Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Treball en l'àmbit de l'enginyeria industrial en el que s'integrin les competències d'especialitat adquirides a la titulació
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses

Continguts

1. Elaboració del Projecte Fi de Grau

2. Orientació, assessorament i revisió del treball que realitza l'estudiant per part del professor director del Projecte Fi de Grau

3. En funció de la naturalesa del projecte, es pot exigir també un seguiment per part d'altres professors experts en determinades tècniques o tecnologies que s'apliquen en el Projecte Fi de Grau

4. Revisió del treball per part dels professors de l'assignatura de Projectes

5. Defensa del Projecte Fi de Grau

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 75 300 375
Total 75 300 375

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Elaboració i defensa del Projecte Fi de Grau El director del projecte valorarà de forma qualitativa: CAPACITAT DE L’ESTUDIANT (Iniciativa demostrada, Organització del treball, Capacitat de decisió, Actitud constructiva en el treball, Assoliment coneixements de l’estudi demostrats), AVALUACIÓ DEL TREBALL (Nivell de dificultat del tema, Assoliment d’objectius, Correcció de la solució adoptada, Necessitat de coneixements complementaris, Recerca d’informació prèvia, Aprofitament dels recursos disponibles) i DOCUMENTS PRESENTATS (Estructura dels documents, Claredat d’exposició de la solució aportada, Informació completa). El tribunal valorarà el CONTINGUT DEL DOCUMENT (Adequació als objectius, Claredat i estructuració, Adequació i correcció de la metodologia emprada, Interpretació dels resultats), la FORMA DEL DOCUMENT (Presentació del document) i la DEFENSA (Claredat i correcció en l’exposició, Demostració de coneixements). La qualificació de cadascun d'aquests aspectes serà Baixa, Correcta o Molt Bona. 100

  Qualificació

  El tribunal estendrà una acta d’avaluació del projecte amb un informe motivat de la qualificació atorgada, per a la qual tindrà en compte la valoració del director del projecte.

  La còpia o el plagi, així com la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquests treballs, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final del treball.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La nota "No presentat" s'obté en cas de no presentar els documents dins els terminis establerts o no defensar el treball davant del tribunal