Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Eines d'enginyeria de propòsit general i específiques d'instal·lacions elèctriques. Domòtica.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSE LUIS DE LA ROSA ESTEVA  / MIQUEL RUSTULLET REÑE
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-
 • CT15 Utilitzar la llengua anglesa
 • CE23 Capacitat per al càlcul i disseny d'instal • lacions elèctriques de baixa i mitja tensió.

Continguts

1. Introducció

2. Bloc 1. Eines d'enginyeria de propòsit general

          2.1. Coneixements bàsics

          2.2. Programació

          2.3. Visualització de dades

          2.4. Mètodes matemàtics

          2.5. Temes avançats

3. Bloc 2. Control intel·ligent d'edificis.

          3.1. Configuració bàsica del control d'edificis

                    3.1.1. Il·luminació (tot/res i/o regulació)

                    3.1.2. Control de persianes

                    3.1.3. Control de presència

                    3.1.4. Parametrització de la temperatura

          3.2. Aplicacions d'il·luminació

                    3.2.1. DMX (configuració i utilització)

                    3.2.2. DALI (configuració i utilització)

                    3.2.3. Configuració i control de passarel·les

          3.3. Terminals tàctils i servidors web

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 12 18 30
Classes pràctiques 38 33 71
Elaboració de treballs 0 24 24
Total 50 75 125

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Tasques lliurables (bloc 1) Els alumnes han de lliurar diverses tasques a petició del professor. El lliurament de les tasques i la seva avaluació serà individual. Els criteris de l'avaluació seran: (1) completesa i correcció tècnica del treball realitzat i (2) aspectes de forma i estil de l'informe que descriu el treball. En ocasions juntament amb l'informe es lliurarà el codi informàtic utilitzat. Es considera que l'alumne arriba al nivell de suficiència si realitza la major part de la feina, té cura dels detalls, comprèn els conceptes bàsics i és capaç d'aplicar-los. El nivell d'excel·lència s'aconsegueix si a més es mostra autonomia i capacitat d'enfrontar problemes complexos. 60
  Classes pràctiques i problèmes (bloc 2) Realització de pràctiques, optimitzant els recursos. Elaborant stratègies per solucionar els problemes. Comprobar els paràmetres domòtics. 40

  Qualificació

  BLOC 1: TASQUES LLIURABLES (60%)
  » Els alumnes han de lliurar diverses tasques a petició del professor. Les tasques poden incloure problemes, qüestions breus de teoria, treballs de recerca bibliogràfica i altres activitats.
  » El lliurament de les tasques i la seva avaluació serà individual. Els criteris de l'avaluació seran: (1) completesa i correcció tècnica del treball realitzat i (2) aspectes de forma i estil de l'informe que descriu el treball. En ocasions juntament amb l'informe es lliurarà el codi informàtic utilitzat. Es considera que l'alumne arriba al nivell de suficiència si realitza la major part de la feina, té cura dels detalls, comprèn els conceptes bàsics i és capaç d'aplicar-los. El nivell d'excel·lència s'aconsegueix si a més es mostra autonomia i capacitat d'enfrontar problemes complexos.
  » Normes d'estil per a les tasques. Els informes lliurats han de complir les normes següents: (1) es descriurà el treball realitzat amb correcció i concisió, (2) s'inclouran seccions de conclusions i referències, (3) en les gràfica s'indicarà sempre la magnitud de les variables representades; (4) es lliurarà còpia en paper o en format PDF.

  BLOC 2: CONTROL INTEL·LIGENT D'EDIFICIS(40%)
  » Es realitzarà tres proves orals i individuals per avaluar els continguts. En cas de no aprovar s'haurà de recuperar el bloc en la prova final.


  GENERAL
  » Mínim. S'exigirà una nota superior a 5 (sobre 10) en cada bloc per superar l'assignatura.
  » Recuperació. Els lliuraments i les proves dels dos blocs podran recuperar-se durant el període d'avaluació final.
  » Terminis. Tots els informes s'hauran de lliurar al professor en les dates establertes a l'inici del curs. No s'acceptarà el lliurament de treballs fora de termini.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Un alumne constarà com "No Presentat" si no es presenta a cap de les proves avaluades a partir de la cinquena setmana de classe.

  Assignatures recomanades

  • Instal·lacions elèctriques I
  • Instal·lacions elèctriques II