Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
El projecte d'enginyeria. Àmbit d'actuació professional. Metodologia i gestió de projectes.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ULTANO GOMEZ PONSETI  / MIQUEL RUSTULLET REÑE
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

  • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
  • CT06 Dissenyar propostes creatives
  • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
  • CT14 Proposar noves iniciatives en la planificació i desenvolupament de projectes
  • CE20 Coneixements i capacitats per a organitzar i gestionar projectes. Conèixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de projectes

Continguts

1. Oficina tècnica

          1.1. Entorn laboral

          1.2. Atrbibucions

          1.3. Estructura

2. Documentació

          2.1. Informes

          2.2. Valoracions, taxacions i pressupostos

          2.3. Fases d'un projecte

          2.4. Tipus de projectes

          2.5. Posada en marca i supervisió

3. El projecte

          3.1. Normativa

          3.2. Formats

          3.3. Documents

                    3.3.1. Memòria

                    3.3.2. Plànols

                    3.3.3. Plec de condicions

                    3.3.4. Estat d'amidaments

                    3.3.5. Pressupost

4. Projectes d'activitats

          4.1. Tipus de projectes d'activitats

          4.2. Administracions implicades

          4.3. Estructura

          4.4. Legalització d'instal·lacions

5. Projectes tècnics

          5.1. Objectius i contingut

          5.2. viabilitat

          5.3. Presentació del projecte

          5.4. Adjudicació

          5.5. Pla d'execució i seguiment

          5.6. Certificacions

          5.7. Responsabilitats

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 15 10 25
Classes participatives 15 5 20
Elaboració de treballs 24 60 84
Exposició dels estudiants 5 5 10
Prova d'avaluació 1 10 11
Total 60 90 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova de conceptes teòrics (recuperable) Entendre els conceptes i saber utilitzar-los.
Relacionar la teoria amb la pràctica.
Saber que vol dir cumplir normativa i ajustar-se a ella.
30
Exposició del projecte d'activitats/legalització (no recuperable) Saber diferenciar el que és important.
Confeccionar una presentació.
Utilitzar recursos visuals
Saber respondre amb correcció
10
Elaboració d'un projecte d'activitats/legalització (recuperable) Presentació segons terminis.
Claretat en el desenvolupament i les explicacions.
Format UdG.
Coneixement tècnic del tema.
20
Exposició del projecte tècnic (no recuperable) Saber diferenciar el que és important.
Confeccionar una presentació.
Utilitzar recursos visuals
Saber respondre amb correcció
10
Elaboració d'un projecte tècnic (recuperable) Presentació segons terminis.
Claretat en el desenvolupament i les explicacions.
Format UdG.
Coneixement tècnic del tema.
30

Qualificació

L'avaluació és contínua.

La nota final és la mitjana ponderada com s'indica en els criteris d'avaluació. Les presentacions no són recuperables i no tenen nota mínima. Per a poder realitzar la mitjana ponderada s'ha de treure una nota mínima de 4 en les altres tres prats: teoria, projecte d'activitats/legalització i projecte tècnic. En cas de no arribar a la nota mínima s'ha de recuperar.

L’intercanvi d’informació durant la realització d’una prova individual representarà automàticament un suspès per les persones implicades

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver presentat cap projecte, ni haver fet cap presentació.

Observacions

Projectes hauria de ser una de les darreres assignatures del Grau, ja que també et dóna la possibilitat de començar el Projecte/Treball de final de grau.

Assignatures recomanades

  • Expressió gràfica
  • Instal·lacions elèctriques I
  • Tecnologies d'automatització