 : - Gestió de la Seguretat Alimentària en els operadors econòmics - Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC/HACCP) - Fases i Principis - Casos pràctics. elaboració i avaluació

6. UNITAT 6 : - Estàndards Internacionals de Seguretat Alimentària - ISO 22000/FSSC 22000 - NORMA BRC Food 7 - NORMA IFS Food 6 - Comparativa entre normatives - Requisit espcífic i concepte SSOP-PNCH-POES

7. UNITAT 7 : - Inspecció i control oficial Protecció de la Salut - Concepte i Control oficial del Frau Alimentari - Concepte de Food Defense/Bioterrorisme - Exemples i Implantació en els operadors econòmics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 15 15
Elaboració de treballs 5 15 20
Prova d'avaluació 40 50 90
Total 45 80 125

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització de treball: Exposició cas S'avaluarà la realització del treball sobre una temàtica dirigida, la cerca d'informació i l'exposició del treball 45
Prova final d'avaluació de continguts Aquesta activitat no comporta possibilitat de prova de recuperació 55

Qualificació

55% prova final avaluació
45% Exposició treball en grup (obligatori per aprovar assignatura)
No hi ha nota mínima de l'examen ni treball per fer mitjana

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
- No presentar-se a l'examen final
- No realitzar treball expositiu per grups

Assignatures recomanades

  • Contaminació abiòtica i toxicologia alimentària
  • Higiene dels aliments
  • Microbiologia i parasitologia dels aliments