Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
L'assignatura vol proporcionar una introducció al càlcul, anàlisi i operació de sistemes elèctrics mitjançant eines de modelització/simulació informàtiques.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Competències

 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT04 Treballar en equip
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CE23 Capacitat per al càlcul i disseny d'instal • lacions elèctriques de baixa i mitja tensió.
 • CE24 Capacitat per al càlcul i disseny d'instal • lacions elèctriques d'alta tensió.
 • CE25 Capacitat per al càlcul i disseny de línies elèctriques i transport d'energia elèctrica.

Continguts

1. Introducció. Tipus de fenòmens, controls i estudis. Software comercial i lliure.

2. Modelat de components: línies, transformadors, generadors, càrregues.

3. Flux de càrregues. Mètodes de resolució.

4. Anàlisi de faltes. Metodologia general.

5. Estabilitat transitòria.

6. Anàlisi de contingències.

7. Flux de càrregues òptim amb/sense restriccions de seguretat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 22 10 32
Classes pràctiques 12 25 37
Resolució d'exercicis 12 10 22
Treball en equip 4 30 34
Total 50 75 125

Bibliografia

 • Stevenson, William D (1988 ). Análisis de sistemas eléctricos de potencia (2ª ed). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Glover, J. Duncan (2008 ). Power system analysis and design : with personal computerapplications (4th ed.). Boston: PWS Publishing Company. Catàleg
 • Zamora et alt. (2005). Simulación de sistemas eléctricos. Prentice Hall.
 • Tleis, Nasser D (2008 ). Power systems modelling and fault analysis : theory and Practice . Amsterdam: Elsevier Newnes. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions pràctiques Durant el curs es realitzaran 6 sessions pràctiques amb ordinador. S'avaluarà tant el treball realitzat durant les sessions pràctiques com l'informe que s'haurà de lliurar en el termini establert.

Aquesta activitat no és recuperable.
50
Treball de curs A partir d'un sistema elèctric de potència amb una topologia i dades de components, generació i consum determinats, es proposa la resolució de casos corresponents a diferents condicions d'operació.

El treball s'haurà d'entregar en el format i data indicats durant el curs.

Aquesta activitat és recuperable.
50

Qualificació

Nota final (NF)
===========
NF = 0,5*NPrac + 0,5*NTreb

IMPORTANT: Cal tenir en les pràctiques (NPrac) i en el treball (NTreb) un nota mínima de 5 per aprovar l'assignatura.

Sessions pràctiques (NPrac - 50%)
===========================
Realització de pràctiques i entrega de l'informe de cada una d'elles.
No entregar l'informe d'una pràctica en el termini establert farà que aquella pràctica sigui qualificada amb un 0.
ACTIVITAT RECUPERABLE.

Treball pràctic (NTreb - 50%)
======================
Realització d'un treball en grup de 2 estudiants.
Entrega d'una memòria amb format de Treball Fi de Grau que documenti la feina realitzada, els resultats aconseguits i una anàlisi dels mateixos.
S'avaluarà la documentació lliurada i la presentació del treball en a classe.
- Documentació del treball: 40%
- Presentació oral: 10%
En el cas d'entregar el treball fora de termini, la qualificació serà de 0.
ACTIVITAT RECUPERABLE.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Constarà una avaluació de "No presentat" si l'estudiant no realitza cap activitat avaluable a partir de l'1 d'abril de 2017.

Assignatures recomanades

 • Sistemes elèctrics de potència I
 • Sistemes elèctrics de potència II